Innoman digitalisoi palvelujaan

Innomanin asiantuntijapalveluiden digitalisointi -hanke toteutetaan kaksivuotisessa projektissa (tammikuu 2021 – joulukuu 2022). Projekti luo pohjaa Innoman Oy:n kansainväliselle kasvulle kehittämällä digitalisointiin pohjautuvaa hybridiliiketoimintamallia. Hybridiliiketoimintamalli tarkoittaa sitä, että Innomanin palvelutarjoaman keskiöön tulee nousemaan uusi asiakasvuorovaikutusmalli, jossa digitalisaatioon pohjautuen perinteistä kasvokkain tapahtuvaa konsultointia monipuolistetaan. Tällöin asiakkaat voivat ottaa osan tai kaikki palvelut käyttöön digitaalisesti. Tällöin on mahdollista toteuttaa yhä suurempia ja pitkäkestoisempia kehittämishankkeita asiakkaiden kansallisissa ja kansainvälisissä liiketoimintaekosysteemeissä. Tämä hanke on Innoman Digi Tool (IDT) –projektin jatkokehityshanke (IDT 2.0). Tätä hanketta edeltäneessä IDT 1.0:ssa, 1-12/2020, kehitetiin uutta liiketoimintamallia luomalla Innomanille prosessi työkalujen digitalisoimiseksi.

Innoman palvelee asiakkaitaan nykyisessä päivittäisessä liiketoiminnassa käyttämällä manuaalisesti noin 50 eri työkalua. Innomanin asiantuntijapalveluiden digitalisointi -hankkeessa näistä digitalisoidaan
seuraavat työkalut:
– Inno-QMM (QMM = Quality Maturity Method)
– Neurovalue7
– Muutoskyky
– Prosessi-QMM
– Uniqueness
– Innovativeness ja
– Logical Frame.

Inno-QMM auttaa arvioimaan ja parantamaan yrityksen innovaatioprosessiin liittyviä toimintatapoja ja Neurovalue7 auttaa arvioimaan ja kehittämään konseptin kokonaisarvoa seitsemän aivojen mielihaluverkostoa stimuloivan aktivaattorin avulla käyttäjän/kuluttajan näkökulmasta.
Muutoskyky-työkalu auttaa arvioimaan ja kehittämään yrityksen muutosvalmiutta ja – kyvykkyyttä. Se kohdistuu kuuteen aiheeseen, joiden sisältöä ja toteutumista innovaattorit saavat pohtia tämän työkalun avulla. Prosessi-QMM-työkalu puolestaan auttaa arvioimaan ja parantamaan yrityksen pääprosessien kypsyysastetta. Lisäksi Logical Frame -työkalua käytetään ajattelun ja suunnittelun välineenä innovaatioprosesseissa. Sen avulla voidaan tunnistaa ja analysoida ongelmia, tavoitteita ja näihin liittyviä toimenpiteitä.

Edellä luetelluista työkaluista tehdään hankkeen aikana design-tyyppinen kvalitatiivinen versio, ja siitä tuotetaan kuvaus työn alla olevaan Design Thinking- työkirjaan. Tämän pohjalta tehdään kaksi digitaalista versiota jokaisesta työkalusta. Nämä ovat kvalitatiivinen versio, johon vastaaja täydentää vastauksensa kirjoittamalla, ja kvantti1-versio, jossa vastaaja valitsee asteikolta sopivan vaihtoehdon. Tavoitteena on laajentaa työkaluja vielä kvantti2-versioon, joissa pureudutaan syvemmin kunkin työkalun aihepiiriin. Tämän hankkeen aikana kvantti2 versiot tehtiin Inno-QMM- ja Neurovalue7-työkaluista.

Työkaluja pilotoidaan hankkeen aikana useissa yritysprojekteissa. Louhi Net Oy toteuttaa työkalujen digitalisoinnin ja he myös säilyttävät palvelimellaan työkaluja tällä hetkellä. Seuraavana vaiheena on pilotoida työkaluja edelleen ja hioa niitä niin, että niiden käyttö olisi mahdollisimman yksinkertaista ja asiakkaat voisivat ottaa niitä käyttöön ilman Innomanin henkilöstön kasvokkain tapaamista. Lisäksi on tarkoitus jatkaa Innomanin manuaalisten työkalujen digitalisointia hankkeessa kehitetyn prosessin mukaisesti.

Hankkeen viralliset tiedot:
NIMI: Innomanin asiantuntijapalveluiden digitalisointi
EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelma
Hankekoodi: A77146
Lisätietoja: Pekka Berg, Innoman Oy, pekka.berg@innoman.fi

 

Varaa maksuton työkaluesittely