Naulankanta kasvuun – Strategia, toimintaprosessit ja ERP uusiksi

Ammattirakentajan luotettava kumppani Naulankanta Oy on kasvanut nopeasti Suomessa, ja on nyt suuntautumassa myös kansainvälisille markkinoille. Yrityksen kehittyvä toiminta on luonut haasteen muuttaa vanhoja toimintatapoja ja tietojärjestelmiä sopimaan uuteen tilanteeseen. Innoman auttoi Naulankantaa liiketoimintastrategian ja tuotteistuksen kehittämisessä sekä muotoilemaan kansainvälistymissuunnitelman. Lisäksi Innoman auttoi hankkimaan uutta toimintamallia tukevan toiminnanohjausjärjestelmän.

Naulankanta Geo & Building Oy

Naulankanta on palveleva jälkijännitettyjen betonirunkorakenteiden ja infrarakentamisen tuoteosatoimituksiin ja rakennusteknisten tuotteiden maahantuontiin erikoistunut yritys.

www.naulankanta.fi

Päätoimipiste

Espoo

Toimiala

Urakointi ja rakennustarvikkeiden maahantuonti ja tukkukauppa

Liikevaihto 2018

11,4 milj. euroa, kasvua +24 %

Henkilöstömäärä

26, kasvua +100 %

Ammattirakentajan luotettava kumppani Naulankanta Oy on kasvanut nopeasti Suomessa, ja on nyt suuntautumassa myös kansainvälisille markkinoille. Yrityksen kehittyvä toiminta on luonut haasteen muuttaa vanhoja toimintatapoja ja tietojärjestelmiä sopimaan uuteen tilanteeseen. Innoman auttoi Naulankantaa liiketoimintastrategian ja tuotteistuksen kehittämisessä sekä muotoilemaan kansainvälistymissuunnitelman. Lisäksi Innoman auttoi hankkimaan uutta toimintamallia tukevan toiminnanohjausjärjestelmän.

Naulankannan liiketoiminnassa saavuttiin kehitysvaiheeseen, jossa nopean kasvun ja kunnianhimoisten kehitystavoitteiden myötä todettiin tarve kokeneen ulkopuolisen asiantuntijan avulle nostamaan liiketoiminta seuraavalle tasolle. Strategisella tasolla haluttiin kehittää niin tuotteistusta kuin ansaintalogiikkaa, sekä samalla tutkittiin tulevan kasvun mahdollisuuksia ja sen luomia haasteita.

–Innomanin Pekka kysyi meiltä oikeita kysymyksiä, kuten ”Oletteko huomioineet, mitä tapahtuu, jos…” Innomanin prosessin avulla pääsimme suunnittelemaan uudella tavalla mitä tarvitaan kasvun rakentamiseen jatkossa, ja mihin meidän pitäisi ainakin varautua. Sen kautta olemme nyt päässeet suunnitelmallisesti varautumaan tulevaan kasvuun. Innomanin avulla pääsimme niin sanotusti hiljentymään asian äärelle ja löytämään uusia näkökulmia porukalla, kertoo Naulankannan partneri Aki Kinnunen.

–Voi sanoa, että koko toimintamme on muuttunut nyt selkeämmin tavoitteelliseksi ja on vähemmän häslinkiä asioiden ympärillä. Liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut, sanoo suunnittelupäällikkö Henri Huoso.

Naulankanta Aki Kinnunen Henri Huoso Innoman Pekka Berg Venla Berg
Naulankannan Aki Kinnunen ja Henri Huoso esittelevät toimintaa Innomanin Pekalle ja Venlalle. ©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu.

Kunnianhimoinen tavoite: kehitetään samaan aikaan toimintaa ja kansainvälistytään

Naulankannan kehitystavoite oli erittäin kunnianhimoinen. Samaan aikaan kehitettiin liiketoiminnan perusprosesseja ja rakennettiin kotimaan ripeää kasvua sekä myös laajenemista kansainväliseen markkinaan, erityisesti Ruotsiin.

–Kyllä alussa mielessä kävi kysymys, että ollaanko tässä haukkaamassa liian isoa palaa, ja toisaalta, voiko ulkopuolinen asiantuntija auttaa näin monimutkaisessa tilanteessa – saadaanko vastinetta rahalle? Näin jälkikäteen katsottuna on todettava, että yhteistyö Innomanin kanssa on ollut erittäin hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Vuodessa henkilöstömme on tuplaantunut viidestätoista kolmeenkymmeneen, ja tänä vuonna Ruotsiin tulee vielä seitsemäntoista henkeä lisää. Näin nopea kasvu tarvitsee tuekseen erinomaisen tiimin tekemään työn, Kinnunen sanoo.

–Naulankannan sitoutunut ydinryhmä varasi kehitystyölle aikaa kalenteristaan, vaikka ajasta ja huomiosta kilpaili monta muutakin asiaa. Päätöksenteko oli ripeää kaikkien avainhenkilöiden osallistuessa prosessiin ja tehdyt päätökset vietiin heti toimeen. Tämä on dynaamisin tapa edetä kehityshankkeissa, ja Naulankanta voisi toimia esimerkkinä monille yrityksille tässä asiassa, kertoo Innomanin Pekka Berg.

 

ERP-projektin täytyy perustua yrityksen tavoitetilaan

Strategian ja kansainvälistymisen ohella oli tarve kehittää Naulankannan tietojärjestelmiä vastaamaan kehittyvän liiketoiminnan haasteisiin. Naulankannan toiminnassa yhdistyy sekä projektiliiketoiminnan että tuotemyynnin piirteitä. Uuden ERP-järjestelmän tuleekin tukea molempia toimintoja tehokkaasti. Innomanin Venla Berg auttoi tunnistamaan nykyisten prosessien kehittämistarpeet ja määrittelemään tavoiteprosessit, joiden avulla on mahdollista kasvaa ja kansainvälistyä.

”Tuoteliiketoiminnan puolella taas esimerkiksi varaston tehokkuutta voidaan nostaa tehostamalla tuotteiden kiertoa uuden järjestelmän avulla”, kertoo Venla Berg. ©Innoman/ Linda Lipponen, Lifu.

–Esimerkiksi projektiliiketoiminnan puolella saadaan rakennettua reaaliaikainen kustannusten seuranta, kun samassa järjestelmässä ovat niin tehtävät, hankinnat, myynnit kuin lisätyöt. Tuoteliiketoiminnan puolella taas esimerkiksi varaston tehokkuutta voidaan nostaa tehostamalla tuotteiden kiertoa uuden järjestelmän avulla, kertoo Venla Berg.

Innoman auttoi ERP-projektissa määrittelyn lisäksi myös itse tarjouskilpailussa ja ehdokkaiden vertailussa.

–Suuri apu meille oli jo siitä, että saimme kaikki asianosaiset mukaan määrittelemään uusia prosesseja. Uusien toimintatapojen ja tietojärjestelmän myötä toimintamalli ja tehtävänjako ovat selkeitä ja tieto löytyy nopeasti. Tämä on jo merkittävästi tehostanut, ja tulee jatkossa vielä tehostamaan lisää toimintaamme, Kinnunen sanoo.

Haluatko Sinä kehittää liiketoimintaasi?  Varaa tunnin veloitukseton asiantuntija-arvio, saat keskeiset kehityssuositukset, joita voit käyttää kehitystyön pohjana.

Varaa ilmainen asiantuntija-arvio

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi

Venla Berg

toimitusjohtaja, prosessikehittäjä, ERP-konsultti
+358 500 443 731
venla.berg@innoman.fi