Neurotyökalu asiakkaiden ostopäätösten analysointiin

Congress Network Finland ry

Congress Network Finland ry on suomalaisten kokous-ja kongressialan ammattilaisten yhdistys ja verkosto, joka edistää jäsentensä verkostoitumista, ammatillista kehittymistä sekä toimii kokous- ja kongressialan edunvalvojana.

CNF

Jäsenmäärä

Yhdistyksellä on tällä hetkellä noin 85 jäsentä ympäri Suomea.

Tilaisuus

Yhdistyksen vuosittainen kevätkokous 21.3.2023

Esiintyjä

Jyrki Suomala, Innoman Oy

Esityksen aihe

Ostavat aivot

Tavoite

Uusia näkökulmia markkinoinnin ja myynnin haasteisiin

Congress Network Finland ry:n (CNF) kevätkokous (Kevät keikkuen tulevi eli kuulumisia CNF:n kevätkokouksesta (cnf-ry.fi)) järjestettiin Sokos Hotel Triplassa Helsingissä maaliskuun 21. päivänä. Siihen osallistui reilut 60 asiantuntijaa eri puolilta Suomea. CNF:n jäsenistö koostuu markkinoinnin ja myynnin ammattilaisista kokous- ja kongressialalla. Kokouksen vierailuesitelmän piti Innomanin asiantuntija Jyrki Suomala ja sen aiheena oli Ostavat aivot. Luennon sisältö pohjautuu Suomalan saman nimiseen kirjaan Ostavat aivot (Basam Books).

Aivojen mielihaluverkoston aktivoitumisella on keskeinen rooli silloin, kun ihminen tekee ostopäätöksiä. Mielihaluverkoston aktivoitumiseen on yhteydessä seitsemän aktivaattoria, joita ovat MINÄ, ME, TUNNE, TIETO, TAVOITE, AISTIT ja EROTTAUTUMINEN.

Esitelmässä Jyrki Suomala havainnollisti esimerkkien avulla, kuinka ostopäätöstä harkitsevan henkilön aivojen mielihaluverkoston aktiivisuus nousee aktivaattoreiden avulla. Tästä aivojen prosessista seuraa parhaimmassa tapauksessa yrityksen toivoma lopputulos kuten ostaminen tai viestin jakamiseen kasvokkain tai sosiaalisessa mediassa.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen tutkimuksessa tupakoinnin lopettamista harkitsevat henkilöt katsoivat erilaisia terveysmainoksia samaan aikaan kun heidän aivojensa aktivaatiotasoja mitattiin. Eniten mielihaluverkosto aktivoitui minuutta vahvistavien terveysviestien kohdalla. Nämä mainokset menestyivät myös oikeilla markkinoilla parhaiten, sillä niiden vaikutuksesta ihmiset ilmoittautuivat eniten tupakanvieroituskursseille.

Lopuksi CNF:n asiantuntijat sovelsivat luennon viestiä arvioimalla omaa toimintaansa asiakasrajapinnassa MINÄ- ja ME-aktivaattoreiden näkökulmista. Ne ovat osa NEUROVALUE7-digityökalua, joka on kehitetty Innomanin (www.innoman.fi) ja Goodin (www.goodi.fi) yhteistyönä. Alla oleva tuloskuvio osoittaa, että asiantuntijat arvioivat omaa taitoaan huomioida asiakkaan minuus (MINÄ-aktivaattori) viisiportaisella asteikolla reilusti yli kolmen. Vastaavasti he asettivat tavoitteekseen keskimäärin lähes 4.5 pistettä. Tällä tavoin NEUROVALUE7-digityökalua voi käyttää itsearviointityökaluna, kun kriteeriksi otetaan aivoystävällinen lähestymistapa.

Kuva:
a) Vasen puoli: Yksittäisten vastaajien keskiarvo omasta kyvystä huomioida asiakkaan minuus (MINÄ-aktivaattori) asiakkaan kanssa kommunikoitaessa.
b) Oikea puoli: Samojen vastaajien antama tavoite kommunikoinnin parantamiseksi asiakkaan kanssa kommunikoitaessa hänen minuutensa näkökulmasta.

Tapahtuman järjestäjiin kuului Tampere-talon asiakkuuspäällikkö Mira Mäkelä. Millaisia ajatuksia esitelmä herätti?

”Näissä CNF:n kokoontumisissa haemme uusia näkökulmia myynnin ja markkinoinnin haasteisiin, hän toteaa.

Ostavien aivojen -teema oli tuore ja herätti innostusta jäsenistössämme. Neurotieteen soveltaminen myyntiin ja markkinointiin antaa paljon virikkeitä omaan työhömme”, Mira Mäkelä pohtii.

”Oli myös hyödyllistä soveltaa kuultua oman toiminnan arviointiin Neurovalue7 -digityökalun avulla”
, hän jatkaa.

Mikä luennosta jäi sinulle erityisesti mieleen?

”Sosiaalisen normin hyödyntämisestä toivotun käyttäytymisen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi viesti ”75 % TÄMÄN HOTELLIHUONEEN majoittujista käytti pyyhettä useammin kuin yhden kerran” sai useammin aikaan toivottua käyttäytymistä kuin faktapohjainen viesti ”Pyyhkeen käyttäminen useamman kerran säästää vettä”.

Sosiaalisilla normeilla näyttää olevan uskomattoman tehokas vaikutus, vaikka me ihmiset emme sitä usein tiedostakaan”, Mira Mäkelä toteaa nauraen

Luennon jälkeen kevätkokouksen virallinen osuus jatkui ja suuri osa kokousväestä jäi vielä pariksi päiväksi Kongressimessuille Messukeskukseen.

Haluatko tietää lisää aivoystävällisestä lähestymistavasta yrityksesi kommunikoidessa asiakasrajapinnassa?

Kehitetään yhdessä liiketoimintaanne ostaville aivoille!

Varaa ilmainen konsultaatio ja tilaa kirja

 

Jyrki Suomala

asiantuntija
+358 40 1291774
jyrki.suomala@innoman.fi

Pekka Berg

hallituksen puheenjohtaja
+358 40 545 5560
pekka.berg@innoman.fi