Onnistunut ERP-projekti

ERP-järjestelmän valinta on aikaa vievä ja siksi usein myös kallis prosessi. Mutkien oikominen ei kuitenkaan tässä tilanteessa auta. Prosessin huolellinen suunnittelu ja järjestelmällinen läpikäyminen on pitkällä aikavälillä ainoa järkevä tapa edetä.

Autamme yritystänne viemään uuden ERP-projektin läpi määrätietoisesti ja tehokkaasti. Vain onnistunut ERP-projekti tuo yritykseen kaipaamaanne tuottoa.

 

Autamme valitsemaan luotettavan järjestelmätoimittajan

Lähtökohtana sopivimman järjestelmätoimittajan valinnassa on ERP-projektin tavoitteiden ja tarkoituksen tarkka määrittely. Esisuunnitteluvaiheessa tehtävämme ERP-konsultin roolissa on:

 • selvittää, mitä odotuksia teillä on järjestelmältä ja mihin liiketoiminnan käytäntöihin haette sillä ratkaisua
 • käydä läpi avainhenkilöiden tiedot ja näkemykset yrityksenne nykytilasta sekä sen kehittämistarpeista ja tavoitteista
 • selvittää, minkälaisia teknologiamahdollisuuksia yrityksellänne on, ja minkälainen teknologiaratkaisu palvelisi yrityksenne koko liiketoimintaa ei vain tällä hetkellä, vaan 5–10 vuoden aikajänteellä
 • laatia teille kilpailutusta ja tarjouspyyntöä varten kuvaus yrityksenne tavoitetilasta IT-kielellä.

ERP-järjestelmän valinnassa tärkeää on myös järjestelmätoimittajan osaaminen, kokemus ja vakavaraisuus. Huolehdimme siitä, että järjestelmätoimittajalla on kykyä viedä ERP-projekti läpi sujuvasti, ja että tukipalvelut pelaavat myös tulevaisuudessa.

Kokemuksemme avulla saatte tietotaitoa valita ERP-ratkaisu ja yhteistyökumppani niin, että investoinnin määrä, laatu ja sisältö kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla ja investoinnin takaisinmaksuaika on järkevä.

Pidämme ERP-projektin aikataulussa ja budjetissa

ERP-konsulttina olemme lisäresurssi, joka maksaa itsensä takaisin jo ERP-projektin aikana. Voitte luottaa siihen, että kokeneet projektiammattilaisemme tietävät onnistuvan toiminnanohjausjärjestelmäprojektin tunnusmerkit ja niiden vaatimukset organisaatiossanne.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa aina muutoksia yrityksen toimintaan. Projekti täytyy viedä läpi yhteistyössä. Innomanilta saatte muutokseen ohjaavan ERP-asiantuntijan, joka tietää miten ihmisiä sitoutetaan uusiin toimintatapoihin. Johdon, esimiesten ja projektiryhmän työtä ohjaava Muutosjohtamisvalmennus on osa projektityöskentelyämme.

ERP-konsultti ennakoi ja ohjaa ERP-projektia päättäväisesti aikataulussa ja budjetissa välietapista toiseen. Hän pitää ajan tasalla projektin etenemisestä niin yrityksenne henkilöstön kuin omistajat ja hallituksen. Näin vältätte kalliit aikatauluviivytykset ja muut projektiin liittyvät riskit.

Tuemme ERP-projektiryhmänne jäseniä

Vanhentuneista tai eri osastojen irrallisista ohjelmistoista pois oppimiseen, ja uusien yhteismitallisten toimintojen omaksumiseen tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja motivointia.
ERP-konsulttimme osaa antaa koko projektiryhmälle tukea ja työkalut muutoksen läpiviemiseen yhteistyön hengessä. ERP-järjestelmien hyödyt tulevat ulosmitatuksi vasta, kun arjen toimintatavat muuttuvat tavoitteita palveleviksi. Siksi pidämme tärkeänä tukea – ei vain talonne IT-osastoa – vaan johtamis- ja esimiestyötä yleensä, jotta toiminnanohjausjärjestelmän luoma ”putki” toimii jokaiselta haaraltaan yhteisen hyvän eduksi.

ERP-konsultin tuomat hyödyt

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti herättää usein työpaikoilla vastustusta ja epäilyksiä jo suunnitteluvaiheessa. Moni pelkää projektin epäonnistumista ja vaikutuksia liiketoimintaan, osin aivan syystä. Projektin läpivieminen voi olla yritykselle tuskallinen ja kallis tie, mikäli se tehdään puutteellisilla taidoilla. Asiantunteva ERP-konsulttimme auttaa yritystänne välttämään ERP-projektin tyypilliset ja kalliiksi tulevat sudenkuopat, kuten

 • aikataulujen venymisen
 • henkilöstön sitouttamisongelmat
 • kokemattoman tai muuten sopimattoman järjestelmätoimittajan valinnan
 • vääränlaisen järjestelmän valinnan ja kilpailuttamisen ongelmat.

ERP-konsultti auttaa yritystänne ottamaan kaiken hyödyn irti toiminnanohjausjärjestelmästä, vaikka talosta ei löytyisi omaa asiantuntemusta. Samalla se säästää yrityksesi avainhenkilöiden aikaa ja resursseja. Ammattimaisella projektijohtamisella toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa yrityksellesi strategian ja liiketoimintamallin mukaisen kehitysaskeleen. Se näkyy

 • suunnitelmien ja hyötylaskennan realisoitumisena osana prosessien kehittymistä
 • henkilöstön vastuiden ja toimintatapojen tarkentumisena
 • liiketoiminnan tavoitteiden täyttymisenä.

”Innomanilla oli hyvä tietämys Evondosin palvelusta, mikä edesauttoi hedelmällisen lopputuloksen saavuttamisessa.

Suurimmat Innomanin tuottamat hyödyt olivat heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa prosessien kehittämisestä ja ERP-projektin läpiviennistä. Kehitystyötä ohjattiin oikeille raiteille projektin aikana. Laadukkaasta työstä kertoo myös projektiaikataulun pitävyys”

Evondos Oy:n talousjohtaja Vesa Tiitinen

Lue täältä, miten Innoman auttoi Evondosta löytämään sopivan ERP-järjestelmän ja kehittämään uudet toimintamallit, jotka auttavat liiketoiminnan kasvattamisessa.

Olemme puolueeton toiminnanohjausjärjestelmien kilpailutuksessa, mutta puolueellinen projektin hoidossa. Haluamme, että onnistutte!