Innoman mukana Patrian ”e-Alliance-veturiavauksessa”

Patrian vetämässä 100 milj, euron e-Alliance-veturihankeavauksessa Tampereella 9.4.2024 perehdyttiin puolustusteollisuuden viimeisimpiin innovaatioihin ja niiden mahdollistamiin merkittäviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Patrian tuotteista ja palveluista ja niiden tuotekehityksestä vastaavan Portfolio-yksikön vetäjä Pekka Ruutu totesi tilaisuuden aluksi, että Patrian kasvustrategian toteuttaminen vaatii merkittävää panostusta tuotekehitykseen, innovaatioihin ja kumppanuuksiin. Hän totesi edelleen, että eturivin teknologiayrityksenä ja vahvana puolustusvälinevalmistajana Patrialla on erinomaiset lähtökohdat ja resurssit johtaa tätä, sekä Suomen että kansainvälisellä tasolla, ainutlaatuista ekosysteemiä. e-Alliance kasvattaa Patrian sekä kumppaniyritysten yhteenlaskettuja TKI-panostuksia jopa 200 miljoonaa euroa hankkeen elinkaaren aikana. Hankkeen aikana Patria lisää huomattavasti tuotekehityspanostuksiaan, jotka lisääntyvät lähes sadalla miljoonalla eurolla.

Patrian teknologiajohtaja Matti Saarikko vastaa yrityksen innovaatioprosessien kehittämisestä. Saarikko korosti puheenvuorossaan innovaatioekosysteemeiden kykyä toimia sisäisesti ja ulkoisesti. Yritysten sisäinen siiloutuminen on este tehokkaalle innovaatiotoiminnalle. Hän totesi myös ns. siviiliyhteiskuntaan liittyvän tutkimuksen olevan välttämätöntä puolustusteollisuudelle esim. vihreän siirtymän ja digitalisaation näkökulmasta.

Innoman Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Berg ja neuromarkkinoinnin asiantuntija Jyrki Suomala osallistuivat Patrian vetämän 100 milj, euron e-Alliance-veturihankeavaukseen Tampereella 9.4.2024.

Lisätietoa Patrian vetämän 100 milj, euron e-Alliance-veturihankkeesta löydät seuraavista linkeistä:

Patria

Business Finland

Innoman auttaa julkisia tahoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä kokonaisvaltaisesti valmistavan teollisuuden innovaatiotoiminnassa. Tehdään yhdessä selkeä e-Alliance-hankkeeseen integroituva liiketoimintastrategia, innovaatiostrategia, liiketoiminnan kehityksen Roadmap ja kehityshankesuunnitelma. Strategian ja hankesuunnitelman pohjalta hankitaan rahoitus ja toteutetaan kehityshanke.

Varaa maksuton konsultointi