Innovaatiotoiminta

 

Lisää luovuutta ja toimeenpanokykyä

 

JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

Mitä innovaatiotoiminta on?

Innovaatiotoiminta on oppimista, toimintaa ja oivaltamista.

Oppimisella tarkoitamme: Yhteisen kielen ja toimintakulttuurin omaksumista, tutustumista erilaisiin toimintamalleihin ja työkaluihin sekä vertaisoppimista muilta organisaatioilta.

Toiminnalla tarkoitamme: Perehtymistä teoreettisiin taustoihin, uusien toimintamallien ja työkalujen testaamista sekä konkreettista hyödyntämistä oman kehitysidean työstämisessä – ”learning by doing”. Testattuja työkaluja meillä on käytössä n. 30.

Oivaltamisella tarkoitamme: Innovaatiokulttuurin osatekijöiden merkityksen tiedostamista, omien toimintamallien vahvuuksien ja kehitysalueiden arviointia, itselle soveltuvien toimintamallien ja työkalujen tunnistamista sekä uuden ajattelun viemistä osaksi oman organisaation innovaatiotoiminnan kehittämistä.

 

Kannattava liiketoiminta on aina onnistuneen innovoinnin tulos

Innovaatiotoiminnan liiketoimintalähtöinen ja systemaattinen johtaminen koetaan usein vaikeaksi. Menestyksellisissä innovaatio-organisaatioissa kiinnitetään huomiota

  • Innovaatiotoiminnan strategiseen suunnitteluun
  • Innovaatiotoiminnan arviointiin ja mittareihin
  • Innovaatioprosesseihin ja työkaluihin
  • Henkilöstön valmiuksiin ja hyviin käytäntöihin

Innoman auttaa tekemään innovaatiotoiminnasta systemaattista. Tarjoamme työkaluja innovaatiotoiminnan tuottavuuden parantamiseen. Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyy uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja ekosysteemeiden innovaatioita. Samalla yritykseen jää toimivat työkalut innovaatiotoimintaan.

 

Olemme rakentaneet sinulle Innovaatiopolun™

Innovaatiopolun tavoitteena on tuoda organisaatioon tehokkaan innovaatiotoiminnan mahdollistavat käytännöt ja osaaminen. Innovaatiopolun eri vaiheet täydentävät toisiaan, ja voimme räätälöidä niistä täsmäkoulutuksia tai pidempikestoisia valmennusohjelmia. Fasilitoimme myös organisaation omia kehitysprojekteja soveltaen käyttämiämme prosessityökaluja. Innovaatiopolku voidaan toteuttaa osana valmennusohjelmia tai erillisinä työpajoina asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Toteutamme Innovaatiopolkuja™ kolmella tavalla:

  1. Benchmarking-polku: Eri yritykset työskentelevät yhdessä ja rinnakkain ja oppivat toisiltaan
  2. Yrityskohtainen polku: Yrityksen sisäinen valmennusohjelma
  3. Ekosysteemipolku: Kootaan yrityksen omasta ekosysteemistä ryhmä kehittämään yhteisiä liiketoimintamalleja ja tarjoamaa.

 

Innoryhmän osaaminen käytössäsi

Innoman on koonnut kotimaisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvan verkoston, Innoryhmän. Osaamiskeskittymä tuo asiakkaidemme saataville monipuolisen asiantuntemuksen ja kokemuksen sekä ketterät, joustavat ja laajat innovaatiotoiminnan palvelut.

innotoimintapalvelut

Minkälaiseen tarpeeseen haluaisit hyödyntää innovaatioita?

VARAA ILMAINEN ETÄTAPAAMINEN ASIANTUNTIJAMME KANSSA JA
KERRO LISÄÄ TARPEESTASI

VARAA TÄSTÄ

 

 

Referenssejä

Innoman auttoi Nestettä: uuden idean analysointiin ja kehittämiseen vauhtia

Neste-konsernin palveluliiketoiminta kehittyy uusien ideoiden kautta. Täysin uudenlaisen idean kehittäminen on vaativaa: toisaalta täytyy vapautua vanhoista kaavoista, toisaalta taas tarvitaan työvälineitä ja uusia ajatusmalleja...

