Muutosjohtaminen

Innomanin muutosjohtamispalvelun avulla varmistat muutoksen onnistumisen yrityksessäsi

Tyypillinen haaste yrityksissä on toimeenpanokyky. Innokkaasti aloitetaan erilaisia kehittämistoimia ja -projekteja, joita ei saada vietyä maaliin. Tämä rapauttaa henkilöstön uskoa kehittämisprojektien onnistumiseen ja johdon kykyyn johtaa kehittämistä.

Innomanin muutosjohtamisen palvelu sisältää

  1. yksittäisten kehittämisprojektien tukemisen
  2. lean-ajatteluun pohjautuvan jatkuvan kehittämisen mallin.

Muutoksen läpivienti vaatii tavoitteellista ja systemaattista henkilöstön johtamista. Esimiesten on osattava viestiä projektin tavoitteet, hyödyt ja tehtävät yksilötasolle asti, jotta jokainen henkilö ymmärtää ja ottaa vastuun omista kehittämistehtävistään. Esimiesten tulee varmistaa projektin vaatiman lisätyön resurssointi.

 

Muutosjohtaminen on yhdessä tekemisen johtamista

Muutostilanne on esimiehille haastava ja he tarvitsevat onnistuakseen tukea ja valmennusta. Harjoittelemalla uusia menetelmiä ja työkaluja muutoksen eteenpäin vieminen konkretisoituu ja helpottuu. Yhdessä tekemistä johdetaan tavoitteilla, tehtävälistoilla, ketterällä tekemisellä ja jatkuvalla etenemisen tarkastelulla.

Muutosjohtamisen palveluitamme ovat

  • Johdon ja henkilöstön muutoskyvyn arviointi
  • Kehitysprojektin muutosjohtamisen mallin suunnittelu
  • Muutosvalmennus
  • Muutosagenttipalvelu
  • Esimiesten valmennus
  • Työnohjaus ryhmille ja yksilöille

 

Minkälaiseen tarpeeseen haluaisit hyödyntää muutosjohtamisen palveluita?

VARAA ILMAINEN ETÄTAPAAMINEN MUUTOSAGENTTIMME KANSSA JA
KERRO LISÄÄ TARPEISTASI

VARAA TÄSTÄ

 

Referenssejä

Drama Queen: Innomanin yksilöllisellä työnohjauksella ylläpidetään työkykyä

Henkilöstöstään huolehtivassa markkinointiviestintätoimistossa Drama Queen Communicationsissa nousi esille huoli työntekijän jaksamisesta ja työkyvystä. Työterveyshuollon tarjoama terveydenhoidon näkemys ei riittänyt yksin vastaamaan haasteeseen, vaan tarvittiin kokonaisvaltaista...

Lue lisää

Laptitec: Työvälineet voittajatiimien rakentamiseen Innomanin valmentajan avulla

Kasvava ja uudenaikainen LVIAS-alan edelläkävijä Laptitec Oy halusi antaa esimiehille ja koko henkilöstölle uusia eväitä kehittää työyhteisöä. Arkipäivän kiireen ja muuttuneiden tiimien paineessa haluttiin antaa mahdollisuus...

Lue lisää

RKM

Vahva yhteispeli ja luottamus Innomanin kanssa on mahdollistanut yrityksemme nopean kehittämisen, kiittää toimitusjohtaja Ismo Penttilä.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Sari Lehtoaro

asiantuntija
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Leena Koponen

myynti- ja markkinointipäällikkö
+358 40 505 5096
leena.koponen@innoman.fi

Muut palvelut

Liiketoiminnan kiihdytyslaboratorio

Strategia
Kansainvälistyminen
Konkreettinen kehityspolku roadmap-muodossa
Tuotteistaminen
Ihmisten johtaminen
Tiedolla johtaminen

Lue lisää

Prosessien kehittäminen

Vakioidut ja luotettavat prosessit
Jatkuva parantaminen
Arvontuotto asiakkaille
Tuottavuuden kehittäminen
Kannattavan kasvun edellytysten luonti

Lue lisää

Tuottava Digi-/ERP-projekti

Liiketoiminnalliset tavoitteet ja tavoiteprosessit
Oikein valittu tietojärjestelmä ja toimittaja
Ammattimainen projekti- ja muutosjohtaminen
Kustannus-tuottolaskenta

Lue lisää

Innovaatiotoiminta

Strateginen merkitys
Asiakas- ja käyttäjäymmärrys
Resurssianalyysi
Innovaatioprosessit ja –työkalut
Tuotteistaminen ja liiketoimintamallit
Liiketoimintahyötyanalyysi

Lue lisää

Lue blogikirjoituksia aiheesta

Blogi 3.2.2019

VIERASKYNÄ: Auttaako hallitus Suomen kasvuyrittäjät globaalille tasolle?

Tuore hallitus tavoittelee 60 000 uutta työpaikkaa välineinään mm. koulutus- ja osaamistason nosto, yrittäjyys ja ekosysteemit. Mutta muuttuuko mitään?

Lue lisää
Blogi 19.2.2019

VIERASKYNÄ: Muutoskaaoksesta johdonmukaiseen uudistumiseen

Työmme on nykyään ajallisesti ja paikallisesti pirstaleisempaa. Lisäksi prosesseihin, jotka olivat ennen puhtaasti organisaation sisäisiä, kytkeytyy yhä useammin ulkopuolisia tahoja kuten asiakkaita, alihankkijoita ja ulkopuolisia konsultteja.

Lue lisää
Sari Lehtoaro 25.3.2019

Kun aika on

Muistan lukeneeni vuosia sitten artikkelin, jossa näyttelijä kertoi uransa alkuvaiheessa saamastaan palautteesta. Kyseinen näyttelijä oli epäröinyt roolihahmonsa sisäistämisen kanssa, ilmaisu ei ollut kohdillaan...

Lue lisää
Sari Lehtoaro 25.4.2019

Miksi kukaan ei kysy mitään?

Tuota olen monesti aiemmin ihmetellyt itsekin esiteltyäni tiimilleni uuden idean. Mikä siinä kysymisessä on niin vaikeaa? Kysymykset koetaan helposti haasteena...

Lue lisää