Johda kolmea asiaa

Miten johdamme?

Olen toiminut johtamiseen ja innovaatiotoimintaan liittyvissä tehtävissä siitä lähtien, kun valmistuin diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta 1987. Tai oikeastaan jo aikaisemminkin, sillä diplomityöhöni, joka käsitteli uuden harkkojärjestelmän kaupallistamista, sain rahoituksen Tekesistä 1986. Lammin Betoni Oy:n perustaja Aarne Töykkälä opetti minulle tuolloin johtamisen perusteet selkeästi ja yksinkertaisesti:

  1. Tarvitaan näkemys mihin halutaan mennä
  2. Tarvitaan operatiivista johtamista tahtotilan saavuttamiseksi
  3. Tarvitaan kyky toteuttaa tarvittavat projektit

Näitä oppeja olen noudattanut kohta 40 vuotta tutkijana ja liikkeenjohdon konsultoinnin ammattilaisena. Olen asunut Suomen lisäksi Englannissa ja USAssa. Myös maailmalla nämä opit ovat olleet arvokkaita ja toimivia niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä.

1. Tarvitaan näkemys mihin halutaan mennä

Lammin Betoni Oy:n toimitusjohtaja Aarne Töykkälä saapui Otaniemeen Teknilliseen korkeakouluun keväällä 1986 ja ilmoitti, että Lammin Betonilla on uusi strategia. Maatalousrakennuksiin eristämättömiä betoniharkkoja tekevä yritys alkaa tehdä pääkaupunkiseudun maksukykyisille pientalorakentajille lämpöeristettyjä betoniharkkoja. Syntyi Lammi-Kivitalot Oy, joka on tänään Suomen suurin kivirakenteisten pientalojen valmistaja. Myöhemmin opin, että tätä kutsutaan visioksi.

Monimutkaistuvassa liiketoimintaympäristössä yritysten tavoitteena on tehostaa ja parantaa yritysjohtoa tehokkaassa hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyssä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Keskeisiä näkökulmia ovat:

  • strategia
  • kasvu
  • innovaatioiden kaupallistaminen
  • arvontuotto
  • muutostilanteet
  • suunnittelu
  • johtaminen
  • prosessit
  • yrityskulttuuri
  • roadmap ja
  • toimeenpanokyky.

Näin saamme aikaan vaikutuksia. Liiketoiminnassa pitää aina lähteä liikkeelle siitä, minkälaisia vaikutuksia halutaan: uutta liiketoimintaa, parempaa asiakastyytyväisyyttä, välittömiä vai välillisiä, lyhyen vai pitkän aikavälin vaikutuksia jne.

Haluttujen vaikutusten perusteella pitäisi olla kyky rakentaa strategia ja siihen liittyvä visio. Aloita siis halutuista vaikutuksista ja kommunikoi ne selkeästi koko organisaation kanssa.

2. Tarvitaan operatiivista johtamista tahtotilan saavuttamiseksi

Lammin Betonin Aarne Töykkälä oli henkilö, joka käynnisti Suomessa betonisten kattotiilien teollisen valmistuksen 1956. Kilpailijoiden ilmestyessä markkinoille hän aloitti ensimmäisenä Suomessa betonisten muottiharkkojen valmistuksen.

Kun aloitimme yhteisen kehitystyön, Aarne Töykkälä johti edestä. Minun vastuullani oli uuden liiketoiminnan taloudelliset ja työmaatekniset analyysit. Eräänä päivänä Aarne kysyi: ”Pekka, puhutko ranskaa?”. Vastasin: ”Heikosti”. Aarne sanoi: ”Pekka, lähdetään Pariisiin”. Ranskassa opimme paljon lämpöeristettyjen valuharkkojen teknologiasta ja kaupallistamisesta. Kyseisessä menetelmässä ladotaan betoniharkkoja siten, että muurauslaastia ei tarvita.

Ideoimme paljon. Kunkin ideointisessioiden jälkeen tuli Lammilta Aarnen puhelu: ”Täällä olisi proto valmiina. Tule katsomaan.” Myöhemmin opin, että tätä kutsutaan Probe-and-Learn-menetelmäksi.

3. Tarvitaan kyky toteuttaa suunnitellut projektit

Kun Aarne Töykkälä saapui Otaniemeen keväällä 1986 hän ilmoitti, että Lammin Betonin uuden strategian toteuttaminen aloitetaan viidellä diplomityöllä. Käynnistettiin siis hanke, joka koostui viidestä eri osaprojektista. Tämän suuruusluokan panostus yhdeltä yritykseltä samaan aikaan on edelleen erittäin harvinaista. Minut palkattiin kehitysinsinöörin nimikkeellä vastaamaan kokonaisuuden toteutuksesta. Vastuulleni kuului seuraavaa:

  • Strategiset valinnat ja käytännön operatiivisen johtamisen linkitys visioon, tavoitteisiin ja arvoihin
  • Systemaattinen ja pitkäjänteinen työskentely
  • Sosiaalisten tilanteiden hallinta
  • Johdon henkilökohtaisten kehitystarpeiden ymmärtäminen
  • Konkreettinen kehityspolku, jolla strategiaa toteutetaan myös tulevina vuosina

Kehityshankkeessa oli kyse koko yritykselle uuden markkinan valtaamisesta yritykselle täysin uudella tarjoamalla. Myöhemmin opin, että tätä kutsutaan radikaaliksi innovoinniksi.

Johda kolmea asiaa

Palaan johtamisen kolmeen asiaan.

Hyvä johtaminen lähtee siitä, että on näkemys, operatiivinen johtamiskyky ja tehokas projektitoiminta. Nämä keskeiset johdettavat asiat on osattava tasapainottaa aina kuhunkin tilanteeseen optimaalisesti. Tämä takaa menestyksellisen liiketoiminnan. Monesti haasteena on, että nämä johtamisen 3 asiaa eivät ole tasapainossa. Tarvittaessa on hyvä käyttää ulkopuolista asiantuntemusta, joka varmistaa tasapainoisen hallitustyöskentelyn, johtoryhmätyöskentelyn ja projektitoiminnan.

 

 

Varaa veloitukseton Innoman Advisory Board (IAB) esittely 

 

 

 

Kirjoittaja

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja

Lue kirjoittajan muita tekstejä