Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi

Business Finlandin Innovaatioseteli-rahoitusta voi hakea jälleen 20.1.2020 alkaen.

Rahoitukseen on tullut muutos: Yrityksen omarahoitusosuus otetaan käyttöön ja se on 1000€ + alv. Business Finland maksaa palveluntuottajalle enintään 4000€ + alv. Setelin kokonaissumma 5000€ + alv säilyy ennallaan. Omarahoitusosuuden tarkoituksena on edistää hakijoiden sitoutumista projekteihin entistäkin enemmän. Rahoituspalveluun ei tule muita muutoksia.

Innovaatioseteli toimii hyvin yritysten kannustimena innovaatiopalveluiden piiriin ja näin kannustaa yrityksiä käynnistämään uusiin tuotteisiin ja palveluihin tähtääviä projekteja. Business Finlandin selvityksen mukaan yhdeksän kymmenestä projektista olisi jäänyt joko kokonaan tai osittain toteutumatta ilman seteliä.

KENELLE?
Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

MITÄ?
Voit käyttää innovaatioseteliä innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan Innoman Oy:ltä. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja johon liittyen:

  • haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
  • tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
  • tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
  • haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä
  • sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua

lisätietoa Innovaatiosetelistä: Business Finlandin Innovaatiosetelillä uutta tietoa ja osaamista yritykseesi

 

Kaipaatko asiantuntija-apua innovaatiotoiminnan kehittämiseen?

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio innovaatiotoiminnan kehittämiseksi