Innoman mukana ”Ratkaisuja rakentamisen tulevaisuuteen – seminaarissa”

Ratkaisuja rakentamisen tulevaisuuteen -seminaarissa Vantaalla 15.2.2024 perehdyttiin aiheeseen lainsäädännön, alan tutkimuksen ja innovatiivisten ratkaisujen näkökulmasta.

 

Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen puhui seminaarin avauksessa aiheesta ”Kasvava ja kestävä Vantaa”. Timonen korosti puheenvuorossaan erityisesti avointa yhteistyötä eri tahojen välillä. Seminaarin taustalla on Vantaan kaupungin ”Innovaatioista käytäntöön” – kehityshanke, jonka tavoitteena on ollut saada yritykset, julkinen taho ja tutkimuslaitokset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Kehityshanketta johtaa Mervi Abell Vantaan kaupungilta.

Vantaan uusi elinvoimajohtaja Tommo Koivusalo puhui seminaarin päätöspuheenvuorossaan aiheesta ” Rakentamisen ja innovaatiotoiminnan tulevaisuuden näkymät Vantaalla”. Koivusalo korosti puheenvuorossaan Vantaan Energian panostuksia hiilinegatiivisen energiantuotannon kehittämiseen. Lisäksi Koivusalo antoi arvolupauksen – ”Vantaan kaupunki vastaa Sinulle 48 tunnissa”.

Innoman Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Berg ja Pro Project Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Hynninen muistelivat Innomanin esittelypisteellä menneitä ja suunnittelivat tulevaa ”Ratkaisuja rakentamisen tulevaisuuteen” – seminaarissa Vantaalla 15.2.2024

 

Lisää tietoa

Lisätietoa ”Ratkaisuja rakentamisen tulevaisuuteen” – seminaarista ja sen taustalla olevasta Vantaan innovaatiohankkeesta löydät seuraavista linkeistä:

Ratkaisuja rakentamisen tulevaisuuteen -seminaari 15.2.2024, Clarion Aviapolis

HEVI Vantaa+Helsinki+Espoo Innovations

Business Vantaa

Innoman auttaa julkisia tahoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä kokonaisvaltaisesti KIRA-alaan liittyvässä innovaatiotoiminnassa. Tehdään yhdessä selkeä liiketoimintastrategia, innovaatiostrategia, liiketoiminnan kehityksen Roadmap ja kehityshankesuunnitelma. Strategian ja hankesuunnitelman pohjalta hankitaan rahoitus ja toteutetaan kehityshanke.

Varaa maksuton konsultointi