SSAB Merox: Innoman toi luontevan lean-ajattelun innovaatiotoimintaan

SSAB Merox

SSAB-konserniin kuuluva, kestävään kehitykseen keskittynyt Merox optimoi SSAB:n sivutuotteet, kierrätysmetallin ja jätteiden käsittelyn Ruotsissa ja Suomessa. SSAB Meroxin visiona on entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.

www.merox.fi

Toimiala

Materiaalien käsittely ja kierrätys

Päätoimipisteet

Raahe, Luulaja, Oxelösund, Borlänge

Liikevaihto 2018

150 milj. euroa

Innovaatiot ovat tärkeä osa kestävään kehitykseen keskittyneen SSAB Meroxin toimintaa. Innomanin asiantuntijat toivat uusia lean-ajatteluun perustuvia työtapoja Meroxin tiimien käyttöön, tavoitteena lean-liiketoimintamalli.

Meroxin innovaatiotoiminnan muutoksen pohjaksi laadittiin prosessikuvaus, jonka pohjalta koottiin kaksi toimintojen rajat ylittävää tiimiä, joihin tuli mukaan tuotekehityksen, myynnin ja tuotannon edustajia useasta toimipisteestä Suomesta ja Ruotsista. Innomanin asiantuntijat valmensivat tiimejä uuteen työtapaan. Tavoitteena oli rakentaa uudenlainen toimintakulttuuri organisaatioon, soveltamalla tekemällä oppimisen metodeita Innomanin kehittämän Innovation Path -mallin mukaisesti.

–Saavutimme tavoitteen ja seuraava tavoite on, että uudenlainen työskentelytapa saadaan levitettyä organisaatiossamme myös innovaatiotiimien ulkopuolelle. Saimme paljon uusia ideoita jokaisessa workshopissa, SSAB Meroxin toimitusjohtaja Marko Mäkikyrö kertoo.

SSAB Meroxin toimitusjohtaja Marko Mäkikyrö ja edustaja Simo Isokääntä keskustelevat Innomanin Pekka Bergin ja Arto Ranta-Eskolan kanssa innovaatiotoiminnan kehittämisestä. ©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu.

Hanke ja uusi innovaatiotoiminnan malli esiteltiin Meroxin johtoryhmälle tammikuussa 2019. Johtoryhmä suhtautui asiaan erittäin positiivisesti.

–Meroxin johto ja prosessiin osallistunut henkilöstö sitoutuivat muutoksen tekemiseen jo alusta saakka. Tämä on onnistumisen ensimmäinen edellytys. Toinen edellytys on aito muutos, eli kehitysprojektin jälkeen ei saa palata vanhaan toimintamalliin, vaan omaksua uusi osaksi arkipäivää. Pyrimme kaikessa kehittämistoiminnassa pysyvään muutokseen, ja on ollut ilo seurata Meroxin onnistumista tässä, kertoo Innomanin Pekka Berg.

Koulutukseen osallistui Innomanin edustajana myös TkT Arto Ranta-Eskola, joka on toiminut yli 20 vuoden ajan T&K&I -toiminnan johtotehtävissä Rautaruukilla ja SSAB:lla.

–Meroxilla on kriittinen rooli SSAB:n tuotantoketjussa. Yhtiö varmistaa, että tuotannon sivuvirrat hoidetaan pois niin, että niille varatut varastointipaikat eivät koskaan täyty. Jos näin kävisi, niin tuotanto häiriytyisi ja pahimmassa tapauksessa keskeytyisi. Merox on keskittynyt tähän ydintehtävään ja uusien tuoteideoiden ja liiketoimintamallien systemaattinen etsiminen on jäänyt vähemmälle, Ranta-Eskola sanoo.

-Kurssilla keskityttiin sekä innovaatiotoiminnan johtamismallin kehittämiseen, että uusien liiketoimintamahdollisuuksien systemaattiseen kartoittamiseen. Osallistujat olivat todella sitoutuneita työhön ja oli ilahduttavaa todeta, että molemmissa saavutettiin merkittäviä edistysaskeleita. Odotankin mielenkiinnolla miten käynnistetyt pilottihankkeet etenevät, Ranta-Eskola jatkaa.

