Innovaatiopalvelut

Mitä innovaatiotoiminta on?

Innovaatiotoiminta on oppimista, toimintaa ja oivaltamista.

Oppimisella tarkoitamme: Yhteisen kielen ja toimintakulttuurin omaksumista, tutustumista erilaisiin toimintamalleihin ja työkaluihin sekä vertaisoppimista muilta organisaatioilta.

Toiminnalla tarkoitamme: Perehtymistä teoreettisiin taustoihin, uusien toimintamallien ja työkalujen testaamista sekä konkreettista hyödyntämistä oman kehitysidean työstämisessä – ”learning by doing”. Testattuja työkaluja meillä on käytössä n. 30.

Oivaltamisella tarkoitamme: Innovaatiokulttuurin osatekijöiden merkityksen tiedostamista, omien toimintamallien vahvuuksien ja kehitysalueiden arviointia, itselle soveltuvien toimintamallien ja työkalujen tunnistamista sekä uuden ajattelun viemistä osaksi oman organisaation innovaatiotoiminnan kehittämistä.

 

Kannattava liiketoiminta on aina onnistuneen innovoinnin tulos

Innovaatiotoiminnan liiketoimintalähtöinen ja systemaattinen johtaminen koetaan usein vaikeaksi. Menestyksellisissä innovaatio-organisaatioissa kiinnitetään huomiota

  • Innovaatiotoiminnan strategiseen suunnitteluun
  • Innovaatiotoiminnan arviointiin ja mittareihin
  • Innovaatioprosesseihin ja työkaluihin
  • Henkilöstön valmiuksiin ja hyviin käytäntöihin

Innoman auttaa tekemään innovaatiotoiminnasta systemaattista. Tarjoamme työkaluja innovaatiotoiminnan tuottavuuden parantamiseen. Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyy uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja ekosysteemeiden innovaatioita. Samalla yritykseen jää toimivat työkalut innovaatiotoimintaan.

 

Olemme rakentaneet sinulle Innovaatiopolun™

Innovaatiopolun tavoitteena on tuoda organisaatioon tehokkaan innovaatiotoiminnan mahdollistavat käytännöt ja osaaminen. Innovaatiopolun eri vaiheet täydentävät toisiaan, ja voimme räätälöidä niistä täsmäkoulutuksia tai pidempikestoisia valmennusohjelmia. Fasilitoimme myös organisaation omia kehitysprojekteja soveltaen käyttämiämme prosessityökaluja. Innovaatiopolku voidaan toteuttaa osana valmennusohjelmia tai erillisinä työpajoina asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Toteutamme Innovaatiopolkuja™ kolmella tavalla:

  1. Benchmarking-polku: Eri yritykset työskentelevät yhdessä ja rinnakkain ja oppivat toisiltaan
  2. Yrityskohtainen polku: Yrityksen sisäinen valmennusohjelma
  3. Ekosysteemipolku: Kootaan yrityksen omasta ekosysteemistä ryhmä kehittämään yhteisiä liiketoimintamalleja ja tarjoamaa.

 

Innoryhmän osaaminen käytössäsi

Innoman on koonnut kotimaisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvan verkoston, Innoryhmän. Osaamiskeskittymä tuo asiakkaidemme saataville monipuolisen asiantuntemuksen ja kokemuksen sekä ketterät, joustavat ja laajat innovaatiotoiminnan palvelut.

 

innotoimintapalvelut

Referenssit

Uusimaa2019

Maakuntauudistuksen strategiavalmistelu etenee. Maakunnan TKI-hallintamallin alustava versio tehtiin uusilla osallistavilla työkaluilla ja menetelmillä, jotka Uusimaa2019 myös sai käyttöönsä jatkotyöskentelyn tueksi.

Lue lisää

Tekes

Tekes visioi, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Innoman tuotti ohjelmaworkshopeissa laajan aineiston ja analysoi sen jatkosuunnittelun tueksi.

Lue lisää

Valio

Valion osallistujat kokivat innovaatiopolun innostavaksi. He oppivat uusia innovoinnin työkaluja, joita voivat hyödyntää jatkossa myös muissa projekteissa, kertoo Virpi Jonson, Valion innovaatiopäällikkö.

Lue lisää

Valmet

Valmet halusi kasvaa oikein hyvästä innovoijasta vielä paremmaksi.

Lue lisää

YLE

Innoman toteutti Ylelle selvityksen, jonka pohjalta täsmennettiin eri ohjelma-alueiden roolit Ylen strategian toteuttamisessa.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Pekka Berg

johtaja, liiketoiminta ja innovaatiot
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi

Leena Koponen

myyntipäällikkö
+358 40 505 5096
leena.koponen@innoman.fi

Muut palvelut

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Konkreettinen kehityspolku
Kansainvälistymissuunnitelma
Muutosjohtaminen

Lue lisää

Tuottava ERP-projekti

ERP-projekti on yrityksen liiketoiminnan ja prosessien kehittämistä. Teknologiset ratkaisut ovat keinoja toteuttaa yrityksen strategiaa, ohjata prosesseja ja kehittää tuottavuutta. Onnistunut ERP-projekti edellyttää ammattimaista projekti- ja muutosjohtamista.
Innoman on ERP-toimittajista riippumaton asiantuntijayritys.

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Innoman auttaa asiakasyrityksiä muutoksen johtamisessa ja luottamuksen vahvistamisessa organisaation ihmisten kesken. Tarjoamme menetelmät ja työkalut muutoksen merkityksen ja tavoitteiden kirkastamiseen sekä henkilöstön innostamiseen.

Lue lisää

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Jyrki Suomala 21.2.2019

Aivotutkimuksen avulla parhaisiin innovaatiohin

Parin viime vuosikymmenen aikana aivotutkimuksen avulla on saatu valtavasti uutta tietoa ihmisen käyttäytymisestä. Kun aiemmin vain lääkärit pääsivät katsomaan ihmisen kallon sisään, nykyisin aivojen rakennetta ja toimintaa...

Lue lisää
Pekka Berg 1.5.2019

Innovaatioekosysteemi – jargonia vai oikeaa asiaa?

Kyvystä innovoida ja kehittää uutta tarjoamaa tulee jatkossa yritysten ja organisaatioiden menestymisen keskeisin asia. Tarkastelen seuraavassa tätä osaamista kolmesta eri näkökulmasta:

Lue lisää
Pekka Berg 20.4.2018

Radikaalin innovaatiotoiminnan mittaaminen

Epävarmuuden ja riskin hallintaan on olemassa systemaattisia mittausmenetelmiä. Radikaalit ideat saattavat vaatia aivan uusien merkityksellisten arvioitavien asioiden tunnistamista.

Lue lisää
Seija Markkanen 24.1.2018

Peruutuspeilistä ei näe tulevaisuuteen

Tiedolla johtamisen välineet auttavat yritystä katsomaan eteenpäin ja kehittämään toimintaansa. Mutta on tärkeää ensin miettiä, mitä halutaan mitata ja mitä tiedolla tullaan tekemään.

Lue lisää