Työpajat ja valmennukset

Kasvattavat inhimillistä muutosenergiaa!

 

JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

Muutos tapahtuu ihmisissä, millaisia merkityksiä koetaan, miten toimitaan yhdessä

Muutos saa voimansa ihmisistä, joilla on yhteiset tavoitteet ja tiekartta kohti päämäärää. Henkilökohtaisella tasolla sitoutuminen tapahtuu merkityksien ja osallisuuden myötä. Työn merkityksellisyys edellyttää oivallusta omasta roolista ja vastuista sekä ymmärrystä muiden samassa verkostossa toimivien henkilöiden osuudesta kokonaisuudessa. Kyse on yhteisestä oppimisprosessista, jossa jokainen osallistuja saa mahdollisuuden hyödyntää vahvuuksiaan ja kehittää omaa johtajuuttaan.

Valmennuksien myötä opitaan millaista vuorovaikutusta, käyttäytymistä muutokset ja uudet roolit edellyttävät, jotta työn tekeminen on sujuvaa ja tuottavaa. Työpajojen tavoitteena on luoda konkreettisia työkaluja ja menetelmiä joilla yhdessä sovitut asiat viedään sujuvasti työarkeen. Työpajoissa rakennetaan käytännönläheiset suunnitelmat ja välitavoitteet muutoksen edistämiselle.

Innoman Muutospolun työpajat ja valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakkaan tilanne huomioiden yhteistyössä yrityksen avainhenkilöiden kanssa. Yrityksen nykyinen kulttuuri, ihmisten osaaminen, vuorovaikutus- ja toimintamallit vaikuttavat hyvin paljon siihen millaisia lähestymistapoja ja menetelmiä valmennuksissa käytetään.

Esimerkkejä toteuttamistamme työpajoista ja valmennuksista

  • Muutosjohtamisen työkalupakki – valmennus johdolle ja esihenkilöille
  • Merkitystyöpaja – merkityskartat tiimeille ja yksilöille
  • Muutostiimin osaamistyöpaja – strateginen ja kriittinen osaaminen – kartta ja kompetenssien kehityssuunnitelma
  • Tavoitteista toimenpiteiksi – toimintasuunnitelmat johdolle ja tiimeille
  • Osaamistyöpaja – roolikartat ja vastuut
  • Näin toimimalla onnistumme – työpaja tiimeille
  • Millä taidoilla tulevaan – työpaja johdolle

 

Mistä sinun olisi inhimillisen muutosenergian valjastamiseen liittyen hyvä tietää enemmän?

VARAA ILMAINEN ETÄTAPAAMINEN ASIANTUNTIJAMME KANSSA JA
KERRO MINKÄLAISTA APUA KAIPAAT

VARAA TÄSTÄ

 

 

Referenssejä

Redandbluen yrityskulttuuri kehittyi klaanikulttuuriksi

Redandbluen toiminnan tarkoitus on tukea yritysten ja ihmisten kestävää kasvua. Eettisyys, luottamus ja innovointi ovat olleet alusta lähtien vahvasti läsnä yrityksen kulttuurissa. Liiketoiminnan kasvun ja koronan vauhdittaman hybridityömallin myötä yhtiössä haluttiin ymmärtää, millaisia muutoksia toimintamalleissa, johtamisessa ja päätöksenteossa tulisi toteuttaa.

Lue lisää
Verkkoasema kehitti esimiestyötä vastaamaan kasvutavoitteita

Innoman toimi asiantuntijana Verkkoaseman tiimien prosessien kehityksessä sekä koko yrityksen strategiatyössä. Prosessiohjaus kehitettiin uudelle tasolle antamalla esimiehille työnohjausta ja valmennusta.

Lue lisää
Drama Queen: Innomanin yksilöllisellä työnohjauksella ylläpidetään työkykyä

Henkilöstöstään huolehtivassa markkinointiviestintätoimistossa Drama Queen Communicationsissa nousi esille huoli työntekijän jaksamisesta ja työkyvystä. Työterveyshuollon tarjoama terveydenhoidon näkemys ei riittänyt yksin vastaamaan haasteeseen, vaan tarvittiin kokonaisvaltaista...

Lue lisää
Strategiatyöllä Pure Wasten kasvupohja kuntoon

Pure Waste Textiles Oy:n ja Costo Oy:n eettisten periaatteiden perustuksille ja kehityshalulle oli upea aloittaa strategiatyöskentely sekä prosessi- ja organisaatiouudistuksen rakentaminen.

Lue lisää
RKM

Vahva yhteispeli ja luottamus Innomanin kanssa on mahdollistanut yrityksemme nopean kehittämisen, kiittää toimitusjohtaja Ismo Penttilä.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Sari Lehtoaro

organisaatiokonsultti, työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Päivi Klinga

johdon ja työyhteisöjen valmentaja, coach, työnohjaaja
+ 358 50 57 22 777
paivi.klinga@innoman.fi

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi

Muut palvelut

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

ERP-konsultointi

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Pekka Berg 18.1.2024
Älä innovoi yksin - Innovoi kumppanien kanssa

Suomessa on ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi, jossa Business Finlandilla on keskeinen rooli. Tämä tukee yritysten verkottunutta innovaatiotoimintaa ja synnyttää näin Suomeen uusia työpaikkoja. Petteri Orpon hallitus lisää TKI-rahoitusta neljän hallitusvuoden aikana 2023-2027 yli miljardi euroa.

Lue lisää
Päivi Klinga 8.7.2023
Johda merkitystä, yhdessä tekemistä ja tulevaisuuden uskoa

Tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksillä. Minne haluamme mennä? Missä on mahdollisuuksia? Mitä muutamme - minkä pidämme ennallaan? Mikä tekee meistä kiinnostavan ja erityisen? Kun tulevaisuuden suunta on selvillä, strategia ja visio kirkastettu, alkaa koko organisaation muutosmatka.

Lue lisää
Pekka Berg 6.2.2023
Johda kolmea asiaa

Hyvä johtaminen lähtee siitä, että on näkemys, operatiivinen johtamiskyky ja tehokas projektitoiminta. Nämä keskeiset johdettavat asiat on osattava tasapainottaa aina kuhunkin tilanteeseen optimaalisesti. Tämä takaa menestyksellisen liiketoiminnan.

Lue lisää
Jyrki Suomala 17.2.2023
Eduskuntavaaliehdokas, kohtaa äänestäjä aivoystävällisellä tavalla

Kevään 2023 eduskuntavaalit lähestyvät ja ehdokkaat sekä puolueet miettivät, kuinka saada kansalaiset äänestämään sankoin joukoin. Oletamme, että avain ehdokkaan valintaan on hänen esittämiensä ajatusten ja lupausten sisällöissä. Onko näin?

Lue lisää