Muutosjohtaminen

 

Uudista esimiestyötä

 

varaa aika
Muutoksen johtamisen kehittämiselle

Innomanin muutosjohtamispalvelun avulla varmistat muutoksen onnistumisen yrityksessäsi

Tyypillinen haaste yrityksissä on toimeenpanokyky. Innokkaasti aloitetaan erilaisia kehittämistoimia ja -projekteja, joita ei saada vietyä maaliin. Tämä rapauttaa henkilöstön uskoa kehittämisprojektien onnistumiseen ja johdon kykyyn johtaa kehittämistä.

Innomanin muutosjohtamisen palvelu sisältää

  1. yksittäisten kehittämisprojektien tukemisen
  2. lean-ajatteluun pohjautuvan jatkuvan kehittämisen mallin.

Muutoksen läpivienti vaatii tavoitteellista ja systemaattista henkilöstön johtamista. Esimiesten on osattava viestiä projektin tavoitteet, hyödyt ja tehtävät yksilötasolle asti, jotta jokainen henkilö ymmärtää ja ottaa vastuun omista kehittämistehtävistään. Esimiesten tulee varmistaa projektin vaatiman lisätyön resurssointi.

 

Muutosjohtaminen on yhdessä tekemisen johtamista

Muutostilanne on esimiehille haastava ja he tarvitsevat onnistuakseen tukea ja valmennusta. Harjoittelemalla uusia menetelmiä ja työkaluja muutoksen eteenpäin vieminen konkretisoituu ja helpottuu. Yhdessä tekemistä johdetaan tavoitteilla, tehtävälistoilla, ketterällä tekemisellä ja jatkuvalla etenemisen tarkastelulla.

Muutosjohtamisen palveluitamme ovat

  • Johdon ja henkilöstön muutoskyvyn arviointi
  • Kehitysprojektin muutosjohtamisen mallin suunnittelu
  • Muutosvalmennus
  • Muutosagenttipalvelu
  • Esimiesten valmennus
  • Työnohjaus ryhmille ja yksilöille

 

Minkälaiseen tarpeeseen haluaisit hyödyntää muutosjohtamisen palveluita?

VARAA ILMAINEN ETÄTAPAAMINEN MUUTOSAGENTTIMME KANSSA JA
KERRO LISÄÄ TARPEISTASI

VARAA TÄSTÄ

 

Referenssejä

Strategiatyöllä Pure Wasten kasvupohja kuntoon

Kahden brändin, samojen omistajien Pure Waste Textiles Oy:n ja Costo Oy:n eettisten periaatteiden perustuksille ja kehityshalulle oli upea aloittaa strategiatyöskentely sekä prosessi- ja organisaatiouudistuksen rakentaminen...

Lue lisää
Drama Queen: Innomanin yksilöllisellä työnohjauksella ylläpidetään työkykyä

Henkilöstöstään huolehtivassa markkinointiviestintätoimistossa Drama Queen Communicationsissa nousi esille huoli työntekijän jaksamisesta ja työkyvystä. Työterveyshuollon tarjoama terveydenhoidon näkemys ei riittänyt yksin vastaamaan haasteeseen, vaan tarvittiin kokonaisvaltaista...

Lue lisää
Laptitec: Työvälineet voittajatiimien rakentamiseen Innomanin valmentajan avulla

Kasvava ja uudenaikainen LVIAS-alan edelläkävijä Laptitec Oy halusi antaa esimiehille ja koko henkilöstölle uusia eväitä kehittää työyhteisöä. Arkipäivän kiireen ja muuttuneiden tiimien paineessa haluttiin antaa mahdollisuus...

Lue lisää
RKM

Vahva yhteispeli ja luottamus Innomanin kanssa on mahdollistanut yrityksemme nopean kehittämisen, kiittää toimitusjohtaja Ismo Penttilä.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Sari Lehtoaro

asiantuntija, esimiesten valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Leena Koponen

myynnin ja markkinoinnin kehityspäällikkö
+358 40 505 5096
leena.koponen@innoman.fi

Muut palvelut

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku roadmap-muodossa
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen
Kannattavan kasvun edellytysten luonti

Lue lisää

Tuottava ERP-projekti

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Sari Lehtoaro 28.3.2020
Hyvä johtaminen on yhteistyötä

Yritys erottuu kilpailijoistaan, kun taitavat ihmiset osaavat tehdä töitä yhdessä. Yhdessä tekeminen edellyttää asioiden ja ihmisten johtamista. Hyvä johtaja tunnistaa ja ymmärtää miten erilaiset ihmiset käyttäytyvät toimiessaan yksin ja ryhmässä.

Lue lisää
Jyrki Suomala 2.5.2020
Kätketty itsekeskeisyys vaikuttaa ihmisten valintoihin

Tutkimukset ovat mielenkiintoisella tavalla osoittaneet miten omaan nimeen ja itseen liittyvillä asioilla on sattumaa enemmän yhteyttä siihen, mistä pidämme, mitä valitsemme ja miten käyttäydymme ympäristössämme.

Lue lisää
Leena Koponen 12.5.2020
Miten maailmantilanteen muutos näkyy meidän yrityksessä?

Kotoilu ja etätyöt sekä digityöskentely ja digiostaminen ovat uusia tilanteen ohjaamina muodostuneita megatrendejä. Nyt viimeistään on aika miettiä, mitä muutoksia ne tarkoittavat omassa yrityksessä: uusia bisnesmahdollisuuksia, tehokkaampia toimintatapoja, laajempaa markkina-aluetta – kehitystä, jota ilman pandemiaa ei olisi tullut suunniteltua...

Lue lisää
Jyrki Suomala 22.3.2020
Testaa idean, tuotteen tai viestin vaikuttavuus

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kohderyhmän mielihaluverkoston aktivoituminen tiettyjen viestien ja mainostan yhteydessä ennakoi sitä, kuinka nämä viestit ja mainokset vaikuttavat oikeilla markkinoilla. Tutkimuksista käytäntöön voi helposti edetä Innomanin testityökalulla.

Lue lisää