Hae Business Finland- rahoitusta

Suomessa on ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi, jossa Business Finlandilla on keskeinen rooli tukea yritysten verkottunutta innovaatiotoimintaa ja synnyttää näin Suomeen uusia työpaikkoja. Petteri Orpon hallitus lisää TKI-rahoitusta neljän hallitusvuoden aikana yli miljardi euroa.

Business Finland on järjestänyt vuodesta 2020 alkaen veturiyritysten haastekilpailuja, joiden tavoitteena on ollut saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä.

Business Finlandin rahoitus on ollut enintään 20 miljoonaa euroa veturiyritykselle ja 50 miljoonaa euroa veturiyrityksen kokoamalle ekosysteemille, jossa PK-yrityksillä on keskeinen rooli.

Seuraava hakukierros päättyy 29.4.2024.

Lisätietoa Business Finlandin veturiyritysten ja ekosysteemin rahoituksesta ja sen hakemisesta

Innoman auttaa Sinua kokonaisvaltaisesti tuen hakemisessa. Yrityksellä pitää olla selkeä liiketoimintastrategia, innovaatiostrategia ja liiketoiminnan kehityksen roadmap, joihin käynnistettävä kehityshanke integroituu.

Varaa maksuton konsultointi