Innoman auttaa kehittämään liiketoimintaa — ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustus on haettavissa 31.12.2021 asti koko Suomessa

ELY-keskuksen logo, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-keskus tukee pk-yrityksiä, jotka haluavat kasvaa, uudistaa toimintaansa ja kansainvälistyä. ELY-keskuksen tavoite on myös ylläpitää työllisyyttä.

ELY:n yrityksen kehittämisavustus — Kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja investointeihin

 

Haetko yrityksellesi uutta suuntaa tai kasvua merkittävällä ja kokonaisvaltaisella liiketoiminnan kehittämishankkeella? Kehittämisavustus on haettavissa 31.12.2021 asti koko Suomessa

 

Kyse on tilapäisestä koronaepidemiasta johtuvasta valtiontukisääntöjen kevennyksestä yrityksen kehittämisavustuksessa. Tukiohjelman tavoitteena on muun muassa auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen.

Avustuksen myöntäminen edellyttää edelleen, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään poikkeuksellisesti myös silloin, kun kyse on perusmuotoisesta kehittämisavustuksesta kehittämistoimenpiteisiin tai investointeihin. Väliaikaisena valtiontukena myönnettyjen tukien yhteenlaskettu enimmäismäärä on 800 000 euroa yritystä kohti.

Avustuksen myöntäminen vaikeuksissa olevalle pienelle yritykselle edellyttää lisäksi, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä, eikä sille ole myönnetty pelastamistukea tai rakenneuudistustukea.

 

Yrityksen kehittämisavustuksella tuetaan pk-yritysten liiketoiminnan uudistumista

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskusten ympäri vuoden myöntämä avustus. ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta aina merkittävän osan itse.

Yrityksen kehittämisavustus osarahoitetaan Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Tämän johdosta yrityksen kehittämisavustuksella tuettavien hankkeiden tulee täyttää rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kriteerit. Hakea voi milloin tahansa, mutta ennen hankkeen aloittamista.

Tarkemmat tiedot yrityksen kehittämisavustuksen hakemisesta ja myöntämisestä ELY-keskuksista

 

Kaipaatko apua?

Voimme auttaa sinua selvittämään, kuinka yrityksen kehittämisavustus voisi vivuttaa yrityksesi kehittämishankkeita kohti menestyvää liiketoimintaa.

Tietopaketti yritysten kehittämispalvelusta; mitä, miten ja kenelle löytyy tästä

Innoman voi auttaa Sinua määrittelemään liiketoimintasi kehittämistarpeet.

Varaa maksuton konsultointi