Innoman on mukana talkoissa

Puiden istuttaminen on tehokkain ja edullisin tapa torjua ilmastonmuutosta. YK on määrittänyt tavoitteekseen istuttaa tai suojella biljoona puuta vuoteen 2050 mennessä.

Miten puut parantavat ihmisten elämää?

  • Metsä on hiilinielu, eli se sitoo kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia hiilivarastoksi puustoon ja maaperään.
  • Kasvava puu sitoo ilmakehästä runsaasti hiiltä osaksi omaa biomassaansa. Metsät sitovat itseensä myös ihmisten aiheuttamia hiilidioksipäästöjä.
  • Metsä juurruttaa maaperän paikoilleen. Kun metsä katoaa, niin maa jää paljaaksi ja alttiiksi tuulille ja tulville. Silloin eroosio iskee nopeasti.
  • Metsät vaalivat luonnon hienosti rakentunutta monimuotoisuutta. Tunnetuista eläinlajeista 70 % elää trooppisissa metsissä, joita metsäkato koettelee kovimmin.

Metsä muuttaa ihmisten elämää Tansaniassa

Tansanian väestöstä noin 70 % saa toimeentulonsa maataloudesta. Kausiluonteisuuden ja pienen tilakoon vuoksi maanviljelijät ovat suuren osan vuotta vajaatyöllistettyjä ja maatalouden tuottavuus on heikko. Suuri enemmistö heistä elää köyhyydessä. Tansaniassa puut kasvavat hyvin, joten metsitys on mahdollisuus tarjota työtä ja parempaa toimeentuloa.

Innoman on mukana talkoissa – tule sinäkin: www.miljoonapuuta.fi