Eroon tiedon panttauksesta ja yksintekemisestä

Konkreettinen muutos tapahtui erityisesti tiimien työtavoissa, jotka kehittyivät lean-ajattelun suuntaan: tehdään yhteistyötä toimenkuva- ja tiimirajojen yli tarpeen mukaan. Uudella tavalla toimittaessa lopputuloksena on se, että samalla henkilöstöllä tehdään työ tehokkaammin ja fiksummin. Joustavampi ja ketterämpi toimintatapa nopeuttaa tuotekehitystä.

–Ei minkään kokoisella tiimillä ole nykyään varaa pantata tietoa tai pysyä vain omalla tontilla. Etenkin innovaatiotoiminnassa on niin monta huomioonotettavaa seikkaa, että yhteistyö rajojen yli on tehokkaan toiminnan edellytys. Samalla myös työtyytyväisyys nousee, kun arvostetaan toisten osaamista eikä kaikkea yritetä tehdä yksin, Mäkikyrö sanoo.

”Innomanin konsultointityö eroaa monista muista konsulteista siten, että se perustuu vahvasti tutkittuun tietoon, mutta on kuitenkin hyvin käytännönläheistä”, kertoo SSAB Meroxin toimitusjohtaja Marko Mäkikyrö. ©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu.

Prosessiin osallistunut SSAB Meroxin T&K-toiminnasta vastaava Simo Isokääntä puolestaan nostaa esiin innovaatiotoiminnan systematiikan kehittämisen tärkeyden:

–Aiemmin meillä ei ole ollut toimintatapaa, jossa esiin tulleita ideoita kehitettäisiin systemaattisesti. Koulutus toi edellytyksen tällaisen toimitavan luomiselle. Koulutuksessa läpikäydyt tuotteisin liittyvät projektit ovat edenneetkin nyt hyvin. Tällä hetkellä olemme siinä pisteessä, että emme enää kehitä ideoita pelkästään sisäisesti, vaan mukaan ovat tulleet keskustelut asiakkaidemme kanssa, Isokääntä kertoo.

–Meillä on ollut vakioituneet periaatteet innovaatiotoiminnalle yliopistoyhteistöineen, mutta emme ole kirjanneet ylös innovaatiostrategiaa.  Koulutuksen perusteella näkemyksemme innovaatiostrategian tarpeesta nousi esiin ja mitä todennäköisemmin se johtaa toimenpiteisiin innovaatiostrategian luomiseksi, Isokääntä jatkaa.

Sopiva yhdistelmä tutkimustietoa ja käytännön tekemistä

SSAB Meroxin Marko Mäkikyrö oli ollut Innomanin valmennuksessa ensimmäistä kertaa jo vuosia sitten, ja kun tarve kehittää Meroxin innovaatiotoimintaa nousi esiin, oli Innoman vahva ehdokas yhteistyökumppaniksi. Erityisesti ainutlaatuinen yhdistelmä akateemista tietoa ja käytännönläheistä apua muutoksen tekemiseen viehätti.

–Innomanin konsultointityö eroaa monista muista konsulteista siten, että se perustuu vahvasti tutkittuun tietoon, mutta on kuitenkin hyvin käytännönläheistä. Yhteistyö saikin meidän tiimeiltä innostuneen vastaanoton, eikä esimerkiksi muutosvastarintaa esiintynyt. Innomanin tuki muutokseen ja jatkuvaan kehittämiseen oli meille erityisen tärkeää, kertoo Mäkikyrö, tekniikan tohtori itsekin.

 

Haluatko Sinä kehittää innovaatiotoimintaasi? Varaa tunnin veloitukseton asiantuntija-arvio, saat keskeiset kehityssuositukset, joita voit käyttää kehitystyön pohjana.

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio

 

Lue lisää SSAB Meroxin toiminnasta kiertotaloudessa SSAB:n kotisivuilta ja YLE Uutisten artikkelista.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi