Monitieteellinen näkökulma yrittäjyyteen

Kansainvälisen asiantuntijaryhmän tuoreessa julkaisussa yrittäjyyttä lähestytään ensimmäistä kertaa laajasti monitieteellisestä näkökulmasta.

Innomanin Pekka Berg on yksi tekijäjoukkoon kutsutuista asiantuntijoista. Hän on kirjoittanut artikkelin Framing Perspective on Entrepreneurship yhdessä tutkijakollegojensa kanssa, jotka ovat Ade Mabogunje Standfordin yliopistosta Yhdysvalloista ja Poul Kyvsgaard Hansen Aalborgin yliopistosta Tanskasta.

Artikkelissa paneudutaan siihen, kuinka näkökulmaa muuttamalla yrittäjyyden kehittymisen esteitä voidaan poistaa. Usein yrittäjyyteen liittyvät epävarmuudet johtuvat siitä, että ongelmia ja mahdollisuuksia ei osata hahmottaa. Kun ongelmat tehdään näkyviksi, niihin voidaan tarttua uudella tavalla. Näkökulman muutos avaa myös näkemään uusia mahdollisuuksia toiminnalle.

Artikkelin tarkoituksena on auttaa yrityksiä innovaatiotoiminnan kehittämisessä. Yrittäjyys ymmärretään tässä laajasti sekä perinteisenä yrittäjyytenä että yrityksen sisällä toimivana työntekijänä, joka ohjaa itse toimintaansa ns. sisäisenä yrittäjänä.

Teos sisältää kaikkiaan 23 artikkelia. Kirja sai alkunsa tekijöiden kiinnostuksesta siihen, miten muiden tieteenalojen näkökulmat voisivat kehittää yrittäjyyttä. Lähestymiskulmia ovat neurotiede, teknologia, koulutus, laki, transmedia, filosofia ja teologia.

Kirja eroaa perinteisistä yrittäjän käsikirjoista juuri tässä moninaisuudessaan. Se on yrittäjän käsikirja, joka katsoo oman alansa ulkopuolelle ja kokoaa yksiin kansiin monitieteellisen katsauksen tämän päivän ja tulevaisuuden yrittäjyyteen. Näkökulma vaihtelee mikrotasolta aina metatasolle saakka. Kaikki kirjoittajat ovat omien alojensa asiantuntijoita.

Voit ladata Pekka Bergin & kumppaneiden artikkelin koulutuskäyttöön tästä:

Lataa artikkeli

 

Koko kirjaan The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship voi tutustua tarkemmin seuraavasta linkistä, josta sen voi myös ostaa e-kirjana hintaan 142,79 euroa tai paperikopiona hintaan 197,99 euroa.

https://www.palgrave.com/gp/book/9783319916101#aboutBook