Drama Queen: Innomanin yksilöllisellä työnohjauksella ylläpidetään työkykyä

Drama Queen Communications Oy

Suomen suurin itsenäinen markkinointiviestintätoimisto Drama Queen toimii Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Tanskassa yhteensä 75 ammattilaisen voimin.

www.dqcomms.com

Toimiala

Markkinointiviestintä

Liikevaihto 2018

6,7 miljoonaa euroa

Henkilöstö

75

Päätoimipiste

Helsinki

Henkilöstöstään huolehtivassa markkinointiviestintätoimistossa Drama Queen Communicationsissa nousi esille huoli työntekijän jaksamisesta ja työkyvystä. Työterveyshuollon tarjoama terveydenhoidon näkemys ei riittänyt yksin vastaamaan haasteeseen, vaan tarvittiin kokonaisvaltaista yksilöllistä työnohjausta. Innomanin asiantuntija toi ulkopuolisena mentorina yksilöohjauksen keskusteluilla työntekijän ja esimiehen lähemmäksi toisiaan työyhteisön jäseninä, ja avainhenkilön työkyvyn laskun korjaamiseen löytyivät oikeat toimenpiteet.

Markkinointiviestinnän ala on vaativa: luovalta yksilöltä edellytetään jatkuvaa uusiutumiskykyä ja jaksamista usein hektisessäkin arkipäivän työssä. Drama Queen Communications on alan edelläkävijöitä työhyvinvointiin panostamisessa, ja kun eräällä avainhenkilöistä havaittiin työkyvyn laskua, asiaa ryhdyttiin ratkaisemaan.

–Työntekijämme koki, että työterveyshuollon tarjoama terveydenhoito ei riittänyt hänen tilanteensa ratkaisemiseen. Ihminen on kokonaisuus, ja terveydenhoidollisen puolen lisäksi tarvittiin työnohjausta, jotta myös työtehtäviin liittyvät asiat saadaan kohdilleen. Pyysimme Innomanin Matti Hyryn auttamaan, kertoo Drama Queen Communicationsin strategi Ilona Kangas.

©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

Kolmikannassa työolosuhteita paremmaksi yksilölle

Innomanin asiantuntija aloitti luottamuksellisilla keskusteluilla työntekijän ja esimiehen kanssa. Mukaan keskusteluun otettiin myös myöhemmin työterveyshuolto, jotta mukaan saatiin myös terveydenhuollon näkemys. Ulkopuolisen mentorin etuna tilanteessa on neutraali rooli, jossa autetaan koko työyhteisöä.

–Tavoitteena oli löytää keinot kokonaisvaltaiseen työolosuhteiden parantamiseen. Tehtäväni on tuoda myös ulkopuolisen näkemystä mukaan ratkaisuun ja luoda keskusteluista tilanne, jossa myös työntekijä ja työnjohto pääsevät arkipäivän tilanteiden yläpuolelle rauhassa hakemaan uusia ratkaisuja, sanoo Innomanin Matti Hyry.

–Haluamme antaa kaikille työyhteisömme jäsenille mahdollisuuden olla paras mahdollinen itsensä työssä. Meidän tapauksessamme työnohjauksellinen keskustelu oli juuri oikea metodi asian ratkaisemiseen. Yhteistyö Matti Hyryn kanssa toimi hyvin, ja myös työntekijämme kiitti Matin antamaa panosta, Kangas sanoo.

Työmetodina olivat luottamukselliset keskustelut, joita käytiin sovitulla rytmillä ja kokoonpanolla noin kymmenen kertaa.

–Yksilön ongelmat usein nostavat työyhteisön kehittämisen kannalta tärkeitä asioita esille. Kun näitä asioita käsitellään, koko työyhteisö hyötyy, kertoo Hyry.

Työhyvinvointiin pitäisi panostaa enemmän

Yritysten tulisi panostaa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen enemmän. Työkyvyn ylläpidon kannalta ensimmäisiä varoitusmerkkejä voivat olla esimerkiksi sairastelut. Lyhyellä sairauspoissaololla ei kuitenkaan ratkaista perimmäisiä ongelmia työyhteisön sisällä.

©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

–On valitettavaa, että uupumus on nykyään suurin syy työkyvyttömyyteen. Työyhteisöissä indikaattoreina usein toimivat tunnolliset ja ahkerat ihmiset, jotka alkavat oireilemaan. Olisikin tärkeää puuttua asioihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat kasaantuvat vyyhdiksi, sanoo Hyry.

–Mielestäni yritysten tulisi käyttää työnohjauksen palveluja nykyistä enemmän. Työyhteisön saama yksilö- ja ryhmävalmennus ovat oikeasti todella tärkeitä keinoja ylläpitää koko työyhteisön työkykyä, Kangas kertoo.

Onko työyhteisösi tai työntekijän työkyky laskenut? Varaa ilmainen konsultaatio

Varaa ilmainen konsultaatio

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Sari Lehtoaro

organisaatiokonsultti, työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi