Innovaatiotoiminta

Mitä innovaatiotoiminta on?

Innovaatiotoiminta on oppimista, toimintaa ja oivaltamista.

Oppimisella tarkoitamme: Yhteisen kielen ja toimintakulttuurin omaksumista, tutustumista erilaisiin toimintamalleihin ja työkaluihin sekä vertaisoppimista muilta organisaatioilta.

Toiminnalla tarkoitamme: Perehtymistä teoreettisiin taustoihin, uusien toimintamallien ja työkalujen testaamista sekä konkreettista hyödyntämistä oman kehitysidean työstämisessä – ”learning by doing”. Testattuja työkaluja meillä on käytössä n. 30.

Oivaltamisella tarkoitamme: Innovaatiokulttuurin osatekijöiden merkityksen tiedostamista, omien toimintamallien vahvuuksien ja kehitysalueiden arviointia, itselle soveltuvien toimintamallien ja työkalujen tunnistamista sekä uuden ajattelun viemistä osaksi oman organisaation innovaatiotoiminnan kehittämistä.

 

Kannattava liiketoiminta on aina onnistuneen innovoinnin tulos

Innovaatiotoiminnan liiketoimintalähtöinen ja systemaattinen johtaminen koetaan usein vaikeaksi. Menestyksellisissä innovaatio-organisaatioissa kiinnitetään huomiota

  • Innovaatiotoiminnan strategiseen suunnitteluun
  • Innovaatiotoiminnan arviointiin ja mittareihin
  • Innovaatioprosesseihin ja työkaluihin
  • Henkilöstön valmiuksiin ja hyviin käytäntöihin

Innoman auttaa tekemään innovaatiotoiminnasta systemaattista. Tarjoamme työkaluja innovaatiotoiminnan tuottavuuden parantamiseen. Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyy uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien ja ekosysteemeiden innovaatioita. Samalla yritykseen jää toimivat työkalut innovaatiotoimintaan.

 

Olemme rakentaneet sinulle Innovaatiopolun™

Innovaatiopolun tavoitteena on tuoda organisaatioon tehokkaan innovaatiotoiminnan mahdollistavat käytännöt ja osaaminen. Innovaatiopolun eri vaiheet täydentävät toisiaan, ja voimme räätälöidä niistä täsmäkoulutuksia tai pidempikestoisia valmennusohjelmia. Fasilitoimme myös organisaation omia kehitysprojekteja soveltaen käyttämiämme prosessityökaluja. Innovaatiopolku voidaan toteuttaa osana valmennusohjelmia tai erillisinä työpajoina asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Toteutamme Innovaatiopolkuja™ kolmella tavalla:

  1. Benchmarking-polku: Eri yritykset työskentelevät yhdessä ja rinnakkain ja oppivat toisiltaan
  2. Yrityskohtainen polku: Yrityksen sisäinen valmennusohjelma
  3. Ekosysteemipolku: Kootaan yrityksen omasta ekosysteemistä ryhmä kehittämään yhteisiä liiketoimintamalleja ja tarjoamaa.

 

Innoryhmän osaaminen käytössäsi

Innoman on koonnut kotimaisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvan verkoston, Innoryhmän. Osaamiskeskittymä tuo asiakkaidemme saataville monipuolisen asiantuntemuksen ja kokemuksen sekä ketterät, joustavat ja laajat innovaatiotoiminnan palvelut.

innotoimintapalvelut

Minkälaiseen tarpeeseen haluaisit hyödyntää innovaatioita?

VARAA ILMAINEN ETÄTAPAAMINEN ASIANTUNTIJAMME KANSSA JA
KERRO LISÄÄ TARPEESTASI

VARAA TÄSTÄ

 

 

Referenssejä

Innoman auttoi Nestettä: uuden idean analysointiin ja kehittämiseen vauhtia

Neste-konsernin palveluliiketoiminta kehittyy uusien ideoiden kautta. Täysin uudenlaisen idean kehittäminen on vaativaa: toisaalta täytyy vapautua vanhoista kaavoista, toisaalta taas tarvitaan työvälineitä ja uusia ajatusmalleja...

Lue lisää

SSAB Merox: Innoman toi luontevan lean-ajattelun innovaatiotoimintaan

Innovaatiot ovat tärkeä osa kestävään kehitykseen keskittyneen SSAB Meroxin toimintaa. Innomanin asiantuntijat toivat uusia lean-ajatteluun...

Lue lisää

Uusimaa2019

Maakuntauudistuksen strategiavalmistelu etenee. Maakunnan TKI-hallintamallin alustava versio tehtiin uusilla osallistavilla työkaluilla ja menetelmillä, jotka Uusimaa2019 myös sai käyttöönsä jatkotyöskentelyn tueksi.

Lue lisää

Business Finland (Tekes)

Tekes visioi, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Innoman tuotti ohjelmaworkshopeissa laajan aineiston ja analysoi sen jatkosuunnittelun tueksi.

Lue lisää

Valio

Valion osallistujat kokivat innovaatiopolun innostavaksi. He oppivat uusia innovoinnin työkaluja, joita voivat hyödyntää jatkossa myös muissa projekteissa, kertoo Virpi Jonson, Valion innovaatiopäällikkö.

Lue lisää

Valmet

Valmet halusi kasvaa oikein hyvästä innovoijasta vielä paremmaksi.

Lue lisää

YLE

Innoman toteutti Ylelle selvityksen, jonka pohjalta täsmennettiin eri ohjelma-alueiden roolit Ylen strategian toteuttamisessa.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Pekka Berg

johtaja, liiketoiminta ja innovaatiot
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi

Leena Koponen

myyntipäällikkö
+358 40 505 5096
leena.koponen@innoman.fi

Muut palvelut

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku roadmap-muodossa
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen
Kannattavan kasvun edellytysten luonti

Lue lisää

Tuottava Digi-/ERP-projekti

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Tavoitteiden kirkastaminen
Muutoskyvyn mittaaminen
Muutosvalmennus
Esimiesten ohjaus
Tiimityön kehittäminen
Työnohjaus ryhmille ja yksilöille

Lue lisää

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Pekka Berg 3.2.2019

Kaupallistammeko innovaatioita?

Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan nojaavassa valtion talousarvioesityksessä 2020 on kohta: ”Tieteen taso, vaikuttavuus ja innovaatioiden kaupallistettavuus paranevat”. Mikä tässä lauseessa häiritsee innovaatioasiantuntijaa?

Lue lisää
Arto Ranta-Eskola 28.3.2019

Verkostoista uutta virtaa pk-yrityksiin

Hyvä ystäväni Prof. Heikki Kleemola työskenteli pitkään VTT:llä mm. Tuotteet ja tuotanto -tutkimusalueen johtajana. Kerran jutellessamme hän kertoi asiakkaasta...

Lue lisää
Jyrki Suomala 21.2.2019

Aivotutkimuksen avulla parhaisiin innovaatiohin

Parin viime vuosikymmenen aikana aivotutkimuksen avulla on saatu valtavasti uutta tietoa ihmisen käyttäytymisestä. Kun aiemmin vain lääkärit pääsivät katsomaan ihmisen kallon sisään, nykyisin aivojen rakennetta ja toimintaa...

Lue lisää
Pekka Berg 1.5.2019

Innovaatioekosysteemi – jargonia vai oikeaa asiaa?

Kyvystä innovoida ja kehittää uutta tarjoamaa tulee jatkossa yritysten ja organisaatioiden menestymisen keskeisin asia. Tarkastelen seuraavassa tätä osaamista kolmesta eri näkökulmasta:

Lue lisää