Kehityspäällikköpalvelu

Varmista, että kehityssuunnitelmat toteutuvat

 

VUOKRAA KEHITYSPÄÄLLIKKÖ

Kehityssuunnitelmien vienti käytäntöön vaatii kokemusta ja näkemystä. Ulkopuolisen näkökulma auttaa toimintatapojen ja prosessien puolueettomassa arvioinnissa. Innomanin kehityspäällikkö auttaa sinua viemään kehitysprojektit käytäntöön varmistaen, että ajantasainen tieto kehitysprojektista on kaikkien saatavilla – ja tavoitteet täyttyvät. Anna Innomanin auttaa. Kolmesadan (300) asiakasprojektin kokemus sisältyy hintaan.

 

Määrätietoinen kehityspäällikkömme vapauttaa aikaasi ja takaa laadun

 

Oli kyseessä yhdestä kehitysprojektista tai jatkuvasta kehittämisestä. Mitä pidempi aikajänne, sitä tärkeämpää on systemaattisesti seurata ja varmistaa, että roadmap etenee suunnitelman mukaisesti aikataulussa, budjetissa ja laadukkaasti tunnistaen mahdolliset riskit.

 • Vuokrattu kehityspäällikkömme tuo näkemystä ja kokemusta tilanteissa, kun kaipaat vastuunkantajaa, lisäosaamista, tai haluat joustavuutta henkilöstökuluissa
 • Kehityspäällikkömme varmistaa, että uusien toimintatapojen, prosessien tai tietojärjestelmän käyttöönotto onnistuvat ja hän sparraa kehitysasioista vastaavia henkilöitä ryhmä- ja yksilövalmennuksissa
 • Kehityspäällikkömme seuraa tavoitteiden toteutumista sekä ohjaa ja tukee henkilöstöäsi kehitystoimenpiteiden edetessä
 • Kehityspäällikkömme huolehtii, että avainhenkilöt varaavat riittävästi aikaa kehitystehtäville arkitekemisen ohella
 • Kehityspäällikkömme valvoo, että kehitysasiat ovat riittävän korkealla prioriteetilla, ja että roolit, vastuut ja toimenkuvat ovat selkeät kaikille kehitysprojekteissa toimiville myös tilanteiden muuttuessa
 • Kehityspäällikkömme takaa, että viestintä toimii niin, että ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla johtoryhmässä ja tiimipalavereissa ja henkilöstöpäivillä, oli kyse sitten suunnittelusta, päätöksenteosta tai seurannasta

Kokemuksesta tiedämme onnistuneen kehitysprojektin ominaisuudet ja vaatimukset. Voit luottaa, että vuokrattu kehityspäällikkömme opastaa suunnitelmanne oikeaan suuntaan ja vie muutokset arkipäivän työhön.

 

Näinkin voimme olla hyödyksesi

Kehityspäällikön kautta voit myös hankkia syväosaamista, kun tarvitset

 • Talousneuvontaa kehityshankkeiden taloudellisesta vaikuttavuudesta kassavirtaan suhteutettuna
 • Ohjausta strategiapäiville
 • Ohjausta tarjoaman, luovuuden ja toimeenpanokyvyn kehittämiseen
 • Asiantuntija-apua prosessien kehittämiseen ja tietojärjestelmien hyödyntämiseen
 • Tukea johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen

 

Miksi Innomanin kehityspäällikköpalvelu?

Saamme muutoksen aikaan.

 1. Jos kehitystyö ei etene, voit vuokrata Innomanin kehityspäällikön vastaamaan kehitysprojektista ja auttamaan avainhenkilöitä projektin johtamisessa ja seurannassa. Kehityspäällikkö tarkkailee, havainnoi ja puuttuu epäkohtiin ja ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.
 2. Jos ristiriidat vähentävät henkilöstösi työtyytyväisyyttä, kehityspäällikkö toimii tulkkina järjestelmätoimittajien ja asiakkaan välillä sekä johdon, esimiesten ja työntekijöiden välillä.
 3. Jos johto ja omistajat eivät tiedä Missä Nyt Mennään, niin kehityspäällikkö tuo johtoryhmäkokouksen ja viikkovalaverin esityslistalle kehitysprojekteihin liittyvät asiat seurantaa, päätöksen tekoa ja lisäsuunnitelmia varten, ja pistäytyy kokouksissa tarvittaessa.
 4. Jos henkilöstö kuiskii käytävillä, tarvitaan kehityspäällikköä huolehtimaan, että kehitystoimenpiteisiin liittyvä tieto on ajan tasalla ja tavoittaa koko henkilöstön.
 5. Jos tulokset jäävät tavoitteista, kehityspäällikkö etsii juurisyyt pullonkauloille ja kehittämisen esteille ja auttaa tavoitejohtamisessa.
 6. Jos raha ei tahdo riittää, autamme talouden suunnittelussa ja tarvittavien rahoituslaskelmien laatimisessa.

 

Tutustu kehityspäällikön blogiin

 

Sari Lehtoaro

Esimiesten tärkein tehtävä on näyttää suuntaa ja pitää huolta ihmisistä

Mutta kuka pitää huolta esimiehestä?

Valmistautuminen, ohjaus, läsnäolo ja jaksaminen ovat avainsanoja esimiestyössä, kun tiimin yksilöt toimivat fyysisen etäisyyden päässä toisistaan. Jotta johtamisessa säilyisi tavoitteellisuus ja positiivinen asenne, myös esimies tarvitsee tukea toimintaansa.

Lue Sarin blogi

 

 

Kari Häkkinen

Ammattimainen projektipäällikkö välttää projektin sudenkuopat

Standish Groupin (2020) mukaan IT-projekteista 35 % onnistuu, 47 % kustannukset ylittyvät tai tavoitteita ei saavuteta ja 19 % epäonnistuu kokonaan.

Lue Karin blogi

 

 

Haluatko lisätietoja? Jätä meille tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Jos alla oleva lomake ei näy oikein, voit myös jättää yhteydenottopyynnön tässä.