Miten yrityksessä kehitetään, markkinoidaan ja tehdään jatkosuunnitelmia

Yhteistyössä Kynix Oy ja Innoman käsittelivät Kynix:in strategiaa ja kehittivät liiketoimintamallia.

Projektissa otettiin kantaa linjauksiin, joita jokaisessa yrityksessä on otettava huomioon.

Yhteistyön keskiössä oli pohtia:

  1. Mitä tarjotaan?
  2. Miten tuote esitellään?
  3. Miten asiakkaita lähestytään?

Projektissa tehtiin kolmitasoinen asiakasluokittelu sen mukaan, kuinka hyvin Kynixin asiakas osaa argumentoida omasta liiketoimintamallistaan. Tämän pohjalta luotiin kolmitasoinen Kynix-tarjoama, jossa korostuvat arvolupaus, arvon tuotto ja arvon luonti.

Sen varmistamiseksi, että linjauksia on helppo ja sujuvaa noudattaa luotiin helposti noudatettavia ja konkreettisia työkaluja Kynixin arkeen. Tavoitteeksi nostettiin selkeät askelmerkit, kuinka seuraavat vuodet kehitetään, kuinka järjestetään markkinointi ja näille konkreettinen roadmap.

 

Lue lisää yhteistyöstämme