Esimiesten tärkein tehtävä on näyttää suuntaa ja pitää huolta ihmisistä

Etätyössä korostuu esimiehen asema ja kyky ohjata organisaation toimintaa. Valmistautuminen, ohjaus, läsnäolo ja jaksaminen ovat avainsanoja esimiestyössä, kun tiimin yksilöt toimivat fyysisen etäisyyden päässä toisistaan. Jotta johtamisessa säilyisi tavoitteellisuus ja positiivinen asenne, myös esimies tarvitsee tukea toimintaansa.

Esimieskin tarvitsee tukea

Parasta lääkettä mitä esimies voi työntekijälleen tarjota epävarmassa tilanteessa ovat empatia, suunnan näyttäminen ja kannustus joka päiväisessä työssä. Jotta esimies ei joutuisi pärjäämään yksin, me Innomanilla tarjoamme apuamme niihin moniin kipupisteisiin, joita ihmisten johtamisessa nyt kohdataan.

  • Tukea digitaalisten työkalujen harjoitteluun ja käyttöön
  • Tukea itsensä johtamiseen etätyössä
  • Tukea tiimin johtamiseen etätyössä
  • Tukea luottamuksen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen
  • Tukea työhyvinvoinnin ja kuormittumisen hallintaan

Positiivisuutta ja määrätietoisuutta

Nyt on hyvä kohta keskittyä siihen, että myös etätyössä säilyy hyvä työilmapiiri ja kehittyy sujuva yhteistyö. Esimiehiltä vaaditaan ammattitaitoa ja positiivista johtamisotetta. Ammattitaito punnitaan muutostilanteissa, joissa ongelmat pitää osata ratkaista yhdessä työntekijöiden kanssa.

Toimiva etäkokous edellyttää hyvää valmistautumista, selkeää ohjausta, fokusointia ja yhteisiä pelisääntöjä. Pelisäännöt sisältävät yhteisen sopimuksen siitä, missä käsiteltäviin asioihin liittyvä aineisto on etukäteen luettavissa, mikä on tapaamisen tavoite ja aikataulu, kuka johtaa keskustelua ja miten puheenvuoroja jaetaan.

Yrityksen yhteisen linjan säilyttäminen etätyössä

Etätyö on tietysti paljon muutakin kuin palavereja. Siihen sisältyy ne samat asiat kuin mitkä toimistolla työskentelyynkin liittyy, niistä ehkä tärkeimpänä työrauha eli mahdollisuus keskittyä ja saattaa loppuun ne tehtävät, joilla on määräpäivä kalenterissa. Valmiiksi saatetut työtehtävät vahvistavat luottamusta esimiehen ja työntekijän kesken.

Etätyöskentelyssä korostuu yhteinen ymmärrys samasta suunnasta. Eli miten minun työni liittyy muiden työhön ja miten meidän tiimimme työ liittyy siihen, mitä koko organisaatio tekee? Esimiesten rooliin kuuluu oleellisesti näiden asioiden valmentaminen ja suunnan näyttäminen. Esimiehen rooli etätyössä on mahdollistaa eri ihmisten välinen sujuva työnteko, huolehtia siitä, että kaikilla työntekijöillä on tarvittava osaaminen ja työkalut selviytyäkseen työroolin asettamista tehtävistä.

Läsnäoloa ja valmennusta etänä

Läsnä- ja rinnallaolo on näinä aikoina esimiehen tärkein ja arvokkain tehtävä. Sitä tehtävää voi toteuttaa erittäin hyvin myös puhelimella ja verkossa. Nyt on mahdollisuus kasvattaa ymmärrystä ja luottamusta, siihen turvautuen on hyvä mennä eteenpäin.

Kiinnostaako henkilökohtainen valmennus tai työnohjaus?

Varaa ilmainen kartoitus

 

Ajankohtaisia valmennuksia esimiestyön helpottamiseksi ja kehittämiseksi

Tuemme esimiehen jaksamista ja kehittymistä muutosta vaativissa asioissa henkilökohtaisella valmennuksella.

Johda etänä -etävalmennuspaketti
5 x 1,5 tunnin tapaaminen, investointi: 1 350 € + alv.

Tavoitteemme työnohjauksessa on löytää toimivia malleja työhyvinvoinnin lisäämiseen ja työssä kehittymiseen. Toimintatapamme on ratkaisukeskeinen ja valmentava.

Työnohjaus-etävalmennuspaketti
6 x 1,5 tunnin tapaaminen, investointi: 1 620 € + alv.

 

 

 

Kirjoittaja

Sari Lehtoaro

Lue kirjoittajan muita tekstejä