Sari Lehtoaro

Sari Lehtoaro

organisaatiokonsultti, työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Sari Lehtoaro, organisaatiokonsultti, työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja

Osaamiseni ja mielenkiintoni liittyvät yrityskulttuurin ja ihmisten välisen yhteistyön kehittämiseen. Työyhteisön toimivuus edellyttää suuntaa, johtajuutta, rakenteita, tavoitteita, vastuita ja pelisääntöjä. Ne ovat osa systeemisyyttä ja siten luovat perustan yhdessä toimimiselle ja kehittymiselle. Tuohon kun vielä lisätään se kaikkein tärkein eli ihmiset ja myönteinen vuorovaikutus niin kehittävän yrityskulttuurin elementit ovat kasassa.

Olen työurani aikana saanut toimia johto- ja esihenkilötehtävissä btob markkinointiviestinnän ja -logistiikka-alan yrityksissä. Yhteistä näille toimialoille on jatkuva muutos ja uusien palveluiden ja toimintamallien kehittäminen. Olen ollut mukana toteuttamassa useita liiketoiminnan kehittämiseen ja eri yrityskulttuurien yhteensovittamiseen liittyviä prosesseja. 

– Kaiken liiketoiminnan kehittämisen lähtökohta on asiakkaiden saaman arvon tunnistaminen ja organisaation sisäisen sekä ulkoisen yhteistyön sujuvuuden varmistaminen. Tämä onnistuu innostamalla ja osallistamalla henkilöstö ja asiakkaat alusta saakka mukaan uudistumiseen.

– Pyrin rakentamaan yhteistyötä, joka perustuu luottamukseen ja jossa arvostetaan inhimillistä ihmiskäsitystä, yhteistyötä ja rohkeaa asioihin tarttumista, huumoria unohtamatta.

Lue tämän henkilön tekstejä

Blogi 22.2.2022
Johtajuus on luovaa kulttuurityötä

Tänä viikonloppuna lunta luodessani pohdin johtajuutta. Kolan varressa loin polkua, jota myöten naapureiden olisi mukavampi lähteä aamulenkilleen tai käydä postilaatikolla. Palvelin taloyhtiömme väkeä ja samalla sain hyvää hyötyliikuntaa aamutuimaan.

Lue lisää
Blogi 12.2.2021
Inhimillinen tehokkuus

Löytyykö meistä vielä tehoja, joilla nostamme tuottavuuden uudelle tasolle ja vahvistamme Suomen kansainvälistä kilpailukykyä? Minä uskon, että löytyy.

Lue lisää
Blogi 28.10.2020
Hyvä johtaminen on yhteistyötä

Yritys erottuu kilpailijoistaan, kun taitavat ihmiset osaavat tehdä töitä yhdessä. Yhdessä tekeminen edellyttää asioiden ja ihmisten johtamista. Hyvä johtaja tunnistaa ja ymmärtää miten erilaiset ihmiset käyttäytyvät toimiessaan yksin ja ryhmässä.

Lue lisää
Blogi 27.3.2020
Esimiesten tärkein tehtävä on näyttää suuntaa ja pitää huolta ihmisistä

Etätyössä korostuu esimiehen asema ja kyky ohjata organisaation toimintaa. Valmistautuminen, ohjaus, läsnäolo ja jaksaminen ovat avainsanoja esimiestyössä, kun tiimin yksilöt toimivat fyysisen etäisyyden päässä toisistaan. Jotta johtamisessa säilyisi tavoitteellisuus ja positiivinen asenne, myös esimies tarvitsee tukea toimintaansa.

Lue lisää
Blogi 25.9.2019
Kun aika on

Muistan lukeneeni vuosia sitten artikkelin, jossa näyttelijä kertoi uransa alkuvaiheessa saamastaan palautteesta. Kyseinen näyttelijä oli epäröinyt roolihahmonsa sisäistämisen kanssa, ilmaisu ei ollut kohdillaan...

Lue lisää
Blogi 25.4.2019
Miksi kukaan ei kysy mitään?

Tuota olen monesti aiemmin ihmetellyt itsekin esiteltyäni tiimilleni uuden idean. Mikä siinä kysymisessä on niin vaikeaa? Kysymykset koetaan helposti haasteena...

Lue lisää
Blogi 6.12.2018
Yrityskulttuuri muuttuu onnistuneen ERP-projektin myötä

Mitäpä jos lähtisit ajatuksesta, että uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä organisaatiossasi syntyy tahto kehittyä?

Lue lisää