Pk-yrityksille lisärahoitusta kilpailukyvyn parantamiseen – hakuaikaa jatkettu 31.8.2021 saakka

Vipuvoimaa EU:lta

Suomi saa EU-lisärahoitusta pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen. Painopisteitä ovat pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen koronatilanteesta selviytymiseksi.

Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana EU:n koronatoimia.

 

Mitä

Yrityksen kehittämisavustus (EAKR) koronavahinkojen korjaamiseksi ja uuden kasvun luomiseksi EU:n REACT-rahoituksella

Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Kenelle

Kasvuhaluisille ja -kykyisille pk-yrityksille.

Erityisiä kohderyhmiä ovat

 • teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut
 • matkailualan ja palvelualan pk-yritykset, jotka suuntaavat merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään
 • hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset

Mitä kehitetään

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa 10 %-35 % riippuen yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä.

Lisätietoja

ELY-keskuksen sivuilta saat lisätietoa rahoituksesta.

 

Innoman on toteuttanut merkittäviä liiketoiminnan kehittämisprojekteja.

Voimme auttaa kehittämisessä, mm. 

 • uuden liiketoiminnan suunnittelu ja konkreettinen kehittämispolku
 • tavoitteiden ja strategian päivitys
 • tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja pilotointi
 • myynti- ja markkinointisuunnitelma ja pilotointi
 • johtamisen, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen
 • digitalisointi, tietojärjestelmien hyödyntämisen kehittäminen
 • talouden suunnittelun kehittäminen sekä rahoituslaskelman ja kassavirta-analyysin toteuttaminen
 • laajemman kehittämishankkeen suunnittelu

Pohditko, mitä voimme olla sinulle avuksi? Tutustu asiakastarinoihimme: https://www.innoman.fi/asiakkaat/

 

Tee yrityksesi tavoitteista totta

Varaa maksuton konsultointi