Lue lisää
SSAB Merox: Innoman toi luontevan lean-ajattelun innovaatiotoimintaan

Innovaatiot ovat tärkeä osa kestävään kehitykseen keskittyneen SSAB Meroxin toimintaa. Innomanin asiantuntijat toivat uusia lean-ajatteluun...

Lue lisää
Uusimaa2019

Maakuntauudistuksen strategiavalmistelu etenee. Maakunnan TKI-hallintamallin alustava versio tehtiin uusilla osallistavilla työkaluilla ja menetelmillä, jotka Uusimaa2019 myös sai käyttöönsä jatkotyöskentelyn tueksi.

Lue lisää
Business Finland (Tekes)

Tekes visioi, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Innoman tuotti ohjelmaworkshopeissa laajan aineiston ja analysoi sen jatkosuunnittelun tueksi.

Lue lisää
Valio

Valion osallistujat kokivat innovaatiopolun innostavaksi. He oppivat uusia innovoinnin työkaluja, joita voivat hyödyntää jatkossa myös muissa projekteissa, kertoo Virpi Jonson, Valion innovaatiopäällikkö.

Lue lisää
Valmet

Valmet halusi kasvaa oikein hyvästä innovoijasta vielä paremmaksi.

Lue lisää
YLE

Innoman toteutti Ylelle selvityksen, jonka pohjalta täsmennettiin eri ohjelma-alueiden roolit Ylen strategian toteuttamisessa.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi

Muut palvelut

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

Tuottava ERP-projekti

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Tavoitteiden kirkastaminen
Muutoskyvyn mittaaminen
Muutosvalmennus
Esimiesten ohjaus
Tiimityön kehittäminen
Työnohjaus ryhmille ja yksilöille

Lue lisää

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Sari Lehtoaro 22.2.2022
Johtajuus on luovaa kulttuurityötä

Tänä viikonloppuna lunta luodessani pohdin johtajuutta. Kolan varressa loin polkua, jota myöten naapureiden olisi mukavampi lähteä aamulenkilleen tai käydä postilaatikolla. Palvelin taloyhtiömme väkeä ja samalla sain hyvää hyötyliikuntaa aamutuimaan. Isäni vastasi ”jalanjälkiä”, kun häneltä kysyttiin, mitä teet työksesi. Se ehkä kuvasi enemmän hänen omalaatuistaan huumorintajuaan ja oman merkityksensä vähättelyä kuin johtajuutta. Johtajuuden jalanjäljet viitoittavat suuntaa … Lue lisää

Lue lisää
Pekka Berg 6.1.2021
Korona vie ja korona tuo – Liiketoimintamallit murroksessa

Liiketoimintamalliin liittyy kolme pääkäsitettä: arvolupaus, arvon tuotto ja arvon luonti. Korona ei ole muuttanut liiketoimintamallien innovoinnin kahta pääperiaatetta.

Lue lisää
Jyrki Suomala 2.5.2020
Kätketty itsekeskeisyys vaikuttaa ihmisten valintoihin

Tutkimukset ovat mielenkiintoisella tavalla osoittaneet miten omaan nimeen ja itseen liittyvillä asioilla on sattumaa enemmän yhteyttä siihen, mistä pidämme, mitä valitsemme ja miten käyttäydymme ympäristössämme.

Lue lisää
Jyrki Suomala 22.3.2020
Testaa idean, tuotteen tai viestin vaikuttavuus

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kohderyhmän mielihaluverkoston aktivoituminen tiettyjen viestien ja mainostan yhteydessä ennakoi sitä, kuinka nämä viestit ja mainokset vaikuttavat oikeilla markkinoilla. Tutkimuksista käytäntöön voi helposti edetä Innomanin testityökalulla.

Lue lisää