Haetko yrityksellesi uutta suuntaa tai kasvua merkittävällä ja kokonaisvaltaisella liiketoiminnan kehittämishankkeella? EAKR-Kehittämisavustus on haettavissa Uudellamaalla 14.3.-12.8.2022.

ELY-keskus tukee pk-yrityksiä, jotka haluavat kasvaa, uudistaa toimintaansa ja kansainvälistyä. ELY-keskuksen tavoite on näin synnyttää Suomeen uusia työpaikkoja.

ELY:n yrityksen kehittämisavustus — Kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja investointeihin

ELY:n yrityksen kehittämisavustus

Mitä?

ELY:n Yrityksen kehittämisavustus on pk-yrityksille suunnattu avustus kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Avustuksen erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Miten?

Kehittämisavustusta voi hakea erityisesti uuden henkilön palkkamenoihin ja ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tyypillinen avustettava kehityshanke on Uudellamaalla 150 000 euroa – 600 000 euroa. Avustus voi olla 50 % kehityshankkeesta.

”Yritysrahoitusta suunnataan ensisijaisesti haastaviin ja laadullisesti korkeatasoisiin, sekä vaikuttavuudeltaan työllisyyden, liikevaihdon tai viennin kasvun kannalta merkittäviin pk-yritysten hankkeisiin.”

Kenelle?

Pk-yritykselle, jolla on halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen.

Yrityksesi kuuluu tuen piiriin, jos yrityksen liikevaihto on alle 50 M€ ja henkilöstöä on alle 250. Lisäksi yrityksesi tase on alle 43 M€, ja yritys on suuren yrityksen omistuksessa alle 25 %.

Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus

Tällaisia ovat hankkeet, jotka kohdistuvat mm.

  • toimivien yritysten uuden liiketoiminnan kehittämiseen.
  • pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen.
  • kasvun, tuottavuuden tai kansainvälistymisen edistämiseen.
  • tuotekehitykseen.
  • digitalisaatioon ja mobiili-/etäkäytettävyyteen.
  • ympäristöä vähemmän kuormittaviin, resurssiviisaiden ja energiatehokkaampien tuotantoteknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoon.

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoa ELY:n kehittämisavustuksesta ja sen hakemisesta löydät näistä kahdesta linkistä:

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

Innoman voi auttaa Sinua määrittelemään liiketoimintasi kehittämistarpeet.

Varaa maksuton konsultointi