Tulevaisuuden kilpailukyky luodaan ekosysteemeissä

Yritykset, jotka hahmottavat tulevaisuutta ja osaavat määritellä itselleen uusia tavoitteita, pärjäävät parhaiten kovenevassa kilpailussa. Uusien tavoitteiden määritteleminen edellyttää sitä, että yritys huolehtii innovaatiojohtamisesta. Näitä asioita painottaa Innoman Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja tekniikan tohtori Pekka Berg artikkelissa ”Innovaatiojohtamisen kaksi näkökulmaa”. Artikkeli on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisua Vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon Yrityksiin (toimittajat Mervi Rajahonka ja Inka Vanhanen).

Linkki artikkeliin Xamk Inspiroi 48 – Vetovoimaa ja kestävää tuottavuutta Etelä-Savon yrityksiin (theseus.fi)

Pekka Berg selvittää artikkelissaan, mitkä asiat ovat tärkeitä, kun yrityksissä johdetaan innovaatiotoimintaa. Johtaminen on mahdollistamista ja yrityksellä pitää olla kykyä määritellä, millaisia vaikutuksia se haluaa saada tulevaisuudessa omalla toiminnallaan. Keskeistä on liiketoimintamallien luova kehittäminen ja niiden toimeenpano mahdollisimman tehokkaasti. Keskeisiä innovaatioiden mahdollistajia ovat ihmiset, heidän verkostoitumisensa, luovuutensa ja toimeenpanokykynsä.

Yrityksen kannattaa lisätä ymmärrystään toimintaympäristöstä ja tulevaisuuden kehityskuluista Innomanin kehittämien innovaatiotyökalujen, kuten ennakointi-, skenaario- ja markkinaymmärrystyökalujen avulla.

Aiemmin ajateltiin, että innovaatiot syntyvät parhaiten yritysten sisällä, mutta nykyisin tarvitaan verkostoitumista muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa. Näin kulloisessakin prosessissa yritys saa oman toimintansa kannalta parhaat inhimilliset ja materiaaliset resurssit käyttöönsä. Tällaisissa ekosysteemeissä syntyy kilpailukykyistä tarjoamaa markkinoille. Innovaatioymmärryksen lisäämiseksi.

Kaipaatko apua innovaatiojohtamiseen?
Voimme auttaa sinua kehittämään menestyvää liiketoimintaa innovaatioprosessien avulla.

Varaa maksuton konsultointi