Kokeiluista menestykseen

Kansallista kokeiluviikkoa vietetään 2.11.–15.11.

Jokaisen organisaation jäsenen pitää olla valmis ja innostunut osallistumaan kokeilujen tekemiseen. Tiimit, joiden tehtävänä on ratkaista erilaisia kehittämishaasteita, toteuttavat innovatiivisa kokeiluja systemaattisesti. Kokeilut liittyvät seuraaviin asioihin:

  1. innovaatiostrategian tekeminen
  2. uuden tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin kehittäminen
  3. innovatiivisuuden ja innovaatiokulttuurin tehostaminen

Selkeästi ja tehokkaasti ohjattuihin kokeiluihin liittyy erityisesti seuraavia piirteitä:

  1. saadaan konkreettinen testattu ratkaisu haluttuun kehittämishaasteeseen
  2. käytetään tiukasti aikataulutettua ja ohjattua nopeaa prosessia
  3. käytetään iteroivia ja joustavia uusimpia toimintamalleja
  4. luodaan ja testataan useita konsepteja
  5. opitaan uusia innovaatioprosesseja ja työkaluja, joita organisaatio voi käyttää myöhemmin itsenäisesti

Pekka Bergin, TkT, johdolla toimivalla valmennustiimillä on vankka tutkimustausta innovaatiotoiminnasta. Innovaatiopolun asiantuntijat ovat mukana Aalto-yliopiston innovaatiojohtamiseen liittyvässä tutkimuksessa, perus- ja jatko-opetuksessa sekä täydennyskoulutuksessa. Kokeilumenetelmiä on käytetty menestyksekkäästi 25 vuoden aikana yli 300 yrityksessä ja organisaatiossa Suomessa ja kansainvälisesti.

Esimerkki: Uusimaa2019 — Uudenmaan maakuntauudistushanke: TKI-hallintamallin suunnittelu ei mene hukkaan, vaikka uudistus siirtyisi tulevaisuuteen, kertoi hankejohtaja Markus Pauni. Tärkein anti jakautuu kahtia: Ykkönen on hyvin tiivistetty, jäsennelty raportti, joka sisältää keskeiset perusprinsiipit ja viitekehykset hallintamallista. Toinen oli itse prosessi, joka toi ihmisiä yhteen pohtimaan asiaa. Ekosysteemi elää. Lue lisää

 

Mielestäni innovaatiopolku on kokonaisuutena erinomainen esimerkki kokeilevasta kehittämisestä. Valittua kohdetta analysoidaan useilla työkaluilla ja erilaisia sprinttityyppisiä harjoituksia tehden. Ongelmaan tartutaan suoraviivaisesti design thinking — tai vanhaa sanontaa lainatakseni härkää sarvista periaatteella. Esimerkiksi Lego Serious Play -työkalu on aivan kokeilevan kehittämisen ytimessä.”

Arto Ranta-Eskola

 

 

Kokeilukulttuurin idea on löytää jotain uutta. Liike-elämässä uutuus tarkoittaa lisää kilpailukykyä ja kasvua. Tämän vuoksi kokeiluja ja luovaa ilmapiiriä kannattaa tukea läpi yrityksen. Uuden etsimiselle on tarpeen kehittää rakenteita, joiden avulla turvataan luova liikkumatila yrityksen sisällä. Innomanin design-työkaluilla luot organisaatiokulttuuria, joka tukee uuden etsintää.”

 

Jyrki Suomala

 

#kokeiluviikko

Minkälaiseen tarpeeseen sinä haluaisit hyödyntää kokeiluja ja innovaatioita?

VARAA ILMAINEN ETÄTAPAAMINEN ASIANTUNTIJAMME KANSSA JA
KERRO LISÄÄ TARPEESTASI

VARAA TÄSTÄ