Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

Innoman Oy:n tietosuojaseloste

Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

1. Rekisterinpitäjä
Innoman Oy, y-tunnus: 0872643-9
Monsaksenkuja 1
01620 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Venla Berg, toimitusjohtaja, Innoman Oy
Sähköposti: venla.berg@innoman.fi
Puh. +358 50 044 3731

3. Rekisterin nimi
Innoman Oy:n (myöhemmin Innoman) asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Innomanin ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja analysointi. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä Innomanin liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat asiakkuuteen liittyvät tiedot:

  • nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilatut palvelut, tiedot vierailuista Innomanin verkkosivustolla)
  • suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä
  • mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot (esim. asiakkaan verkkosivuston lomakkeiden kautta antamat tiedot)

Innomanin avoimia työpaikkoja hakeneiden tiedot poistamme välittömästi tai viimeistään 6 kuukauden kuluttua rekryprosessin päätyttyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Innomanin asiakkailta asiakassuhteen aikana sekä Innomanin verkkosivuston lomakkeiden kautta, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Innoman ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla servereillä tai ne voivat kulkea EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevien servereiden kautta palveluntarjoajimme MailChimpin tai Loyalisticin toimesta. Lue lisää MailChimpin turvallisuuskäytännöistä täältä: https://mailchimp.com/legal/ tai Loyalisticin turvallisuuskäytännöistä täältä: https://loyalistic.com/en/gdpr/transfers/.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua tietosuojalaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@innoman.fi.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@innoman.fi.

11. Evästeet

12. Mainonnan kohdentaminen
Sivustolla voidaan käyttää Googlen AdWords Remarketings -mainontaa, joka kohdennetaan sivustolla vierailleisiin kävijöihin. Mainonnan tarkoitus on Innomanin palveluiden markkinoiminen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla tietokoneellesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste. Voit kieltää mainonnan kohdentamisen estämällä evästeet tai osoitteessa http://www.google.com/settings/ads.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan viipymättä tällä sivustolla.