Johtajuus on luovaa kulttuurityötä

Tänä viikonloppuna lunta luodessani pohdin johtajuutta. Kolan varressa loin polkua, jota myöten naapureiden olisi mukavampi lähteä aamulenkilleen tai käydä postilaatikolla. Palvelin taloyhtiömme väkeä ja samalla sain hyvää hyötyliikuntaa aamutuimaan.

Isäni vastasi ”jalanjälkiä”, kun häneltä kysyttiin, mitä teet työksesi. Se ehkä kuvasi enemmän hänen omalaatuistaan huumorintajuaan ja oman merkityksensä vähättelyä kuin johtajuutta. Johtajuuden jalanjäljet viitoittavat suuntaa ja ideaa siitä, mitä kohti kulkea. Eteneminen toisen jalanjäljissä sujuu ehkä hieman helpommin kuin umpihangessa tarpominen. Silloin jää myös energiaa katsella ympärilleen ja nauttia matkasta.

Yrityskulttuuri lähtee rakentumaan yrityksen perustamisesta lähtien. Pieni porukka ihmisiä toimii keskenään, asiakkaitten ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutukselle muodostuu käytänteitä, kirjaamattomia olettamuksia ja sääntöjä. Kun työyhteisön henkilömäärä kasvaa, tapojen ja käytänteiden oppiminen tapahtuu suullisten ja kirjallisten ohjeiden kautta. Yrityskulttuuri myös periytyy virheiden ja erheiden myötä. Uusi henkilö sisäistää ”pelin hengen” ja yrittää mukauttaa oman käyttäytymisensä sen mukaiseksi.

Maailma muuttuu ja pienen porukan pelisäännöt eivät toimi, kun pelataan isommalla joukkueella. Toimimattomuus näyttäytyy ristiriitoina, jumittumisena ja näköalattomuutena. Kehityshankkeet eivät etene ja työn tuottavuus laskee. Asiakas- ja työtyytyväisyys sakkaavat. Tässä kohtaa on hyvä pysähtyä ja selvittää, mitkä asiat siellä pinnan alla aiheuttavat toimimattomuutta ja hankaluuksia.

Yrityskulttuurin muutosta voi lähteä toteuttamaan muuttamalla organisaation rakenteita, yrityksen strategiaa ja olemassaolon tarkoitusta sekä johtamalla paremmin. Oletusten muuttaminen on mahdotonta sellaisenaan. Ihmisten oletukset muuttuvat toiminnan kautta.

Muuttamalla johtamiseen liittyviä käytänteitä ja vuorovaikutusmallia myös ihmisten ajattelu muuttuu. Johtamalla toisin syntyy uudenlaisia kokemuksia ja sen myötä asiat saavat uusia merkityksiä. Alkaa syntyä tunne, että uusi on parempi. Luomalla luottamusta, arvostusta ja innostamalla omalla esimerkillään luopumaan vanhasta ja kokeilemaan uusia asioita, johtaja rakentaa siltaa kohti uutta kulttuuria. Kulttuuria, jossa itsensä haastaminen ja uuden oppiminen luovat merkityksellistä, hyvää ”työarkea”.

”Työarki” käsitteeseen sain tutustua viime syksyllä haastateltuani kolmeatoista (13) eri alojen päättäjää yrityskulttuuriin liittyen. Yksi haastattelemistani toimitusjohtajista kertoi kehittämisen konkreettisena tavoitteena olevan sujuva työarki kaikkialla organisaatiossaan. Sen myötä mahdollistuu omistajien ja sidosryhmienkin tavoitteet. Mielestäni sujuva, hyvä työarki on erinomaisen hyvä ohjenuora johtajuudelle ja yrityskulttuurin kehittämiselle.

Yrityskulttuurin äärelle on hyvä välillä pysähtyä. Varsinkin tänä keväänä, kun toivottavasti epidemia hellittää ja olemme uuden edessä. Olen käytettävissäsi, jos kaipaat sparrausta ja oman ajattelusi haastamista johtamiseen ja yrityskulttuurin kehittämiseen liittyen.

Kohtaamisiin, Sari Lehtoaro

Kaipaat sparrausta ja oman ajattelusi haastamista johtamiseen ja yrityskulttuurin kehittämiseen liittyen

 

Varaa ilmainen konsultaatio

 

Kirjoittaja

Sari Lehtoaro

Lue kirjoittajan muita tekstejä