Tulevaisuuden kilpailukyky luodaan innovaatioekosysteemeissä

Työ- ja elinkeinoministeriö on juuri julkaissut oppaan ”Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä”, jossa Innomanin Pekka Berg kirjoittaa innovaatioekosysteemeistä. Pitkän uran innovaatiotutkimuksen parissa tehnyt Berg kuvaa, mitä innovaatiotoiminta on ja miksi se on yrityksille elintärkeää.

Berg on auttanut myös käytännössä monia yrityksiä kehittämään innovaatiotoimintaansa.
”Selkeä havaintoni on, että yleensä luovuudesta ei ole puutetta vaan ihmiset ovat lähtökohtaisesti idearikkaita ja haluavat kehittää uutta. Pullonkaula on usein juuri toimeenpanokyvyn puute organisaation eri tasoilla.”

Maailma muuttuu ja sen myötä yritysten on kyettävä muuttumaan. Lue Pekka Bergin artikkelista, mitä tarvitaan siihen, että yritys saa oman innovaatiotoimintansa kukoistamaan.

TEM:n opas ja Pekka Bergin artikkeli löytyvät kokonaisuudessaan täältä:
http://netpaper.lonnberg.fi/tem/arvoa_synnyttava_liiketoiminta/mobile/index.html#p=37