Miksi tasa-arvosuunnitelma on tärkeä?

Tasa-arvosuunnitelma ja siihen liittyvä selvittelyprosessi voi tuntua äkkiseltään turhauttavalta, byrokraattiselta, tarpeettomalta ja vähän naurettavalta. Kuulen tällaisia kommentteja usein, kun keskustelen pk-yrityksissä viranomaisen vaatimista suunnitelmista, ohjeista ja selvityksistä.

Jokaisella yhteistoimintalain piirissä olevalla työnantajalla tulee olla tehtynä tasa-arvosuunnitelma. Eli melko monella suomalaisella työpaikalla tällainen tulisi olla.

 

Ehkäise ongelmat ennalta

Tasa-arvosuunnitelman tehtävänä on aktiivisesti ennaltaehkäistä syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua sekä korjata näiden osalta havaittuja puutteita työpaikoilla.

Oheisiin asioihin puututaan esimerkiksi palkkatasa-arvoselvittelyn ja kokemukseen liittyvien selvittelyiden avulla. Paras ja kattavin kuvaus yrityksen tasa-arvotilanteesta saadaankin silloin, kun yhdistellään tilastollinen fakta ja ihmisten kokemus.

Kun esimerkiksi palkkoja tarkastellaan sukupuolittain saadaan tilastollinen fakta, jota ei voida kiistää. Myös työntekijöiden omat kertomukset yhdenmukaisen kohtelun toteutumisesta ovat arvokasta tietoa.

 

Selvitys tekee todellisen tilanteen näkyväksi

Selvittelyn ja suunnitelmallisen työn kautta työpaikoilla päädytään usein uusiin ja arvokkaisiin havaintoihin.

Toimitusjohtaja on yllättynyt, miten samasta työstä maksetaankin eri palkkaa. Luottamushenkilö on yllättynyt, että ihmisten kokemus tasa-arvon toteutumisesta on ollut hyvin erilainen eri puolilla organisaatiota. HR-johtaja on voinut yllättyä, että syrjinnän tai häirinnän osalta tavoiteltu nollatoleranssi ei olekaan toteutunut, vaan kokemus on ollutkin työyhteisössä toinen.

Toisaalta on myös saatettu yllättyä siitä, että naisten urakehitys on ollutkin oletettua parempaa ja esimiesasemassa on enemmän naisia kuin miehiä. On voitu todeta, että tilastoissa näkyy pitkään noudatettu henkilöstöpolitiikka: samasta työstä sama palkka. Ja tilastot ovat sen vahvistaneet.

Tulee yllätyksiä, miten homogeeniseksi yhteisö huomaamatta on kehittynyt tai toisaalta diversiteetti on voinut yllättää.

 

Varaudu tulevaisuuteen

Tämä matka, tasa-arvon toteutumisen selvittämiseksi ja suunnitelma sen toteuttamiseksi, kannattaa käydä läpi ja se kannattaa käydä läpi vakavasti.

Seuraavien vuosien ja vuosikymmenen aikana diversiteetti suomalaisilla työpaikoilla tulee kasvamaan. Uusien työntekijöiden vaatimus yhteisön tasavertaisuudesta ja avoimuudesta sekä konkreettisten tasa-arvotoimenpiteiden osalta tulee kasvamaan. Jo nyt todella moni uusi työnhakija kysyy, miten tuette tasa-arvoa ja miten aktiivisesti sitä edistätte?

Tähän etsimme mieluusti asiakkaidemme kanssa vastauksia. Se on tätä hetkeä ja parempaa tulevaisuutta.