Laitetaan innovaatioprosessi kuntoon kunnissa, kaupungeissa, maakunnissa – tulee talouskin kuntoon

Sana innovaatio sekoittuu arkikielessä usein sanan idea kanssa. Ideointi on olennainen osa innovaatiotoimintaa, mutta se on vain prosessin alkuvaihe. Innovaatio on jokin jo kaupallistettu asia (uusi materiaali, prosessi, tuote, palvelu, organisaatiomalli, jne.). Sen synnyttäminen vaatii pitkäjänteistä, yleensä vuosien tai jopa vuosikymmen(t)en mittaista systemaattista kehitystoimintaa.

Paikataanko tehoton toiminta lisärahalla?

Näyttää siltä, että useilla alueilla julkisen sektorin menot paisuvat koko ajan, vaikka monesti yksityisen henkilön kokema palvelutaso laskee. Esimerkkinä voi käyttää esimerkiksi paljon puhuttua hyvinvointialueiden muodostamista. Oletushan oli, että kun tehdään suurempia yksiköitä niin toimintoja voidaan yhdistää ja tehostaa, jolloin saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä samalla kun palvelu paranee. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että nykyisen toiminnan kustannusten perusteella laaditut budjetit eivät riitä, vaan tarvitaan huomattavaa lisärahoitusta. Osittain asia selittyy esimerkiksi hoitajamitoituksen korjauksella ja inflaatiolla, toisaalta mitään merkittäviä säästöjä toiminnan tehostumisesta ei tietääkseni ole esitetty.

Tehokkuutta innovoimalla

Yritykset eivät yleensä pysty paikkaamaan tehottomuutta perimällä asiakkailta lisähintaa, vaan toimintaa on pakko koko ajan parantaa. Yksi innovaatiotoiminnan osa-alue on toimintaprosessien jatkuva systemaattinen kehittäminen. Tällä alueella julkisilla toimijoilla olisi mielestäni paljon parannettavaa rakentamalla toimivat innovaatiojärjestelmät.

Oman kokemukseni perusteella toiminnan siiloutuminen on aina riskinä kun yrityksen tai toiminnon koko kasvaa. Sen vuoksi innovaatioprosessin pitäisi olla mahdollisimman laajasti integroitu osaksi operatiivista työtä. Uskon pk-yritysten, esimerkiksi erinomaisesti menestyneiden ohjelmistoyritysten perusvahvuudeksi sen, että työtä tehdään pienissä tiimeissä, jolloin tieto välittyy tehokkaasti. Yrityksen koon ja henkilömäärän kasvaessa toiminnot hajautuvat, mikäli innovaatioprosessi ei tue tiivistä yhteistyötä.

Kyseessä ei ole pikapyrähdys vaan ultramaraton

Systemaattisen integroidun innovaatioprosessin rakentaminen ja käyttöönotto vaatii ylimmän johdon aktiivisuutta koko henkilöstön sitouttamiseksi. Kyseessä on pitkä prosessi, mutta se on mielestäni ainoa tapa saada aikaan toiminnan tehokkuutta jatkuvasti parantava muutos toimintakulttuurissa. Sen vuoksi työ kannattaa aloittaa viimeistään tänä vuonna – seuraavana voi olla jo liian myöhäistä.

 

Kirjoittaja

Arto Ranta-Eskola

Lue kirjoittajan muita tekstejä