Innovaatiojohtaminen julkishallinnossa

Innovaatiopolku ja Innovaatiojohtamisen perusteet HAUS:n koulutustarjonnassa vuonna 2020

Uusi hallitusohjelma nostaa painokkaasti esiin vaatimuksen hallinnonrajat ylittävästä innovaatio- ja tutkimuspolitiikan koordinaatiosta ja johtamisen vahvistamisesta. Innovaatiojohtaminen julkishallinnossa -koulutusohjelma avaa sinulle ja organisaatiollesi mielenkiintoisen mahdollisuuden kehittää uusia toimintamalleja valtionhallinnossa. Saat tästä koulutusohjelmasta käyttöösi työkaluja ja ohjausmalleja, joiden avulla toteutat organisaatiosi strategisia tavoitteita innovaatiojohtamisen keinoin. Valmennus vahvistaa myös kykyäsi perustella innovaatiotoiminnan merkitystä oman työnkuvasi kannalta.

 

Innovaatiojohtamisen koulutusohjelma julkishallinnolle alkaa 18.3.2020

Koulutusohjelmaan kuuluu viisi lähiopetuspäivää, jolloin työstät oman organisaatiosi innovaatiohaastetta  kokeneiden kouluttajien johdolla. Lähipäivien lisäksi opiskelet itsenäisesti monipuolisen taustamateriaalin parissa ja vastaat erilaisiin ennakko- ja kotitehtäviin.

Organisaatiosi saa koulutusohjelmasta parhaan hyödyn, jos voitte osallistua siihen tiiminä: valmennus tarjoaa oivallisen keskustelufoorumin eri tasoilla toimiville henkilöille, kuten johdolle, keskijohdolle, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden kaikkien tehtävälistalla on strategian toimeenpanoon ja innovaatiohaasteisiin liittyviä teemoja. Työskentely muista organisaatioista tulevien henkilöiden kanssa vie puolestaan poikkihallinnollisen yhteistyön ja oppimisen ytimeen.

 

Koulutusohjelman hyödyt

Koulutusohjelman aikana saat kokonaiskuvan siitä, mitä innovaatiojohtaminen tarkoittaa omissa työtehtävissäsi valtionhallinnon työntekijänä. Valmennuksen jälkeen ymmärrät paremmin verkostoissa tapahtuvan innovaatiotoiminnan mahdollisuudet ja vaatimukset ja osaat lähestyä innovaatiotoimintaa erityisesti asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Tässä koulutusohjelmassa

  • Opit ymmärtämään innovaatiotoimintaan liittyviä rakenteita ja käsitteitä
  • Opit muodostamaan tavoitteet innovaatiotoiminnan ja yhteistyön kehittämiselle valtionhallinnon kontekstissa
  • Perehdyt laajasti innovaatiotoiminnan eri osa-alueisiin, t&k-hankkeiden käynnistämiseen sekä palvelukonseptien kehittämiseen
  • Verkostoidut poikkihallinnollisesti samojen teemojen parissa työskentelevien henkilöiden kanssa

 

Koulutuksen järjestää HAUS kehittämiskeskus Oy

HAUSin tehtävä on kouluttaa ja kehittää valtionhallintoa, niin virkamiehiä kuin organisaatioita. HAUS on valtionhallinnon sisäinen sidosryhmäyksikkö, ns. in-house-toimija. Valtionhallinnon organisaatiot voivat käyttää HAUSin palveluita nopeasti ja joustavasti, koska palveluita voi hankkia ilman kilpailutusta.

Innovaatio-ohjelmien koulutajina toimivat Pekka Berg, Arto Ranta-Eskola ja Jyrki Suomala Innoman Oy:tä.

 

Tutustu ja ilmoittaudu Innovaatiojohtamisen koulutusohjelmaan tästä

 

Innovaatiojohtamisen perusteet -koulutus 

HAUS järjestää myös yhden päivän Innovaatiojohtamisen perusteet -koulutuksia, joista ensimmäinen toteutetaan 30.1.2020. Päivän aikana osallistujat oppivat innovaatiotoiminnan kielen ja käsitteet sekä osaavat linkittää innovaatiotoiminan osaksi organisaation muuta toimintaa.

 

Tutustu ja ilmoittaudu Innovaatiojohtamisen perusteet -koulutuspäivään tästä