Miten tuotan arvoa asiakkailleni?

Mistä tiedän, että olen hyödyksi asiakkaille ja työkavereille? Mietin säännöllisesti työtehtävieni tärkeyttä ja järjestystä, jotta varmistun, että teen oikeita asioita, joilla tuotan arvoa asiakkailleni.

Tilanteet muuttuvat, ja kyselen työkavereiltani, miten priorisoin työtehtäväni. Keväällä kysyin myös asiakkailta, mitkä asiat ovat olleet asiakkaillemme eniten hyödyksi. Samassa kyselyssä saimme NPS-suositteluindeksin 60, mikä on hyvä tulos, ja siitä tiedän, että Innoman tuottaa arvoa asiakkailleen.

Palvelun perustana asiakkaan tavoitteet ja strategia

Palvelumme perustuu asiakkaiden tavoitteisiin ja strategiaan. Jokainen liiketoiminnan kehittämisprojekti on ainutlaatuinen. Potentiaalisia asiakkaita tavatessani voin kuitenkin luottaa siihen, että 281 referenssiasiakasta ovat synnyttäneet sellaisen määrän näkemystä ja kokemusta, että luovia ideoita liiketoiminnan, prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen ja sopivien tietojärjestelmien hankintaan löytyy aina. Toisto lisää osaamista poimia hyviä esimerkkejä erilaisista toimintatavoista eri toimialoilta.

Kehittäminen on yhteistyötä

Asiakas on aina oman alansa paras asiantuntija. Liiketoiminnan kasvaessa yritysjohtajat tarvitsevat asiaosaamisen lisäksi strategista näkemystä, taitoja toimia esimiehenä, inspiroida ja motivoida, viestiä selkeästi, toimia johdonmukaisesti, ratkaista ongelmia ja rakentaa ihmissuhteita. Tarkemmin katsottuna saatat kuitenkin nähdä kasvun ja tavoitteiden uuvuttaman yritysjohtajan, joka taluttaa polkupyöräänsä. Hänellä ei ole aikaa ajo-opetteluun.

Meidän asiantuntijan tehtävä on tuoda helpotusta asiakkaiden avainhenkilöiden elämään ja auttaa heitä tekemään parempia ratkaisuja. Asiantuntija haastaa, ideoi ja tukee johtoa ja esimiehiä johtamaan muutosta. Paras lopputulos syntyy, kun työtä tehdään yhteistyössä koko henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Projektin tuottamaa arvoa voi mitata saavutetuilla hyödyillä työaika- ja eurosäästöinä, tai laadun paranemisena.

Asiakasarvon mittaaminen  

Kehittämisen hyödyt ovat parhaiten todennettavissa mittaamalla. Hyötylaskennassa arvioimme asiakkaan saatavissa olevia hyötyjä eri toteutusvaihtoehdoilla. Arvioimme kehitysprojektin hyötyjä euroina, työaikasäästönä ja parantuneena laatuna.

On silmiä avaavaa nähdä, kuinka työaikasäästöt, ennen laskuttamatta jääneet tunnit tai hankintojen oikea-aikaisuus vaikuttavat yrityksen kasvun ja kassavirran hallintaan. Silloin ei tarvitse miettiä, tuotammeko asiakkaalle arvoa, vaan laskemme, kuinka paljon tuotamme arvoa.