Innoman auttoi Nestettä: uuden idean analysointiin ja kehittämiseen vauhtia

Neste Oyj

Neste kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Neste auttaa asiakkaitaan pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja Neste tuo uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Neste on myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Neste haluaa olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Neste sijoittui kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla.

www.neste.fi

Toimiala

Kemianteollisuus

Liikevaihto

14,9 miljardia euroa

Henkilöstö

n. 5500

Neste-konsernin palveluliiketoiminta kehittyy uusien ideoiden kautta. Täysin uudenlaisen idean kehittäminen on vaativaa: toisaalta täytyy vapautua vanhoista kaavoista, toisaalta taas tarvitaan työvälineitä ja uusia ajatusmalleja, joiden avulla kehittäminen helpottuu. Neste pyysi Innomanin apuun radikaalin innovaation arvioimiseen ja kehittämiseen. Prosessissa hyödynnettiin myös neurotieteen oppeja ihmisen käyttäytymisestä.

Innomanin ja Nesteen palveluliiketoimintayksikön yhteistyö alkoi Nesteen tuotekehityksen antamasta vinkistä. Innomanilla ja Nesteen muilla yksiköillä oli ollut yhteistyötä jo aiemmin innovaatioiden kehittämisessä.

–Haimme uutta näkemystä tekemiseen, jolla viemme uuden idean konseptiasteelle ja testaamme sitä. Halusimme käydä läpi erilaisia lähestymistapoja ja oppia uusia menetelmiä idean kehittämiseen nimenomaan palvelutuotannossa, kertoo Nesteen Head of Service Design Antti Pulkkanen.

©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

Yhteistyölle ei asetettu varsinaista maalia, vaan keskiöön nostettiin erilaisten tarkasteluviitekehysten läpikäynti, joiden avulla uutta ideaa arvioitiin eri näkökulmista ja purettiin osiin. Ideaa arvioitiin esimerkiksi sen kautta, kuinka radikaali se on, ja tarkasteltiin erilaisia skenaarioita. Tavoitteena oli käyttää mahdollisimman monipuolisia työvälineitä ja tuoda niitä myös Nesteen organisaatiolle käyttöön varsinaisen projektin jälkeenkin. Ideaa kehitettiin esimerkiksi Six Thinking Hats -menetelmän pohjalta.

”Pääsimme järjestelmällisesti kehittämään uutta ideaa uusilla työvälineillä tehokkaasti”, Pulkkanen kertoo.

–Kyseessä on kaupunkisegmentin alustapalvelun innovaatio, joka on niin radikaali, että vastaavaa ei ole aiemmin edes ajateltu. Koska kehitystyössä usein jäädään vakiokaavioihin, halusimme varmistaa uuden idean kehittämiselle parhaan mahdollisen ympäristön. Tämä lähestymistapa osoittautui erinomaiseksi.

 

Neurotiede kertoo ihmisen käyttäytymisen perusteista

Innomanin asiantuntija, dosentti Jyrki Suomala, toi hankkeeseen mukaan neurotieteiden opit, joiden avulla selvitettiin ihmisen käyttäytymisen perusteita ja kuinka ne tulee huomioida tuotekehityksessä. Neurotieteistä suurin hyöty saadaan nimenomaan innovaatioprosessin alkuvaiheessa.

”Innovaation kehityksessä pitäisi siirtyä tuotekeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen”, sanoo Jyrki Suomala.

–Kielellinen ja tietoinen prosessi on ihmisen käyttäytymisen selittämisessä vain yksi osa. Esimerkiksi emootiot ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat ihmisen toimintaan paljon enemmän kuin mitä tietoisesti käsitellään. Tuotekehitykselle olennaista onkin harjaantuminen entistä enemmän ymmärtämään ihmisen toimintaa, sillä näin kehitettävät tuotteet ja palvelut tulevat suosituimmiksi. Innovaation kehityksessä pitäisi siirtyä tuotekeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen, sanoo Jyrki Suomala.

Ihmisen ottaminen huomioon heti innovaatioprosessin alkuvaiheessa on tärkeää, koska myöhemmin ei enää perusasioita pystytä muuttamaan. Varsin usein on niin, että ihmisen ostopäätökseen ja asiakaskokemukseen vaikuttavat perusratkaisut tehdään jo heti tuotekehityksen alussa.

–Arvostimme erityisesti Jyrki Suomalan vahvasti akateemisesta tutkimuksesta lähtevää lähestymistapaa. Kyse on mitattuun tutkimukseen perustuvasta tiedosta, ei kyselyistä. Workshopeissa nousi esiin paljon hyviä pointteja ja pääsimme testaamaan konseptiamme neurotieteiden näkökulmasta. Saimme hyviä oivalluksia ja uusia oppeja, sanoo Pulkkanen.

©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu

Onnistunut yhteistyö vaatii panostuksia molemmilta osapuolilta

Neste sai yhteistyön myötä konkreettista apua uudenlaisen konseptin kehittämiseen ideasta innovaatioksi. Lisäksi prosessin aikana kokeiltuja työvälineitä ja innovaation tarkastelutapoja jäi organisaation käyttöön myös muiden innovaatioiden kehittämiseen. Yhteistyöstä oli sekä välitöntä, että pitkäaikaista hyötyä. Yhteistyössä onnistuminen edellyttääkin sitoutumista molemmilta osapuolilta.

”Nesteläiset olivat koonneet projektiin hienon cross-functional -tiimin, josta saatiin idearikas ja innostunut ympäristö uuden kehittämiseen”, kertoo Innomanin puolelta projektia vetänyt Pekka Berg.

–Nesteen ryhmä oli erittäin motivoitunut ja sitoutunut kehittämään toimintaansa ja ottamaan vastaan ulkopuolisen asiantuntemuksen. Nesteläiset olivat koonneet projektiin hienon cross-functional -tiimin, josta saatiin idearikas ja innostunut ympäristö uuden kehittämiseen, kertoo Innomanin puolelta projektia vetänyt Pekka Berg.

–Yhteistyö Innomanin kanssa sujui erittäin hyvin. Heidän prosessinsa innovaatioiden kehittämiseen on hyvä ja lämpimät kiitokset sekä Pekka Bergille, että Jyrki Suomalalle kurssipäivistämme – meillä oli hyvä meininki, sanoo Pulkkanen.

 

Kuinka Innoman voisi auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne liiketoiminnan kehittämisessä? Varaa tunnin veloitukseton konsultaatio, miten Innoman voisi olla teille hyödyksi.

Varaa ilmainen konsultaatio

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi

Jyrki Suomala

asiantuntija
+358 40 1291774
jyrki.suomala@innoman.fi