Aivotutkimuksen avulla parhaisiin innovaatiohin

Parin viime vuosikymmenen aikana aivotutkimuksen avulla on saatu valtavasti uutta tietoa ihmisen käyttäytymisestä. Kun aiemmin vain lääkärit pääsivät katsomaan ihmisen kallon sisään, nykyisin aivojen rakennetta ja toimintaa voidaan tarkkailla tehokkaiden kuvantamismenetelmien avulla lähes reaaliaikaisesti. Mutta mitä aivotutkimuksen tulokset voivat antaa yrityksille? Tähän kysymykseen pureutuivat professorit Dan Ariely ja Gregory Berns Nature Neuroscience -artikkelissaan (2010).

He painottavat erityisesti toiminnallisen magneettikuvauksen merkitystä (FMRI = functional magnetic resonance imaging), koska sen avulla voidaan kuvata aivojen tapahtumia hetki hetkeltä joka paikasta aivoja. On nimittäin niin, että syvällä aivoissa toimivat liskoaivot ja tunneaivot, jotka reagoivat ympärillä tapahtuviin asioihin nopeasti ilman tietoista kontrollia. Kestää tovin, ennen kuin nämä automaattiset signaalit tavoittavat aivojen ajattelevan alueen aivokuorella. Koska lisko- ja tunneaivojen automaattisilla reaktioilla on ratkaiseva merkitys ihmisen käyttäytymiselle, on tärkeää saada tietoa niiden toiminnasta. FMRI on oikea väline tällaisen tiedon tuottamiseen.

Toinen tärkeä teema Dan Arielyn ja Gregory Bernsin kirjoituksessa on yritysten ja neurotieteilijöiden välinen kiinteä yhteistyö. Neurotiede ei voi korvata yritysten innovaatio-, tuotekehitys- ja markkinointiprosesseista vastaavien henkilöiden luovaa työtä. Sen sijaan oleellista on, että näistä asioista vastaavat henkilöt oppivat neurotieteen perusteet oman työnsä näkökulmasta. Yhtäältä heidän tulisi oppia neurotieteen perusteet ja toisaalta heidän tulisi tottua yhteistyöhän neurotieteen osaajien kanssa, jotta kaikkein keskeisimmät vaiheet yritysten prosesseissa voidaan testata neurotieteen keinoin.

Professorit esittävät artikkelissaan myös, että suurin hyöty neurotieteestä saadaan, kun sitä sovelletaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa konseptien kehittämiseen. Olipa kyse uuden tuotteen, palvelun, strategian, bisnesmallin tai prosessin innovoinnista, neurotieteen hyöty on suurimmillaan silloin, kun konseptien tuottamaa arvoa testataan iteratiivisesti koko innovaatio- ja kehitystyön aikana.

Aivojen toiminnan kolme pääperiaatetta ja miten yritykset voisivat niitä hyödyntää

Miksi aivotutkimusten tulokset ovat sitten tärkeitä yrityksille? Aivot ovat monimutkainen elin, jonka toiminnasta on löydetty kolme pääperiaatetta (Kaku, 2014). Energiansäästöperiaatteen mukaan aivot pyrkivät minimoimaan energian käyttöään. Tämä on tärkeää, koska ne kuluttavat 20 prosenttia kehon kokonaisenergiankulutuksesta, vaikka niiden koko on vain kaksi prosenttia koko kehon painosta. Käytännössä tämä ilmenee siten, että ihmiset pyrkivät automatisoimaan mahdollisimman nopeasti asioita ympäristössään. Uusien tietojen ja taitojen oppiminen kuluttaa energiaa enemmän kuin jo opittujen asioiden toistaminen automaattisesti. Jos yritys haluaa panostaa innovaatioihin, sen pitää myös taata, että innovaatioihin osallistuvilla henkilöillä on riittävästi resursseja uuden keksimiseen.

Hajaantumisperiaatteen mukaan aivojen malli maailmasta muodostuu aivojen eri osien samanaikaisena yhteisvaikutuksena. Näissä malleissa aivojen ajattelevat alueet toimivat kiinteässä yhteydessä tunne- ja liskoaivojen kanssa. Niinpä ei ole olemassa ”puhtaasti” tiedollisia asioita, vaan asiat ovat värittyneet tunne- ja liskoaivojen tuottamien vaisto- ja tunnesignaalien seurauksena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritysten tulisi tarkastella oman tarjoamansa herättämiä mielikuvia kuluttajissa tai yhteistyökumppaneissa tiedollisten asioiden lisäksi vaistojen ja tunteiden näkökulmista.

Tilanneherkkyysperiaatteen mukaan aivot ovat herkkiä kunkin tilanteen piirteille kokonaisuudessaan. Puheella ja virallisella informaatiolla on toki merkitystä, mutta tämän lisäksi ympäristön emotionaaliset, psykologiset, sosiaaliset ja fysiologiset signaalit ovat yhteydessä siihen, miten aivot välittävät kokemuksia tilanteista yksilöille. Yritysten tulisi ottaa huomioon tämä moninaisuus kommunikoidessaan työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa:

Aivotutkimuksen hyödyntämisen edelläkävijä palveluksessasi

Innoman Oy on aivotutkimuksen hyödyntämisen edelläkävijä yritysten prosesseissa aina innovaation alkuvaiheesta tuotekehitykseen ja markkinointiviestintään. Voitte parantaa yrityksenne tuottavuutta neljällä tavalla.

  1. Johdatus neurobisnekseen. Työpaketin avulla opitte hyödyntämään aivotutkimuksen viimeisimmät tulokset omaan bisnekseenne.
  2. Neurovalue7-työkalun avulla voitte arvioida konseptin tai markkinointiviestinnän arvon neurotieteen näkökulmasta.
  3. Videoanalyysi asiantuntijoiden kehittämisprosessista antaa merkittävää uutta kokonaisvaltaista tietoa yrityksille konsepteihin liittyvistä näkemyksistä. Tällöin tietoisen prosessoinnin lisäksi mukana ovat ilmeet, eleet ja helposti unohduksiin jäävät orastavat ideat.
  4. Neurovalue1 mittaa konseptin tai markkinointiviestinnän aiheuttamaa mielihyvää kohderyhmän aivoissa.

Lukuisat yritykset ovat oppineet aivotutkimuksen perusteet ja saaneet uusia virikkeitä omien prosessien kehittämiseen entistä laadukkaammiksi.

 

Kiinnostuitko? Varaa tunnin veloitukseton konsultaatio, miten Innoman voisi olla teille hyödyksi.

Varaa ilmainen konsultaatio

 

 

Lähteet:

Ariely, D., & Berns, G. S. (2010). Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business. Nature Reviews Neuroscience, 11(4), 284–292. https://doi.org/10.1038/nrn2795

Kaku, M. (2014). The future of the mind: the scientific quest to understand, enhance, and empower the mind (First edition). New York: Doubleday.

Kirjoittaja

Jyrki Suomala

asiantuntija

Lue kirjoittajan muita tekstejä