Millä tasolla yrityksesi prosessit ovat?

Yrityksen prosessit vaikuttavat keskeisesti tulokseen. Aihetta pohdin laajemmin, kun käsiini osui entisen MET:n viime vuosikymmenellä julkaisema kirja ”Tuotekehitystoiminnan laadun ja kypsyyden arviointi”. MET on nimenä historiaa ja tilalle on tullut Teknologiateollisuus, mutta kirjan sisältö on ajankohtaista edelleen. Kirjan punaisena lankana on tuotekehitystoiminnan laadun ja kypsyyden mittaaminen hyödyntäen QMM (Quality Maturity Method) menetelmää. Arviointimallissa käytetään 2×3 matriisin mukaista jaottelua kysymyksiä hyödyntäen. Saadut vastaukset analysoidaan ja niistä johdetaan kehitystoimenpiteet. 

Ajatukseni lähtivät lentämään. Mietin yleisemmin sitä, millä tasolla yritysten lukuisat prosessit ovat laadultaan ja kypsyydeltään ja miten tietoisia niiden tasosta ollaan yrityksissä yleisesti. Osataanko prosessien kehitystä painottaa huomioiden eri prosessien erilaiset kypsyystasot? Vai tapahtuuko kehittäminen enemmän ad hoc ja missä palaa -perusteella? Kohdennetaanko kehitysresurssit oikein vai ohjautuuko kehittäminen osaamisen ja organisaation kiinnostuksen mukaan? Pohditaanko eri prosessien laadukkuutta ollenkaan? Nämä ovat yrityksen menestykseen oleellisesti vaikuttavia kysymyksiä. 

Olemme Innomanissa kehittäneet QMM:n pohjalta eri pääprosessien kypsyysaste mittaamiseen 6 askeleisen mittariston. Mittaristossa askeleet on jaoteltu varsinaiseen tekemiseen, tietojärjestelmiin, mittaamiseen sekä henkilöstöön. Sen avulla yrityksen on helppo selvittää eri prosessien tila ja kohdentaa kehittäminen toiminnan kannalta kriittisimpiin pääprosesseihin. Me Innomanissa annamme mielellämme prosessien kypsyysastemittarin käyttöön, autamme tulosten analysoinnissa ja tuemme laajalla asiantuntemuksellamme varsinaisissa prosessien kehityshankkeissa. Vastaava mittari on saatavissa myös innovaatioprosessin kypsyysastemittaukseen.

Kiinnostuitko? Varaa tunnin veloitukseton asiantuntijakäynti ja kerromme lisää!

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio