Pekka Berg

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi

Pekka Berg, TkT (innovaatiojohtaminen, väitöskirja käsitteli tuotekehitystoiminnan tuloksellisuuden mittaamista suomalaisissa yrityksissä ja kansallisissa teknologiaohjelmissa). Innoman Oy:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja.

Pekan vahvimmat kiinnostuksen kohteet ovat innovaatiojohtamisen käytännöt ja organisaatioiden prosessit sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Erityisen innostavia ne ovat Pekan mukaan silloin, kun pohditaan innovaatioprosessin alkupään (Front End) hallintaa, asiakasymmärrystä, innovaatiotoiminnan nopeutta ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä.

Pekka on myös työskennellyt paljon PK-yritysten kanssa, joissa hän on keskittynyt liiketoiminnan kehittämiseen erityisesti tuotteistamisen näkökulmasta. Tuloksellista tämä on Pekan mukaan silloin, kun pohditaan kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa asiakasymmärryksen, kehittämisen nopeuden ja uusien liiketoimintamallien näkökulmista. Tavoitteena on aina konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja niiden vieminen käytäntöön.

Minua motivoi se, kun näen näiden keinojen auttavan organisaatioita kehittämään innovointikyvykkyyttään ja kilpailukykyään. Erityistä iloa koen työskennellessäni moniammatillisten ja uudesta innostuvien luovien tiimien kanssa Innomanissa ja asiakasyrityksissä, Pekka kuvaa.

Pekka on työskennellyt myös teollisuudessa ja yliopistomaailmassa. Innovaatiotoimintaa hän on tutkinut ja opettanut Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, Manchesterin yliopistossa, Stanfordin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja St. Gallenin yliopistossa. Vuosien varrella hän on tehnyt yhteistyötä lukuisien tunnettujen kotimaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. Yksi keskeinen näkökulma on ollut asiantuntijapalvelut yliopistoympäristöistä syntyneille Start-Up-yrityksille, joille on kehitetty toimintatapoja integroitumiseksi suurten organisaatioiden toimintaan.

Pekan tieteellinen ura jatkuu aktiivisena. Hän tekee tutkimusta, luennoi innovaatiotoimintaan liittyvissä tieteellisissä konferensseissa ja vetää innovaatiojohtamisen kursseja sellaisissa Aalto yliopiston ohjelmissa kuin Aalto Ventures Program (AVP), Executive Education MBA sekä Diploma in Product Development (DPD).

Hänen kirjoittamiaan kirjoja on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Tieteellisiä julkaisuja on noin 100, tuoreimpana artikkeli Framing Perspectives on Entrepreneurship, joka käsittelee yrityksen kasvun esteiden poistamisesta.

Vapaa-aikaani vietän talonrakennuksen, puutarhan hoidon, mökkeilyn ja sulkapallon parissa. Intohimoni on kivi- ja betonirakentaminen, mutta välillä täytyy joustaa ja korjata vaimon omistamia vanhoja hirsi- ja puurakennuksia.

Lue tämän henkilön tekstejä

Blogi 18.3.2024
Älä innovoi yksin – Innovoi kumppanien kanssa

Suomessa on ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi, jossa Business Finlandilla on keskeinen rooli. Tämä tukee yritysten verkottunutta innovaatiotoimintaa ja synnyttää näin Suomeen uusia työpaikkoja. Petteri Orpon hallitus lisää TKI-rahoitusta neljän hallitusvuoden aikana 2023-2027 yli miljardi euroa.

Lue lisää
Blogi 6.6.2023
Johda kolmea asiaa

Hyvä johtaminen lähtee siitä, että on näkemys, operatiivinen johtamiskyky ja tehokas projektitoiminta. Nämä keskeiset johdettavat asiat on osattava tasapainottaa aina kuhunkin tilanteeseen optimaalisesti. Tämä takaa menestyksellisen liiketoiminnan.

Lue lisää
Blogi 6.9.2021
Korona vie ja korona tuo – Liiketoimintamallit murroksessa

Liiketoimintamalliin liittyy kolme pääkäsitettä: arvolupaus, arvon tuotto ja arvon luonti. Korona ei ole muuttanut liiketoimintamallien innovoinnin kahta pääperiaatetta.

Lue lisää
Blogi 29.1.2020
Liiketoimintamallit ja innovaatiotoiminta

Miten liiketoimintamallit ja niiden innovointi on kehittynyt viimeisen 20v. aikana? Mikä on liiketoimintamalli? Miten innovoin liiketoimintamallia? Liiketoimintamalliin liittyy kolme käsitettä: arvolupaus, arvon tuotto ja arvon luonti.

Lue lisää
Blogi 3.9.2019
Kaupallistammeko innovaatioita?

Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan nojaavassa valtion talousarvioesityksessä 2020 on kohta: ”Tieteen taso, vaikuttavuus ja innovaatioiden kaupallistettavuus paranevat”. Mikä tässä lauseessa häiritsee innovaatioasiantuntijaa?

Lue lisää
Blogi 1.3.2019
Innovaatioekosysteemi – jargonia vai oikeaa asiaa?

Kyvystä innovoida ja kehittää uutta tarjoamaa tulee jatkossa yritysten ja organisaatioiden menestymisen keskeisin asia. Tarkastelen seuraavassa tätä osaamista kolmesta eri näkökulmasta:

Lue lisää
Blogi 20.12.2018
Radikaalin innovaatiotoiminnan mittaaminen

Epävarmuuden ja riskin hallintaan on olemassa systemaattisia mittausmenetelmiä. Radikaalit ideat saattavat vaatia aivan uusien merkityksellisten arvioitavien asioiden tunnistamista.

Lue lisää
Blogi 6.2.2018
PK-yritysten innovaatiotoiminta – mitä se on?

PK-yritysten innovaatiotoimintaa tuetaan monin tavoin, ja asiantuntijoita yritysten auttamiseksi löytyy moneen lähtöön. Mitkä ovat parhaat käytännöt, joiden avulla PK-yrityksissä kehittyy kansainvälisesti merkittäviä uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja?

Lue lisää