Yrityskulttuuri muuttuu onnistuneen ERP-projektin myötä

Onnistuminen on valinta

Mitäpä jos lähtisit ajatuksesta, että uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä organisaatiossasi syntyy tahto kehittyä? Yhdessä onnistuminen hyvin todennäköisesti muuttaa tiimiä. Tiimissä toimivien ihmisten vuorovaikutustaidot ja oppimiskyky kasvavat, mikä puolestaan luo mahdollisuuden uusille, heistä kumpuaville kehitysideoille.

 

Onnistunut muutos toteutetaan joukkueena

ERP-projekti koskettaa yleensä kaikkia organisaation toimijoita. Uuden järjestelmän hankintapäätös perustuu pääsääntöisesti operatiivisen toiminnan järkevöittämiseen ja toimintatapojen yhdenmukaistamiseen. Tärkeimmässä roolissaovat organisaation työntekijät ja heidän osallistumisensa muutoksen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Ilman osallistuvaa ja sitoutunutta henkilökuntaa toteutuksesta saattaa tulla sovellustoimittajan ja projektipäällikön ”ikuisuusprojekti”.

 

Valmentajaakin pitää valmentaa

Kun organisaation toiminnanohjauksen menetelmä muuttuu, kannattaa myös johtamista muuttaa. Johtajilla ja esimiehillä on erinomainen mahdollisuus hankkiutua eroon vanhoista, ehkä huonoistakin tavoistaan ja opetella uusia, tavoitteellisempia ohjauksen menetelmiä. Yhteisesti tiimin kanssa laadittu toimintasuunnitelma vastuineen ja osatavoitteineen konkretisoi muutoksen suunnan ja tehtävät.

Onnistuakseen muutoksen valmentamisessa esimiesten tulee saada tukea omaan työhönsä. Ulkopuolisen sparraajan tai muutosagentin kanssa on mahdollista löytää uusia tapoja viestiä ja kuunnella ihmisiä.  Muutospolulla kulkua helpottaa se, kun saa apua tavoitteiden kirkastamiseen ja askelmerkkien asettamiseen. Silloin kun koko henkilökunta ymmärtää miksi, mitä ja miten olemme tekemässä, työn suorittaminen selkeytyy ja kaikkien osallistuminen mahdollistuu.

Anna muutokselle mahdollisuus!

Kirjoittaja

Sari Lehtoaro

Lue kirjoittajan muita tekstejä