Tuottava ERP-projekti

Onnistu ja lisää tehoja tietojärjestelmillä

 

JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

Ainoa mikä merkitsee, on tuottava tietojärjestelmäprojekti. Ammattimaisella projektijohtamisella ERP-projekti tuottaa yrityksellenne strategian ja liiketoimintamallin mukaisen kehitysaskeleen. Suunnitelmien ja hyötylaskennan realisoituminen prosessien kehittymisenä, henkilöstön vastuiden ja toimintatapojen tarkentumisena ja lopulta liiketoiminnan tavoitteiden täyttymisenä, vaatii asiantuntevaa projekti- ja muutosjohtamista.

Innomanin yli 300 tietojärjestelmäprojektin kokemuksella yrityksenne saa määrätietoisen asiantuntijapalvelun, jolla vältetään ERP-projektin läpiviennin tyypilliset sudenkuopat. Lähtökohtamme on, että ERP-projekti on liiketoiminnan kehittämisprojekti, siis paljon muutakin kuin vain IT-ratkaisun uusiminen. Olemme puolueeton tietojärjestelmien kilpailutuksessa, mutta puolueellinen projektin hoidossa.

 

Autamme sopivan toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa

Kokemuksemme avulla saatte tietotaitoa valita ratkaisu ja yhteistyökumppani niin, jotta investoinnin määrä, laatu ja sisältö kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla ja investoinnin takaisinmaksuaika on järkevä. Yrityksenne liiketoiminta ja strategia, tietojärjestelmätoimittaja, talonne sisäinen IT-asiantuntija – jokaisella on oma näkökulmansa ERP-projektiin, jotka tulee huomioida jo esisuunnitteluvaiheessa. Asiantuntijamme auttaa. Lähtökohta tulee ERP-projektin tarkoituksen ja tavoitteen määrittelyllä. Toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyyn saatte arvokkaita näkemyksiä ilman sidonnaisuuksia, miten strategia ja arjen tavoitekäytäntö kuvataan tietojärjestelmätoimittajille tarjouspyynnöksi ja ERP-projektisuunnitelmaksi.

 

Ohjaamme ERP-projektia

Me olemme lisäresurssi, joka maksaa itsensä takaisin jo ERP-projektin aikana. Kokemuksensa kautta projektiammattilaisemme tietää onnistuvan tietojärjestelmäprojektin tunnusmerkit, ja niiden vaatimukset organisaatiossa. Muutosjohtamisvalmennus on integroitu osaksi projektityöskentelyämme ohjaamaan johdon, esimiesten ja projektiryhmän työtä, koska toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa aina muutoksia toimintaan.

Saatte Innomanilta ulkopuolisen avustajan, joka ennakoi ja ohjaa ERP-projektia päättäväisesti aikataulussa ja budjetissa välietapista toiseen, pitäen projektin etenemisestä yrityksenne henkilöstön lisäksi ajan tasalla myös omistajat ja hallituksen. ERP-projekti on yhteistyötä, ja Innomanilta saatte muutokseen ohjaavan asiantuntijan, joka tietää miten ihmisiä sitoutetaan uusiin toimintatapoihin.

 

Tuemme ERP-projektiryhmänne jäseniä

Yrityksenne saa meiltä asiantuntijan, joka osaa antaa tukea ja työkalut muutoksen läpiviemiseen yhteistyön hengessä. Tietojärjestelmien hyödyt tulevat ulosmitatuksi vasta kun arjen toimintatavat muuttuvat tavoitteita palveleviksi. Siksi pidämme tärkeänä tukea – ei vain talonne IT-osastoa – vaan johtamis- ja esimiestyötä yleensä, jotta toiminnanohjausjärjestelmän luoma ”putki” toimii jokaiselta haaraltaan yhteisen hyvän eduksi. Vanhentuneista tai eri osastojen irrallisista ohjelmistoista pois oppimiseen, ja uusien yhteismitallisten toimintojen omaksumiseen, tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja motivointia.

Uusi ERP vai useiden tietojärjestelmien yhdistelmä?

Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme auttaa teitä valitsemaan sopivin ratkaisukokonaisuus. Ratkaisut voivat ERP:n lisäksi sisältää esim. APS-, MES, CRM, PDM, WMS ja FSM, DMS, SCM-, PSA-, BI-järjestelmiä tai verkkokauppa-, portaali- tai mobiiliratkaisuja.

Katso ytimekäs videomme, jossa Leena kertoo 5 syytä kehittää prosesseja ja tietojärjestelmiä:

 

Näin hyödyt asiantuntemuksestamme:

  • saat kokonaisvaltaisen käsityksen muutoksen vaatimista toimista, mahdollisuuksista ja säästöistä
  • omaa aikaa säästyy olennaiseen
  • saat kehitystoimiin ulkopuolisen näkemyksen ja uudistamisen draivia
  • saat kokemuksen vastaavista hankkeista
  • saat lisäresurssin, jonka avulla projekti pysyy hallinnassa
  • saat ohjausta ja tukea organisaation eri tasoille
  • vältät kalliit aikatauluviivästykset tai sudenkuopat
  • hyötylaskemalla ja investoinnin takaisinmaksulaskelmalla vähennät investoinnin riskiä

 

Tuottava ERP-projekti:

Tuottavan toiminnanohjausjärjestelmäprojektin rakenne

Minkälaiseen tarpeeseen haluaisit hyödyntää ERP- tai muita tietojärjestelmäprojektipalvelujamme?

