Eduskuntavaaliehdokas, kohtaa äänestäjä aivoystävällisellä tavalla

Kevään 2023 eduskuntavaalit lähestyvät ja ehdokkaat sekä puolueet miettivät, kuinka saada kansalaiset äänestämään sankoin joukoin. Oletamme, että avain ehdokkaan valintaan on hänen esittämiensä ajatusten ja lupausten sisällöissä. Tällöin äänestäjä pohtisi ehdokkaiden esittämiä konkreettisia lupauksia, laittaisi nämä lupaukset paremmuusjärjestykseen ja valitsisi sitten näistä lupauksista parhaimman. Vaalien alla lupauksia on kuitenkin tuhansittain ja asioiden laittaminen äänestäjän kannalta tärkeysjärjestykseen on henkisesti hyvin kuormittavaa. Suomalainen äänestäjä on lisäksi vaaliviestien kohteena usein vapaa-ajallaan ja tällöin ne eivät ole hänelle ensisijaista informaatiota. Moderni kansalainen laittaakin usein informaatiokaaokselta suojaavan kypärän päähänsä, josta ehdokkaiden esittämät lupaukset kimpoavat taivaan tuuliin. Pahimmillaan suojakypärä pysyy päässä vaalien yli ja äänestyspäätös jää kokonaan tekemättä.

Aivoystävällinen lähestymistapa saa kuitenkin äänestäjän riisumaan suojakypärän päästään. Tutkimukset nimittäin antavat viitteitä siitä, että aivojen mielihaluverkoston aktivoitumisprofiiliin vaikuttaminen on luotettavin tapa saada henkilö äänestämään. Tällöin ehdokkaan tulee lähestyä äänestäjää ihmisenä, joka arvioi ehdokasta ja hänen edustamaansa puoluetta kokonaisvaltaisesti aivojen mielihaluverkoston avulla. Äänestämisen kannalta keskeistä on, millaisen yhteys muodostuu äänestäjän ja ehdokkaan välille. Yhteys voi muodostua kasvokkain, sosiaalisessa mediassa, virtuaalisesti, perinteisen median tai näiden yhteisvaikutuksena.

Aivoystävällinen lähestymistapa keskittyy äänestäjien aivojen mielihaluverkostoon. Tämän verkoston aktivoitumisella on ratkaiseva merkitys silloin, kun ihminen valitsee ehdokkaiden ja puolueiden välillä. Se muodostaa koosteen yhteiskunnallisten tilanteiden lukemattomista informaatiovirroista niin, että ihminen pystyy tekemään itsensä kannalta mielekkäitä valintoja. Mielihaluverkosto auttaa äänestäjää valitsemaan omalta kannaltaan merkityksellisemmän ehdokkaan. Kyse on kokonaisvaltaisesta mielekkyyden kokemuksesta, johon vaikuttaa lukuisten kielellisten viestien lisäksi vielä runsaammat alitajuiset prosessit aivoissa.

Mitä sitten tarkoittaa aivoystävällinen vaalityö? Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisten välistä luottamuksellista yhteyttä voi rakentaa aktivoimalla ihmisten mielihaluverkostoa. Olemme Innomanissa kehittäneet Neurovalue7-työkalun, jonka avulla voit löytää kaikkein parhaimmat tavat äänestäjien mielihaluverkostojen aktivoimiseksi. Kiinnittämällä huomiota näihin aktivaattoreihin, voit luoda vaalitiimisi kanssa luotettavan yhteyden äänestäjäkuntaan siten, että he haluavat sankoin joukoin äänestää sinut kansanedustajakseen.

Esimerkiksi Minä-aktivaattori nostaa mielihaluverkoston aktiivisuutta sellaisten tekijöiden välityksellä, jotka liittyvät myönteisellä tavalla äänestäjän persoonaan. Henkilön nimi, syntymäpaikka, harrastukset, nykyinen asuinpaikka ja ammatti ovat esimerkkejä minuuteen liittyvistä asioista, joita hyödyntämällä ehdokas saa luotua yhteyden äänestäjään. Vaikka äänestäjä ei tuntisi sinua henkilökohtaisesti, toimi niin, että hän kokee sinun tuntevan hänet myönteisellä tavalla.

Ihmiset eivät ole ainoastaan minäkeskeisiä vaan myös hyvin sosiaalisia. Me kuulumme moniin epävirallisiin ja virallisiin sosiaalisiin ryhmittymiin. Ryhmällä ja muiden ihmisten käyttäytymisellä ja asenteilla on meihin yllättävän suuri vaikutus. Siksi mielihaluverkoston yksi aktivaattori on Me-aktivaattori. Me-aktivaattori tarkoittaa äänestäjän yhteyttä toisiin ihmisiin vahvistavia myönteisiä tekijöitä, jotka aktivoivat mielihaluverkostoa. Ihminen on herkkä sosiaalisille ympäristöille ja näiden vaikutus ihmisen käyttäytymiseen on hyvin suuri. Ehdokkaana ja vaalityöntekijänä sinulle on hyödyllistä keksiä kommunikointitapoja siten, että ihmiset kokevat niiden vahvistavan omaa minuuttaan ja yhteyttä toisiin ihmisiin.

Mielihaluverkoston aktivaattoreita on yhteensä seitsemän ja niitä kaikkia kannattaa hyödyntää vaalikamppailussa. Autamme mielellämme sinua aivoystävällisen vaalikampanjan rakentamisessa yhdessä ydintiimisi kanssa.

Terveisin Jyrki Suomala, neurotiedettä soveltava käyttäytymisen asiantuntija

Kehitetään yhdessä aivoystävällinen kampanja vaaleihin tai yrityksenne asiakasrajapintaan

 

Varaa ilmainen konsultaatio

 

Kirjoittaja

Jyrki Suomala

asiantuntija

Lue kirjoittajan muita tekstejä