Verkkoasema kehitti esimiestyötä vastaamaan kasvutavoitteita

Verkkoasema Oy

Verkkoasema Oy tarjoaa digitaalisen markkinoinnin asiantuntijapalveluita ja ohjelmistoratkaisuja sekä digimarkkinoinnin valmennuksia. Käytännössä kahdesta tiimistä koostuvan yrityksen kaikki palvelut niveltyvät toisiinsa. Digimarkkinointi, yritysten verkkopalvelut, eri ohjelmistojen rajapintaratkaisut ja sparraus tuloksekkaaseen verkkoläsnäoloon tähtäävät aina asiakkaan myynnin kasvattamiseen. MIT-palvelun (Markkinoinnin IT) ydin on toimenpiteiden tehoseuranta ja kehitys.

Toimiala

Digitaalinen markkinointi, ohjelmistot ja sovellukset

Toimipiste

Oulu

Liikevaihto 2020

1,8 milj.euroa

Henkilöstömäärä 2020

21

Muutosjohtamisen tavoite ja saadut hyödyt

Tavoite: Esimiesten työn kehitys vastaamaan kasvutavoitteita. Saadut hyödyt: 1)ulkopuolisen asiantuntijan näkemys kehitystyöstä 2)esimiesten roolien ja työnkuvien tarkennus 3)työkalut henkilökohtaisten toimintatapojen kehittämiseen 4)työhyvinvoinnin lisääntyminen

Innoman toimi asiantuntijana Verkkoaseman tiimien (digitaalinen markkinointi- ja softatiimi) prosessien kehityksessä sekä koko yrityksen strategiatyössä. Muutosjohtamisen tarve kumpusi Verkkoasemalla aikaisemman yhteistyön jatkoksi: antamalla esimiehille työnohjausta ja valmennusta saataisiin kehitettyä prosessiohjaus uudelle tasolle. Kehitysprojekti osoitti, että kaukaa näkee paremmin. Etänä tapahtuneen valmennuksen päätteeksi Verkkoasemalla todettiin, kuinka tärkeää on saada asiantuntijan näkemyksiä oman sisäpiirin ulkopuolelta.

Monen muutoksen aika

Verkkoaseman neuvotteluhuoneen seinää koristavat taulut, joissa on iloisten ja tekevien ihmisten ohessa arvotekstejä: positiivisuus ja avoimuus. Innomanin projektia vetävä asiantuntija Sari Lehtoaro kokee, että: ”Muutoksen keskellä on oltava kivijalkoja, joiden varaan kehitystä voi rakentaa. Verkkoaseman kohdalla perustan luovat selkeät arvot, ja ne konkretisoituivat henkilöstön kanssa keskustellessa. Kommunikointi oli hyvin avointa, rehellistä ja myönteinen asenne kehityshaluun tuli selväksi.”

Verkkoasema Oy:n teknologiajohtaja Jyrki Sundströmin mielestä yrityksessä oli selkeä tarve ulkopuoliselle avulle: ”Esimiesten roolien tarkennus, uusi vastuujako, työssä jaksaminen – huomasimme prosessien kehityksen kautta tarvitsevamme ulkopuolista näkemystä esimiestyön kehittämiseen.”

Kuvassa vasemmalta: Verkkoaseman teknologiajohtaja Jyrki Sundströn ja toimitusjohtaja Tiina Räisänen

– Prosessien uudistamisen lisäksi uusi ERP oli tulossa käyttöön, joten esimiehet olivat usean uuden vaatimuksen äärellä. Lisäksi korona toi omat epävarmuustekijät toimintaan. Arvoja, työhyvinvointia ja toiminnan tehokkuutta haastettiin useasta eri näkökulmasta, kuvailee Innomanin Sari Lehtoaro lähtötilannetta.

Avoin asenne auttaa

Innomanin Venla Berg on ollut kehittämässä prosesseja ja pitänyt strategiatyöpajoja vuoden 2020 aikana Verkkoaseman johdolle ja esimiehille. Sari sai häneltä yritystason pohjatiedot ja henkilötason toimintavaatimukset. Esimiesten kanssa käydyt henkilökohtaiset keskustelut syvensivät edelleen tietoa Verkkoaseman toiminnasta. Avoimien keskustelujen kautta täsmentyivät tiedot myös rooleista ja siitä, miten kukin työnkuvansa kokee. Muutoksen alkuvaihe aiheuttaa aina epäilyjä ja epävarmuutta. Sarin kokemus ja persoona häivytti epäilyt ja korvasi ne luottamuksella hyvin nopeasti.

– Keskusteluissa Sarin kanssa pystyi helposti olemaan avoin ja luottava. Oman toiminnan päämäärät aukesivat ja samalla pystyi toteamaan, että omasta poterosta poistuminen ja rutiinien rikkominen vaatii ulkopuolisen ravistelijan, myöntää softatiimin esimies Joni Norring.

– Kyllä huomasi, että Innomanilla oli kokemusta asiantuntijaorganisaation kanssa toimimisesta. Se konkretisoitui, kuinka hyvin he Verkkoaseman toimintatavat ja kulttuurin omaksuivat. Siksikin oli helppo purkaa omia tuntemuksiaan Sarille, säestää Jonia digitaalisen markkinoinnin operatiivinen päällikkö Outi Arontie.