 

VARAA ILMAINEN ETÄTAPAAMINEN ASIANTUNTIJAMME KANSSA JA
KERRO TAVOITTEISTASI JA TARPEISTASI

VARAA TÄSTÄ

 

 

Referenssejä

Evondos Oy: oikeat toimenpiteet ja asenne menestyksen takeena

"Suurimmat Innomanin tuottamat hyödyt ovat heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa prosessien kehittämisestä ja ERP-projektin läpiviennistä. Kehitystyötä ohjattiin oikeille raiteille projektin aikana. Laadukkaasta työstä kertoo jo aikataulun pitävyys, kertoo talousjohtaja Vesa Tiitinen.

Lue lisää
Strategiatyöllä Pure Wasten kasvupohja kuntoon

Pure Waste Textiles Oy:n ja Costo Oy:n eettisten periaatteiden perustuksille ja kehityshalulle oli upea aloittaa strategiatyöskentely sekä prosessi- ja organisaatiouudistuksen rakentaminen.

Lue lisää
Granlund Oy uudisti tietojärjestelmät palvelemaan kasvustrategiaansa

ERP-uudistuksen tärkein tarkoitus ja tavoite oli saada konserniin hallinnon järjestelmäkokonaisuus, joka tukee liiketoimintaa strategian toteutuksessa ja mahdollistaa kasvavien tietovirtojen käsittelyn.

Lue lisää
Black Moda Oy: Innomanin kanssa yrityksestä pystyi puhumaan kokonaisuutena

Korkeaan laatuun ja vastuulliseen toimintaan panostava Black Moda Oy on tekstiilialan perheyritys. Kun yrityksen liiketoiminta kasvoi ripeällä vauhdilla, nousi yrityksen järjestelmien saaminen ajan tasalle entistä keskeisemmäksi.

Lue lisää
Uusioaines Oy lisäsi tehoa ja läpinäkyvyyttä myynnistä laskutukseen

ERP-projekti paketissa ajallaan ja budjetin raameissa. Projekti oli muutakin kuin IT-järjestelmien uusimista. Ajantasaisella raportoinnilla lisättiin tehokkuutta koko liiketoimintaan.

Lue lisää
High Peak: Uudet toimintatavat ja niitä tukeva ERP-järjestelmä mahdollistivat myynnin nousun

Alansa suurimpiin kuuluva liikelahjoihin, brändi- ja verkkokaupparatkaisuihin erikoistunut High Peak oli tilanteessa, jossa tietojärjestelmät eivät enää vastanneet kasvaneen liiketoiminnan tarpeita eivätkä tukeneet...

Lue lisää
Rejlers – Uudistamisen pakosta nyt etukenossa kasvuun

Keskeinen tavoite Rejlersin uudistamisessa oli se, että yrityksen liiketoiminnalle oli saatava tilaa kasvaa ilman että hallinto kasvaisi samassa suhteessa.

Lue lisää
Naulankanta kasvuun - Strategia, toimintaprosessit ja ERP uusiksi

Ammattirakentajan luotettava kumppani Naulankanta Oy on kasvanut nopeasti Suomessa, ja on nyt suuntautumassa myös kansainvälisille markkinoille. Yrityksen kehittyvä toiminta on luonut haasteen...

Lue lisää
Elkome

Innoman tuo helpotusta elämään, toteaa voimakkaasti kasvaneen Elkomen toimitusjohtaja Juhani Yrjänä.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Venla Berg

toimitusjohtaja
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi

Mika Ropponen

hallituksen puheenjohtaja
+358 400 607 850
mika.ropponen@innoman.fi

Muut palvelut

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen - Vanha

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Tavoitteiden kirkastaminen
Muutoskyvyn mittaaminen
Muutosvalmennus
Esimiesten ohjaus
Tiimityön kehittäminen
Työnohjaus ryhmille ja yksilöille

Lue lisää

Lue blogikirjoituksia aiheesta Tuottava ERP-projekti

Mika Ropponen 22.3.2021
Virallinen välistävetäjä

Digitalisaation aikakaudella lausahdus ”virallinen välistävetäjä” saattaisi kokea uuden tulemisen – nimittäin ratkaisu- ja järjestelmätoimittajat istuvat yhä tiukemmin lausahduksen ikävään viitekehykseen.

Lue lisää
Mika Ropponen 3.2.2020
Mustasukkainen ratkaisutoimittaja

Läheskään kaikissa tilanteissa yksi toimittaja tai yksi tietojärjestelmäratkaisu ei tarjoa riittäviä tehoja tai mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle.

Lue lisää
Kari Häkkinen 11.2.2020
Elinvoimaisia yrityksiä tarvitaan, on pandemia tai ei

Innoman Oy on koko kevään ja kesän ollut voimakkaasti tukemassa useiden yritysten kehitystoimia, joita on osittain rahoitettu Business Finlandin ja ELY:n tuella. Selkeänä tavoitteena on ollut varmistaa yritysten elinvoimaisuuden säilyminen ja kehittyminen voimakkaasti laskevien markkinoiden aikana sekä sen jälkeen.

Lue lisää
Kari Häkkinen 6.4.2020
Ammattimainen projektipäällikkö välttää projektien sudenkuopat

Seurasin sivusta, kun pienehkö ja suhteellisen helppo järjestelmähankinta ei tuonut asiakkaalle haluttuja tuloksia, ja koko järjestelmä sekä hanke tulivat yritykselle kyseenalaisiksi. Kuitenkin kyseinen järjestelmä on tuonut vastaavilla asiakkailla nopeasti hyötyjä ja järjestelmän takaisinmaksussa on ollut monesti kyse kuukausista. Mikä meni pieleen?

Lue lisää