Innoman auttaa kehittämään liiketoimintaa

ELY:n kehittämisavustus haettavissa koko Suomessa

ELY-keskus tukee pk-yrityksiä, jotka haluavat kasvaa, uudistaa toimintaansa ja kansainvälistyä. ELY-keskuksen tavoite on näin synnyttää Suomeen uusia työpaikkoja.

ELY:n yrityksen kehittämisavustus — Kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja investointeihin

 

Haetko yrityksellesi uutta suuntaa tai kasvua merkittävällä ja kokonaisvaltaisella liiketoiminnan kehittämishankkeella? 

ELY:n yrityksen kehittämisavustus

Mitä?

ELY:n Yrityksen kehittämisavustus on pk-yrityksille suunnattu avustus kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Avustuksen erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Miten?

Kehittämisavustusta voi hakea erityisesti uuden henkilön palkkamenoihin ja ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tyypillinen avustettava kehityshanke on Uudellamaalla 150 000 euroa. Avustus voi olla 50 % kehityshankkeesta, jolloin tyypillinen avustus on maksimistaan 75 000 euroa.

”Yritysrahoitusta suunnataan ensisijaisesti haastaviin ja laadullisesti korkeatasoisiin, sekä vaikuttavuudeltaan työllisyyden, liikevaihdon tai viennin kasvun kannalta merkittäviin pk-yritysten hankkeisiin.”

Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Kenelle?

Pk-yritykselle, jolla on halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen.

Yrityksesi kuuluu tuen piiriin, jos yrityksen liikevaihto on alle 50 M€ ja henkilöstöä on alle 250. Lisäksi yrityksesi tase on alle 43 M€, ja yritys on suuren yrityksen omistuksessa alle 25 %.Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus

Tällaisia ovat hankkeet, jotka kohdistuvat mm.

  • toimivien yritysten uuden liiketoiminnan kehittämiseen.
  • pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen.
  • kasvun, tuottavuuden tai kansainvälistymisen edistämiseen.
  • tuotekehitykseen.
  • digitalisaatioon ja mobiili-/etäkäytettävyyteen.
  • ympäristöä vähemmän kuormittaviin, resurssiviisaiden ja energiatehokkaampien tuotantoteknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoon.

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoa ELY:n kehittämisavustuksesta ja sen hakemisesta löydät ELY:n sivuilta.

Kaipaatko apua?

Voimme auttaa sinua selvittämään, kuinka Yritysten kehittämisavustus voisi vivuttaa yrityksesi kehittämishankkeita kohti menestyvää liiketoimintaa.

Varaa maksuton konsultointi

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Kannattavan kasvun edellytysten luonti
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen

Lue lisää

Tuottava ERP-projekti

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Tavoitteiden kirkastaminen
Muutoskyvyn mittaaminen
Muutosvalmennus
Esimiesten ohjaus
Tiimityön kehittäminen
Työnohjaus ryhmille ja yksilöille

Lue lisää