Uusia työkaluja kehitykseen ja positiivisuus takaisin arkeen

– Keskusteluissa ilmeni, että Verkkoaseman koko rakennetta täytyi tarkastella uudessa valossa. Esimiestasolla oli päällekkäisiä toimintoja ja roolitkin vaativat selkeytystä ja rajaamista, summaa Sari Lehtoaro.

Kuvassa vasemmalta: laatupäällikkö Tuomas Timonen, operatiivinen päällikkö Outi Arontie ja softatiimin esimies Joni Norring

– Minulla oli myynti ydintoimena aiemmin, mutta nyt se on softatiimin johtaminen. Toki myyntityö on edelleen osa työnkuvaani. Sain vapautettua Jyrkin aikaa, ja toisaalta täsmennettyä omaa rooliani. Nyt osaan kiinnittää huomiota ajankäyttööni ja huomioida ihmiset paremmin. Kaikkiaan sain mielestäni konkreettisia työkaluja päivittäiseen tekemiseen ja laadun kehittämiseen, summaa Joni saamaansa työnohjauksen ja valmennuksen antia.

– Kehitysprojektin konkreettisena tuloksena meillä on dokumentoituina yrityksen yleiset linjaukset ja esimiesten roolit. Mielestäni sparrauksen paras anti oli positiivisen tekemisen palauttaminen arkipäivään, konkretisoi Outi Innomanin annin. Niin. Positiivisuus – sehän lukee myös neuvotteluhuoneen arvotaulussakin.

Muutos on pysyvä olotila

Kasvun tuoma lisähenkilöstö, toimialan muuttuvat teknologiat ja trendit sekä arjen nyanssit ovat arkea kasvuyrityksessä. Muuttujia tulee olemaan jatkossa ilman pandemioitakin. Kasvun mahdollistama kehitys on osa kokoaikaista toimintaa. Verkkoasemalla on päälinjansa, joihin nojata.

– On jo selvää, että satsaukselle on saatu vastinetta, vaikka keskeneräistä työtä ei pitäisi koskaan arvostella. Meillä on reseptimme. Kehitystyön käytäntöön jalkauttaminen on meistä itsestämme kiinni. Varmistaaksemme toiminnan nousujohteisuuden, jatkamme jossain määrin ja muodoin yhteistyötä edelleen Innomanin kanssa, koko Verkkoasema Oy:n elinkaaren nähnyt Jyrki Sundström toteaa.

Arkipäivä menestyksen pohjana

Menneessä maailmassa puhuttaisiin tässä kohtaa organisaation eri tasoista, hierarkiasta ja vastuun antamasta voimasta suhteessa porrasta alempana olevaan.

– Tänä päivänä jokainen on vastuineen, velvollisuuksineen ja oikeuksineen samalla tasolla. Tittelit, työnkuvat ja vastuut tietysti vaihtelevat, mutta kyse on joukkuepelistä, jossa jokaisen vastuu on tukea työkaveria, Sari Lehtoaro kuvailee työyhteisön toimivuutta parhaimmillaan.

Vaikka talon sisällä on kaksi tiimiä ja toimiala on vaatimuksineen koko ajan muuttuva, Verkkoaseman kohdalla yritys on yhtä kuin yksi joukkue. Tämä ilmeni Sarille useassa yhteydessä.

– Koko henkilökunnalle tehdyssä kyselyssä ja sekä henkilökohtaisissa että ryhmäkeskusteluissa nousi kaikissa esille muiden jaksaminen. Ehkä tämä kuvaa yrityksen kulttuuria parhaiten, nostaa Sari esille tärkeän arkipäivää jalostavan asenteen.

– Kun perusta arvoineen on kunnossa, ei ole epäilystäkään, etteivätkö Verkkoaseman kulttuuri ja arvot pysyisi läsnä arkipäivässä, vuorovaikutuksessa ja johtamisessa. Näin on, vaikka kasvun ja kehityksen vaatimukset muuttuisivatkin, suuntaa Innomanin Sari Lehtoaro huomion menestyksen juurisyihin.

Etäyhteyksin toteutettu muutosjohtamisen valmennuksen sisältö Verkkoasemalla:

Työnohjaaja Sari Lehtoaro, Innoman Oy
Innomanin asiantuntija, esimiesten valmentaja ja työnohjaaja Sari Lehtoaro
  • strategiatyöpajat
  • keskustelut esimiesten kanssa
  • kysely koko henkilökunnalle
  • ryhmäkeskustelut henkilöstön kanssa
  • yrityksen yleisten linjausten dokumentointi
  • esimiesten roolien määrittely
  • esimiesten työnkuvien dokumentointi
  • oma johtamismalli
  • perehdytysopas
  • työ jatkuu

 

 

Mahdollistamme teillekin muutosjohtamisella liiketoiminnan kasvun.

Tiimin valmennuksella vahvistat työhyvinvointia ja motivoit toteuttamaan tavoitteet.

Ota yhteyttä muutosjohtamisen asiantuntijaamme Sariin!

+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Voit myös varata tunnin veloituksettoman asiantuntija-arvion

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Sari Lehtoaro

organisaatiokonsultti, työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja
+358 50 307 3091
sari.lehtoaro@innoman.fi

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi