Ammattimainen projektipäällikkö välttää projektien sudenkuopat

Seurasin sivusta, kun pienehkö ja suhteellisen helppo järjestelmähankinta ei tuonut asiakkaalle haluttuja tuloksia, ja koko järjestelmä sekä hanke tulivat yritykselle kyseenalaisiksi. Kuitenkin kyseinen järjestelmä on tuonut vastaavilla asiakkailla nopeasti hyötyjä ja järjestelmän takaisinmaksussa on ollut monesti kyse kuukausista. Mikä meni pieleen?

Kyseisessä tapauksessa asiakas oli päätynyt ratkaisuun, että hoitaa projektin itse. Epäonnistumisen edellytykset olivat läsnä. Asiakkaalla ei ollut asettaa projektille kokenutta vetäjää, joka olisi osannut kokemustensa myötä välttää sudenkuopat. Lisäksi organisaation kuorma oli resursseihin nähden projektin aikana suuri, ja kirsikkana kakun päälle hankkeeseen liittyviä avainhenkilöitä lähti organisaatiosta pois kesken hankkeen.

Asiantuntemus yhdessä kokemuspankin kanssa luovat pohjan onnistumiselle

Standish Groupin raportin (2020) mukaan IT-projekteista 35 % onnistuu, 47 % kustannukset ylittyvät tai tavoitteita ei saavuteta ja 19 % epäonnistuu kokonaan. Onnistuneen projektin läpivientiin liittyy luonnollisesti monia tekijöitä, mutta haluan tässä nostaa erityisesti esille ammattimaisen projektipäällikkyyden ja sen merkityksen. Projektipäällikön tehtävän voidaan karkeasti sanoa olevan projektin tavoitteiden, aikataulun ja kustannusten toteutumisen varmistaminen suunnitellusti. Siinä hän käyttää hyväkseen kokemustaan sekä ko. projektin sisältöön liittyvää asiantuntemustaan. Hänen tulee ymmärtää resurssien, riskien, viestinnän ja päätöksenteon merkityksen onnistuneelle projektille. Hänen tehtävänsä on pitää koko projekti hyppysissään ja reagoida välittömästi poikkeamiin.

Ennakoimattomatkin organisaation haasteet ovat vältettävissä

Aina ammattimaista projektipäällikköä ei ole käytettävissä organisaation sisällä. Kyse voi olla projektista, mikä ei ole varsinaisen yrityksen ominta alaa, kuten esim. merkittävät tietojärjestelmähankinnat. Mitä merkittävämmästä projektista on kyse, sitä oleellisempaa on projektin onnistuminen tavoitteiden mukaisesti ja sitä tärkeämpää on löytää projektille kokenut ja osaava vetäjä. Riskien hallinta suhteessa projektin kokonaishintaan ja tuotto-odotuksiin puoltaa usein ammattimaisen ulkoistetun projektinvetäjän kiinnittämistä.  Mutta mistä vastuun kantavia ja asiakkailleen euroissa kannattavia projekti-ihmisiä löytyy? Projektipäälliköitä, jotka vielä auttavat esimiehiä muutoksen johtamisessa ja kommunikoinnissa niin, että uudet toimintatavat otetaan käytäntöön ja liiketoiminnan kehittämisen hyödyt toteutuvat.

Innomanilla on satojen projektien ja tietojärjestelmähankkeiden kokemus

Meillä Innomanissa on tarjota yli 300 liiketoiminnan kehittämisprojektin ja yli 200 tietojärjestelmähankeen kokemus ja osaaminen asiakkaamme käyttöön. Voimme vastata koko projektin johtamisesta tai tukea yrityksen omaa projektipäällikköä asiantuntemuksellamme. Meiltä saa tukea myös muutosten läpivientiin organisaatiossa.

 Voisiko Innomanin ammattimainen projektipäällikköpalvelu olla hyödyksi myös sinun yrityksesi kehittämisprojektissa?
Varaa ilmainen konsultaatio