Millä tasolla yrityksesi prosessit ovat?

Yrityksien prosessit vaikuttavat keskeisesti tulokseen. Tästä herääkin kysymys, millä tasolla yritysten lukuisat prosessit ovat laadultaan ja kypsyydeltään ja miten tietoisia niiden tasosta ollaan yrityksissä yleisesti.

Kohdennetaanko kehitysresurssit oikein vai ohjautuuko kehittäminen osaamisen ja organisaation kiinnostuksen mukaan? Pohditaanko eri prosessien laadukkuutta ollenkaan? Nämäkin ovat yrityksen menestykseen oleellisesti vaikuttavia kysymyksiä.

Lue lisää blogistamme