Hyvää huomenta 2020!

1.1.2020 heräät aamuun, jolloin vuosi on vaihtunut eikä maailma ole enää sama kuin 31.12.2019

Maailma muuttuu, halusimme tai emme. Liiketoimintaa pitää jatkuvasti kehittää, ja tarkkailla muutoksia toimintaympäristössä: asiakkailla, toimittajilla, kilpailijoilla, teknologiassa, poliittisessa toiminnassa. Pitää myös pohtia, miten muutokset vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Millä prosessilla teidän yritys tekee tätä muutosten tarkkailua? Olisiko jo pelkästään sitä prosessia syytä kehittää?

Vaikuttaako brexit yrityksenne liiketoimintaan?

Vaikuttaa teknologian kehittyminen yrityksenne liiketoimintaan?

Vuonna 2020 brexit näyttää toteutuvan. Brexit ei vaikuta läheskään kaikkiin yrityksiin, mutta jokaisen yrityksen on syytä pohtia teknologista kehitystä ja mitä mahdollisuuksia se tuo kilpailukyvyn kehittämiseen.

Ehdotus 2020 uuden vuoden lupaukseksi:

Luvatkaa pohtia yrityksenne tietojärjestelmäratkaisujen ja prosessien kehittämistä ainakin seuraavista näkökulmista:

  1. Tietojärjestelmät kehittyvät mahdollistaen automaattisia työnkulkuja.

Automaattiset työnkulut järjestelmien avulla merkitsevät työaikasäästöjä.

Säästynyttä työaikaa ja henkilökunnan osaamista voidaan käyttää arvoa tuottaviin asioihin kuten myyntityöhön, asiakaspalveluun tai tuotteiden, palveluiden ja työmenetelmien kehittämiseen. Olisi varmasti hyödyllistä käyttää enemmän aikaa myös uusien toimittajien ja tuotteiden kartoittamiseen, neuvotteluihin nykyisten toimittajien ja alihankkijoiden kanssa tai tuotannon ja huollon töiden tai projektitöiden aikataulutukseen ja resursointiin. Entäpä jos automaattiset työnkulut tuovat tullessaan, että esimiehillä on aikaa käyttää työaikaa oikeaan esimiestyöhön: yrityksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan ohjaamiseen.

  1. Koneoppiminen ja tekoäly mahdollistavat ennustettavuuden.

Kokemukseni mukaan harvassa yrityksessä vielä oikeasti pystytään ennustamaan toimintaa riittävällä tasolla. Olisiko vuonna 2020 aika lähteä yrityksessänne kehittämään myynnin, hankintojen, tuotannon tai talouden ennustamista? Kun ennustamisen prosessit, toimintamallit ja työkalut ovat kunnossa, tiedetään missä mennään ja osataan tehdä oikeita päätöksiä. Hyötyinä tulevat mm. varastojen optimaaliset tasot, tuotannon kapasiteetin optimaalinen käyttö, henkilöresurssien ja osaamisen käyttö järkevällä tavalla sekä rahavarojen riittävyys. Ennustettavuus mahdollistaa yrityksen tavoitteisiin pääsemisen suunnitelmallisesti.

  1. Hajautetut tietojärjestelmät luovat mahdollisuuksia optimointiin ja kilpailukyvyn kasvattamiseen

Prosessien kehittäminen ja tietojärjestelmien uudistaminen ei aina välttämättä tarkoita pitkää ja hintavaa tietojärjestelmäprojektia. Nykyisiä tietojärjestelmäratkaisuja voi lähteä kehittämään ja uusimaan tuomalla järjestelmäkokonaisuuteen lisänä erikoistyökaluja niihin kohtiin, jotka ovat yrityksen strategian kannalta olennaisia. Tällaisia työkaluja voivat olla esimerkiksi kehittynyt CRM-ratkaisu, toimitusketjun optimoinnin ratkaisu, tuotetiedon hallintaan erikoistunut tietojärjestelmä tai huollon/ asennuksen kenttätyökalut. Uudet ratkaisut integroidaan saumattomaksi osaksi yrityksen tietojärjestelmäarkkitehtuuria, jolloin yhden, kaiken kattavan ERP-ratkaisun sijaan yrityksellä on hajautetuista tietojärjestelmistä muodostuva toiminnanohjausratkaisu.

  1. Integraatiotyökalut ovat kehittyneet valtavasti.

Markkinoille on viime vuosina tullut todella kehittyneitä integraatioalustoja, joiden avulla voi toteuttaa hallittuja ja toimintavarmoja integraatioita kustannustehokkaasti. Työkalujen kehittyneisyys ja helppokäyttöisyys mahdollistavat osaltaan, että myös yrityksen oma henkilöstö pystyy ylläpitämään ja kehittämään ratkaisujen välisiä liittymiä.

  1. Pilvipalvelut erilaisine alustoineen ovat arkipäivää.

Pilvipalvelujen avulla voidaan

  • luopua yrityksen omista palvelinratkaisuista ja siirtyä ammattimaisesti hoidettuihin konesaleihin
  • luoda toimivat etätyöskentely-yhteydet
  • rakentaa joustavia ja toimivia hajautettuja järjestelmäratkaisuja
  • hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista käyttämällä monia eri datalähteitä ja data-analyysipalveluja.

Pilvipalveluissa maksetaan käytön mukaan, jolloin investointikustannukset jäävät pienemmiksi kuin omia palvelinratkaisuja rakennettaessa. Toisaalta pilvipalvelujen myötä jatkuvat kustannukset helposti kasvavat, varsinkin jos ratkaisuissa on mukana myös sovellusvuokrausta ja mittavaa erilaisten oheispalvelujen käyttöä.

Toivotan teille kaikille oikein inspiroivaa ja tuloksellista vuotta 2020!

Mikäli tarvitsette uuden vuoden lupauksen toteuttamiseen tukea ja apua, olettehan meihin yhteydessä!

Varaa ilmainen konsultaatio

Tämän blogin kirjoittamisessa olen käyttänyt kollegojeni Mika Ropposen ja Sari Lehtoaron osaamista ja ajatuksia. Kiitos heille!

Kirjoittaja

Venla Berg

toimitusjohtaja

Lue kirjoittajan muita tekstejä