VIERASKYNÄ: Muutoskaaoksesta johdonmukaiseen uudistumiseen

Tuomo Eloranta ja Outi Vanharanta antavat ohjenuoria hyvään muutosjohtamiseen blogimme vieraskyninä.

”Työmme on nykyään ajallisesti ja paikallisesti pirstaleisempaa. Lisäksi prosesseihin, jotka olivat ennen puhtaasti organisaation sisäisiä, kytkeytyy yhä useammin ulkopuolisia tahoja kuten asiakkaita, alihankkijoita ja ulkopuolisia konsultteja. Käytännössä työn pirstaloituminen ja sidosryhmien kasvava määrä tekevät yhteistyöstä monimutkaisempaa.

Henkilöstöä ei tietenkään voi jättää ongelman kanssa oman onnensa nojaan, vaan heitä on tuettava kehittämällä toimintamalleja ja työkaluja sellaisiksi, että työskentelystä saadaan mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta.”

Lue lisää blogistamme