Kyselyt ja analyysit

Luovat pohjan onnistuneelle muutosjohtamiselle

 

JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

Kartoituksissa ja kyselyissä tärkeintä on se, mitä tuloksilla tehdään, miten ne vaikuttavat tulevaan tekemiseen.

Mikään muutos ei onnistu ilman koko työyhteisön yhteistä ymmärrystä siitä miksi, mikä ja miten asiat sekä tekemiset muuttuvat. Yhteisen tahtotilan luominen käynnistyy, kun henkilöstö osallistetaan pohtimaan nykytilannetta ja kertomaan millaisia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle he tunnistavat.

Muutoshankkeiden yhteydessä kannattaa kuunnella ja huomioida myös asiakkaat. Miten he kokevat ja arvostavat palvelua ja tuotteitamme. Asiakkuuksilta kerätty tieto on arvokasta toiminnan kehittämisen kannalta. Asiakaskokemukset heijastavat toimittajaorganisaation sisäistä kulttuuria, arvomaailmaa ja toimintamalleja. Asiat näyttäytyvät monesti ulkopuolelta nähtynä hieman erilaisena kuin tarkasteltaessa vain sisäistä toimintakulttuuria.

Kartoitusten, kyselyiden ja haastattelujen tuottama monipuolinen tieto toimintamalleista, muutoskyvykkyyksistä, yrityskulttuurista, työhyvinvoinnista, johtamismallista ja asiakaskokemuksesta auttaa valmistautumisessa tuleviin muutoksiin. Tulosten yhteinen tarkastelu ja esiin nousseiden asioiden kehityskohtien priorisointi luovat raamin muutoksen merkityskartalle.

Innoman Muutospolun nykytila-analyysi -vaiheessa suunnittelemme ja toteutamme kartoitukset, kyselyt ja haastattelut, joiden avulla saadaan selkeä kuva nykytilanteestanne. Autamme teitä tunnistamaan muutoksen kannalta kriittisimmät ja vaikuttavuudeltaan tärkeimmät asiat. Priorisoinnin jälkeen tuemme toimintasuunnitelmien työstössä ja niiden toimeenpanossa.

Esimerkkejä toteuttamistamme kartoituksista ja analyyseistä

  • Työyhteisön muutoskyvykkyyden arviointi
  • Yrityskulttuurin nykytilan analyysi
  • Työhyvinvointikysely
  • Tiimidynamiikka ja johtaminen – kartoitus
  • Henkilö- ja ryhmähaastattelut
  • Asiakaskyselyt ja -haastattelut
  • Sidosryhmäkartoitukset

 

Mistä sinun olisi liiketoiminnan kehittämisessä onnistumisen kannalta hyvä tietää enemmän?

VARAA ILMAINEN ETÄTAPAAMINEN ASIANTUNTIJAMME KANSSA JA
KERRO MINKÄLAISTA APUA KAIPAAT

VARAA TÄSTÄ

 

 

Referenssejä

Redandbluen yrityskulttuuri kehittyi klaanikulttuuriksi

Redandbluen toiminnan tarkoitus on tukea yritysten ja ihmisten kestävää kasvua. Eettisyys, luottamus ja innovointi ovat olleet alusta lähtien vahvasti läsnä yrityksen kulttuurissa. Liiketoiminnan kasvun ja koronan vauhdittaman hybridityömallin myötä yhtiössä haluttiin ymmärtää, millaisia muutoksia toimintamalleissa, johtamisessa ja päätöksenteossa tulisi toteuttaa.

Lue lisää
Verkkoasema kehitti esimiestyötä vastaamaan kasvutavoitteita

Innoman toimi asiantuntijana Verkkoaseman tiimien prosessien kehityksessä sekä koko yrityksen strategiatyössä. Prosessiohjaus kehitettiin uudelle tasolle antamalla esimiehille työnohjausta ja valmennusta.

Lue lisää
Drama Queen: Innomanin yksilöllisellä työnohjauksella ylläpidetään työkykyä

Henkilöstöstään huolehtivassa markkinointiviestintätoimistossa Drama Queen Communicationsissa nousi esille huoli työntekijän jaksamisesta ja työkyvystä. Työterveyshuollon tarjoama terveydenhoidon näkemys ei riittänyt yksin vastaamaan haasteeseen, vaan tarvittiin kokonaisvaltaista...

Lue lisää
Strategiatyöllä Pure Wasten kasvupohja kuntoon

Pure Waste Textiles Oy:n ja Costo Oy:n eettisten periaatteiden perustuksille ja kehityshalulle oli upea aloittaa strategiatyöskentely sekä prosessi- ja organisaatiouudistuksen rakentaminen.

Lue lisää
RKM

Vahva yhteispeli ja luottamus Innomanin kanssa on mahdollistanut yrityksemme nopean kehittämisen, kiittää toimitusjohtaja Ismo Penttilä.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Sari Lehtoaro

organisaatiokonsultti, työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Päivi Klinga

johdon ja työyhteisöjen valmentaja, coach, työnohjaaja
+ 358 50 57 22 777
paivi.klinga@innoman.fi

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi

Muut palvelut

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

ERP-konsultointi

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Pekka Berg 18.1.2024
Älä innovoi yksin - Innovoi kumppanien kanssa

Suomessa on ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi, jossa Business Finlandilla on keskeinen rooli. Tämä tukee yritysten verkottunutta innovaatiotoimintaa ja synnyttää näin Suomeen uusia työpaikkoja. Petteri Orpon hallitus lisää TKI-rahoitusta neljän hallitusvuoden aikana 2023-2027 yli miljardi euroa.

Lue lisää
Päivi Klinga 8.7.2023
Johda merkitystä, yhdessä tekemistä ja tulevaisuuden uskoa

Tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksillä. Minne haluamme mennä? Missä on mahdollisuuksia? Mitä muutamme - minkä pidämme ennallaan? Mikä tekee meistä kiinnostavan ja erityisen? Kun tulevaisuuden suunta on selvillä, strategia ja visio kirkastettu, alkaa koko organisaation muutosmatka.

Lue lisää
Pekka Berg 6.2.2023
Johda kolmea asiaa

Hyvä johtaminen lähtee siitä, että on näkemys, operatiivinen johtamiskyky ja tehokas projektitoiminta. Nämä keskeiset johdettavat asiat on osattava tasapainottaa aina kuhunkin tilanteeseen optimaalisesti. Tämä takaa menestyksellisen liiketoiminnan.

Lue lisää
Jyrki Suomala 17.2.2023
Eduskuntavaaliehdokas, kohtaa äänestäjä aivoystävällisellä tavalla

Kevään 2023 eduskuntavaalit lähestyvät ja ehdokkaat sekä puolueet miettivät, kuinka saada kansalaiset äänestämään sankoin joukoin. Oletamme, että avain ehdokkaan valintaan on hänen esittämiensä ajatusten ja lupausten sisällöissä. Onko näin?

Lue lisää