Älä innovoi yksin – Innovoi kumppanien kanssa

Tausta!

Suomessa on ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi, jossa Business Finlandilla on keskeinen rooli. Tämä tukee yritysten verkottunutta innovaatiotoimintaa ja synnyttää näin Suomeen uusia työpaikkoja. Petteri Orpon hallitus lisää TKI-rahoitusta neljän hallitusvuoden aikana 2023-2027 yli miljardi euroa.

Miksi?

Kyvystä innovoida ja kehittää uutta tarjoamaa tulee jatkossa yritysten ja organisaatioiden menestymisen keskeisin asia. Asiaa voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta:

  1. Tarvitsemme osaamista ymmärtää, mitä on innovaatiotoiminta.
  2. Tarvitsemme luovuutta ja toimeenpanokykyä toteuttaa innovaatiotoiminnan eri osa-alueita.
  3. Lisäksi meidän on ymmärrettävä oman yrityksemme ja organisaatiomme toiminnan lisäksi koko innovaatioekosysteemin dynamiikka.
Mitä?

Mitä siis teemme? Miten synnytämme ympärillemme ekosysteemin, joka aidosti tukee innovaatiotoimintaamme?

Nykyisin kaikessa toiminnassa, myös innovaatiotoiminnassa, korostuu verkostojen rooli. Aiemmin puhuttiin verkostoista, klustereista ja alliansseista. Nyt halutaan lisäksi nostaa esiin myös käsite ekosysteemi. Kaikki nämä käsitteet tarkoittavat jonkinlaista yhteistyötä jonkin organisaation ulkopuolisen tahon kanssa. Tulevaisuuden kilpailukyky luodaan yhä useammin innovaatioekosysteemeissä. Ekosysteemissä yhteistyösuhteet ja keskinäinen riippuvuus ovat
entistä tiiviimpiä. Siinä tarjoutuu myös uusia mahdollisuuksia, joihin yritys ei pystyisi yksin tart-tumaan.

Organisaatio voi luoda kilpailuetua kolmella eri ekosysteemin tasolla. Ensinnäkin sitä voi syntyä yrityksen sisällä suljetussa systeemissä. Toiseksi kilpailuetua luodaan avoimessa ympäristössä, jossa jaetaan olemassa olevaa tietoa. Tämä tapahtuu esimerkiksi opetuksessa ja konsultoinnissa. Kolmas taso on avoin uuden tiedon luominen ekosysteemissä, jossa hyvinkin erilaiset potentiaalit kohtaavat vapaasti. Tällä kolmannella tasolla luodaan todellinen kilpailuetu. Se on voittaja, joka pystyy rakentamaan nopeita ja ketteriä alustoja sekä toimintamalleja eri osapuolten saamiseksi mukaan kehityshankkeisiin, joissa kohtaavat suuret yritykset, pienet yritykset, tutkijat ja erilaiset julkiset toimijat.

Tutustuin 1990-luvulla Piilaaksossa Stanfordin yliopistossa nigerialaislähtöiseen innovaatiotutkijaan, tohtori Ade Mabogunjeen. Edellä esittämäni ekosysteemin kolme tasoa Ade on esittänyt väitöskirjassaan vuonna 1996. Meistä on vuosien varrella tullut hyvät ystävät Aden kanssa. Ade sanoi hiljattain: ”Pekka, me puhumme aina samoista asioista, mutta käytämme eri aikakausina vain eri sanoja.”

Miten?

Business Finland on järjestänyt vuodesta 2020 alkaen veturiyritysten haastekilpailuja, Niiden tavoitteena on lisätä huomattavasti yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja uutta uutta liiketoimintaan miljardiluokan ekosysteemien avulla.

Business Finlandin rahoitus on ollut enintään 20 miljoonaa euroa veturiyritykselle ja 50 miljoonaa euroa veturiyrityksen kokoamalle ekosysteemille, jossa PK-yrityksillä on keskeinen rooli.

Seuraava hakukierros päättyy 29.4.2024.

Lisätietoa Business Finlandin veturiyritysrahoituksesta ja sen hakemisesta löydät seuraavasta linkistä:

Business Finland, Veturiyritysten ja ekosysteemien rahoitus

Innoman auttaa Sinua kokonaisvaltaisesti tuen hakemisessa. Yrityksellä pitää olla selkeä liiketoimintastrategia, innovaatiostrategia ja liiketoiminnan kehityksen roadmap, joihin käynnistettävä kehityshanke integroituu.

Varaa maksuton konsultointi

Kirjoittaja

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja

Lue kirjoittajan muita tekstejä