Kari Häkkinen

Kari Häkkinen

asiantuntija
+358 50 311 4407
kari.hakkinen@innoman.fi

Kari Häkkinen, DI

Kari on toiminut esimies- ja asiantuntijatehtävissä useissa valmistavan teollisuuden yrityksissä jo 30 vuoden ajan. Kokemusta on karttunut niin elektroniikka-, puusepän-, kemian- kuin metalliteollisuuden parista. Työtehtävät ovat olleet moninaisia, ja liittyneet aina tavalla tai toisella tilaus-toimitusketjuun, sen kehittämiseen tai jostain sen osasta vastaamiseen. Karin erityisosaamista on toimituskyvyn tehostaminen erilaisilla materiaalivirtojen ohjausmenetelmillä. Viimeisten vuosien aikana kansainväliset ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektit ovat työllistäneet Karia paljon.

– Minua ovat aina innostaneet muutokset, joilla tähdätään toiminnan kehittämiseen. Erityisesti saavutetut tulokset ovat motivoineet yhä uudestaan ottamaan uusia haasteita vastaan. Erilaisten ihmisten kanssa työskentely, haasteiden käsittely, suunnitelmien laatiminen, toimenpiteiden seuranta ja saavutetuista tuloksista yhdessä riemuitseminen on se suola työelämässä.

Innomanissa Karia erityisesti innostaa mahdollisuus hyödyntää laajaa kokemustaan, päästä näkemään erilaisia yrityksiä erilaisten haasteiden parissa ja tuomaan niihin tilanteisiin oma osaaminen. Tukea yrityksiä haastavissa kehitysprojekteissa, joista yksi haastavimmista usein on ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti. Projekti, jonka nimi jo usein arveluttaa, mutta joka hyvin hoidettuna tuo yritykselle todella paljon lisäarvoa, ohjaa toimintojen kehittämisessä ja mahdollistaa osaltaan isotkin kasvuaskeleet.

Kesäisin Karin vapaa-aika menee moottoripyöräillen. Lomamatkat moottoripyörällä eri puolilla Suomea ja Eurooppaa ovat hänen kesän kohokohtiaan. Talvet sitten menevät kesän reissuja muistellen ja tulevia suunnitellen. Kuntoilu ja erilainen vapaaehtoistyö ovat myös kuulunut jo pitkään Karin elämään työelämän vastapainona.

Lue tämän henkilön tekstejä

Blogi 13.10.2020
Nykytilanneanalyysi avaa oven yrityksen kehittämiselle

Liiketoimintamallin analysointi selkeyttää tilannetta ja auttaa kohdistamaan kehityspanokset sinne, mistä saadaan paras hyöty. Kohdistamisella ja priorisoinnilla on parhaimmillaan tuloksena kehityksen jatkumo.

Lue lisää
Blogi 11.8.2020
Elinvoimaisia yrityksiä tarvitaan, on pandemia tai ei

Innoman Oy on koko kevään ja kesän ollut voimakkaasti tukemassa useiden yritysten kehitystoimia, joita on osittain rahoitettu Business Finlandin ja ELY:n tuella. Selkeänä tavoitteena on ollut varmistaa yritysten elinvoimaisuuden säilyminen ja kehittyminen voimakkaasti laskevien markkinoiden aikana sekä sen jälkeen.

Lue lisää
Blogi 6.2.2020
Ammattimainen projektipäällikkö välttää projektien sudenkuopat

Seurasin sivusta, kun pienehkö ja suhteellisen helppo järjestelmähankinta ei tuonut asiakkaalle haluttuja tuloksia, ja koko järjestelmä sekä hanke tulivat yritykselle kyseenalaisiksi. Kuitenkin kyseinen järjestelmä on tuonut vastaavilla asiakkailla nopeasti hyötyjä ja järjestelmän takaisinmaksussa on ollut monesti kyse kuukausista. Mikä meni pieleen?

Lue lisää
Blogi 12.11.2019
Millä tasolla yrityksesi prosessit ovat?

Yrityksen prosessit vaikuttavat keskeisesti tulokseen. Kohdennetaanko kehitysresurssit oikein vai ohjautuuko kehittäminen osaamisen ja organisaation kiinnostuksen mukaan? Pohditaanko eri prosessien laadukkuutta ollenkaan? Nämä ovat yrityksen menestykseen oleellisesti vaikuttavia kysymyksiä. 

Lue lisää
Blogi 28.3.2019
Tietojärjestelmät toiminnankehityksen esteenä?

Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Strategiasta synnytetyt road mapit ja niistä johdetut toimintasuunnitelmat ohjaavat...

Lue lisää