Lisää iloa, luovuutta ja toimeenpanokykyä työpaikalle

Pekka avasi työkalupakin, levitti ison kasan legoja pöydälle ja antoi tehtävän: ”Poimi kasasta 10 palikkaa. Rakenna oma Lego-rakennelmasi 3 minuutissa.” Lego Serious Play -työpaja oli alkamassa.

Tavoitteemme oli oppia aivotutkimuksen teoriaa ja Innomanin uuden palvelun Neurovalue7:n hyödyntämistä palvelu-, tuote- tai mainoskonseptin arvon ja vaikuttavuuden määrittelyssä. Tehtävämme oli rakentaa aivot. Eikä ihan mitä tahansa aivoja, vaan sellaiset, joiden kautta voimme arvioida konseptin arvon neurotieteitä hyödyntäen. Aivorakennelman tuli havainnollistaa ne asiat, jotka vaikuttavat konkreettisesti ostopäätöksiimme, sisältäen mielihaluverkoston 7 eri näkökulmaa..

Opimme samalla, että Legoilla leikkiessä vapautuu luovaa energiaa ja ne saavat meidät ajattelemaan lapsen tavoin. Käsillä ja sormilla työskentely stimuloi aivojamme ja sitä kautta luovuutta. Legoista rakennetuilla prototyypeillä on mahdollista tehdä abstrakteista ideoista konkreettisempia, visuaalisempia ja helpommin ymmärrettäviä. Visuaalisuuden lisäksi metodi tukee tarinan kerronnan eri elementtejä ja mahdollistaa monipuolisen sekä rakentavan palautteen antamisen kehitettävään asiaan liittyen. 

Posket punaisina ja välillä hyvinkin keskittynyt ilme kasvoilla etenimme työvaiheesta toiseen. Kahden tunnin intensiivisen työskentelyn tuloksena olimme valmistaneet kolme prototyyppiä aivoista. Työskentelimme niin yhdessä kuin erikseen. Selostimme omien rakennelmiemme merkityksiä ja kommentoimme toisten prototyyppejä. 

Tunnelma oli hilpeä ja leikkimielinen. Insinöörikollega jakoi työpajasta jopa valokuvia Naamakirjassaan saatesanoilla ”Lego Serious Play menossa. Ja tästä maksetaan vielä palkkaa. Työpaikka parhaasta päästä tämä Innoman.”

Luovaa luontia legoilla

 

Kokeile helposti

Kukapa ei haaveile luovemmasta kulttuurista työpaikalla? Helppo tapa herätellä ja lisätä kokeilukulttuuria on Lego Serious Play -työpaja.

Lego Serious Play (LSP) auttaa yhteisen kielen ja ymmärryksen luomisessa ja on toimiva ja tehokas menetelmä moneen käyttöön. Lego Serious Play toimii hyvin tuote-, palvelu- tai liiketoimintamallien kehittämisessä. Se auttaa eri skenaarioiden konkretisoinnissa, dokumentoinnissa ja jakamisessa. LSP:tä voi käyttää hyvin myös uusien ihmisten tutustumisen sujuvoittamiseksi, haastavien HR-tilanteiden ratkaisemisessa, uusien roolien ja työtapojen suunnittelussa tai vuoropuhelussa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. LSP on hauska ja leikkisä tapa konkretisoida yhteisiä tavoitteita.

Innomanissa käytämme Lego Serious Play -menetelmää liiketoiminnan ja erityisesti innovaatiotoiminnan kehittämisen työpajoissa. Autamme myös organisaatioita toteuttamaan LSP työpajoja omatoimisesti. Rakennamme LSP-toteutusympäristöjä, opastamme fasilitoinnissa, lainaamme Legoja ja jaamme hyviä vinkkejä vaikuttavien Lego Serious Play -työpajojen järjestämiseksi.

Haluatko kokeilla?

Varaa Lego Serious Play -työpaja