Meistä

Huomenna yritykset ovat erilaisia kuin tänään. Liiketoiminta uudistuu, toimialat muuttuvat ja ekosysteemit luovat uusia mahdollisuuksia.

Innomanilla kohtaavat erilaiset asiantuntijat: teknokraatit, bisnesosaajat, humanistit ja muutoksen läpiviennin asiantuntijat. Yhteistyössä asiakkaidemme ja verkostojemme kanssa syntyy innostusta, huimia ideoita ja tervejärkisiä tuloksia. Tuottavuutta ja uutta liiketoimintaa.

Innomanilla tieteellisyys yhdistyy konkreettiseen tekemiseen. Luomme huomisen toimintatapoja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Löydämme mahdollisuuksia, kehitämme uusia ratkaisuja ja uudistamme rakenteita. Emme vain tutki, analysoi ja puhu, vaan myös toimimme. Kun olemme mukana, alkaa tapahtua – konkreettisesti.

Faktat:

  • Innoman Oy on perustettu 1991
  • Innomanin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 040 000 €

Palvelumme

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

Tuottava ERP-projekti

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Tavoitteiden kirkastaminen
Muutoskyvyn mittaaminen
Muutosvalmennus
Esimiesten ohjaus
Tiimityön kehittäminen
Työnohjaus ryhmille ja yksilöille

Lue lisää

Henkilöstöämme

Pekka Berg

Pekan vahvimmat kiinnostuksen kohteet ovat innovaatiojohtamisen käytännöt ja organisaatioiden prosessit sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Erityisen innostavia ne ovat Pekan mukaan silloin, kun pohditaan innovaatioprosessin alkupään (Front End) hallintaa, asiakasymmärrystä, innovaatiotoiminnan nopeutta ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä.
Lue lisää

johtaja, liiketoiminta ja innovaatiot
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi

Venla Berg

Venla on työskennellyt koko työuransa asiantuntijatehtävissä kehittäen eri kokoisten yritysten ja organisaatioiden liiketoimintaa, prosesseja sekä tietotekniikan hyödyntämistä toiminnan tukena. Viimeiset 20 vuotta hänen asiakaskuntansa on koostunut pääasiassa keskisuurista suomalaisista yrityksistä.
Lue lisää

toimitusjohtaja
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi

Kari Häkkinen

Kari on toiminut esimies- ja asiantuntijatehtävissä useissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Kokemusta on karttunut niin elektroniikka-, puusepän-, kemian- kuin metalliteollisuuden parista. Työtehtävät ovat liittyneet tavalla tai toisella tilaus-toimitusketjuun, sen kehittämiseen tai jostain sen osasta vastaamiseen. Karin erityisosaamista on toimituskyvyn tehostaminen erilaisilla materiaalivirtojen ohjausmenetelmillä.
Lue lisää

asiantuntija
+358 50 311 4407
kari.hakkinen@innoman.fi

Sara Korkeamäki

Sara on Innomanin tuorein vahvistus. Hän aloitti työskentelyn Innomanissa lokakuussa 2020 työkirjaprojektin visuaalisena suunnittelijana, minkä jälkeen hän on jatkanut vastaavissa tehtävissä.
Lue lisää

Visuaalinen suunnittelija
+358 45 261 5006
sara.korkeamaki@innoman.fi

Sari Lehtoaro

Sarin kokemus ja osaaminen liittyvät myynnin kehittämiseen ja henkilöstön motivoimiseen, erityisesti muutoshankkeiden yhteydessä. Kuuntelemalla asiakkaitaan ja kollegoitaan Sarille on syntynyt suurin osa niistä ideoista, joilla myyntityötä ja palvelua on kehitetty. Työuransa aikana Sari on toiminut sekä myyjänä, että myynnin kehitys- ja johtotehtävissä.
Lue lisää

asiantuntija, esimiesten valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Seija Ropponen

Seija on vastannut kotimaisten ja ulkomaisten yritysten taloushallinnosta, sisäisestä laskennasta ja raportoinneista vuodesta 1990. Työuralla käytettyjä työkaluja ovat olleet niin DOS-pohjaiset laskennan järjestelmät, nykyaikaiset toiminnanohjausratkaisut kuin tiedolla johtamisen työkalutkin. Luonnollisesti myös kansainväliset raportointisäännökset (IFRS, US GAAP, IFSA) ovat tuttuja.
Lue lisää

asiantuntija
+358 45 657 7608
seija.ropponen@innoman.fi

Mika Ropponen

Mika on vetänyt yrityksen kehittämisen ja tietotekniikan projekteja vuodesta 1992 - matkaa on tehty ATK:sta internetiin, digitalisaatioon ja alustatalouteen. Hänen konsultointiuransa käynnistyi 1999, ja Innoman Oy:n osakas Mika on ollut vuodesta 2004. Hänellä on prosessien ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiskokemusta yli 150:ssa Suomessa ja muualla Euroopassa toimivassa yrityksessä. Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönottoihin liittyviä projekteja on kertynyt useita.
Lue lisää

hallituksen puheenjohtaja
+358 400 607 850
mika.ropponen@innoman.fi

Jussi Pihlajamaa

Jussilla on pitkä kokemus sekä rakennusalalta että innovaatiotoiminnasta. Hän aloitti työuransa suunnittelijana, minkä jälkeen hän toimi noin kymmenen vuotta kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten täydennyskoulutuksen suunnittelijana ja toteuttajana alan järjestöjen koulutusorganisaatioissa ja myöhemmin omien yritysten kautta.
Lue lisää

asiantuntija
+358 50 5586 372
jussi.pihlajamaa@innoman.fi

Jyrki Suomala

Jyrki on Innoman Oy:n asiantuntija, erityisalana kuluttajien neurotiede ja neuromarkkinointi. Tutkimukset ja kehittämishankkeet käsittelevät ihmisen päätöksentekoa innovaatiojohtamisen, ostamisen ja markkinoinnin konteksteissa neurotieteen näkökulmasta. Jyrkin vahvin intohimo on auttaa yrityksiä soveltamaan omissa prosesseissaan modernin neurotieteen tuloksia. Moderni tieto ihmisen aivojen toiminnasta avaa nimittäin hämmästyttävästi uusia sovellusmahdollisuuksia yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön.
Lue lisää

asiantuntija
+358 40 1291774
jyrki.suomala@innoman.fi